of 63966 LinkedIn

Veel kritiek op regeling Aedes-topman

De vertrekregeling van 1 miljoen euro voor scheidend topman Willem van Leeuwen van de vereniging voor woningbouwcorporaties Aedes is bij PvdA en Nederlandse Woonbond slecht gevallen. De PvdA gaat er vragen over stellen aan het kabinet, dinsdag in het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer.
12 reacties
De vertrekregeling van 1 miljoen euro voor scheidend topman Willem van Leeuwen van de vereniging voor woningbouwcorporaties Aedes is bij PvdA en Nederlandse Woonbond slecht gevallen. De PvdA gaat er vragen over stellen aan het kabinet, dinsdag in het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer.
Niet uit te leggen
Tweede Kamerlid Staf Depla stelde zaterdag dat de bonus 'niet is uit te leggen aan de huurders'. De Nederlandse Woonbond is 'verbijsterd en geschokt' door de regeling. ,'De gemiddelde huurder moet daar dertig jaar voor werken', aldus algemeen directeur Ronald Paping. Het CDA is niet blij mee met de regeling, maar stelt dat het kabinet weinig kan doen.

Verlies
Van Leeuwen kondigde in oktober vorig jaar zijn vertrek aan. Volgens enkele media door een kritisch rapport over het functioneren van Aedes en een verlies van drie miljoen euro. Hij zei zaterdag bij TROS Kamerbreed dat zijn vertrekregeling van 1 miljoen euro is te verdedigen. Het bedrag is er volgens de juiste regels en afspraken gekomen, aldus Van Leeuwen.

Oude afspraken
Volgens Depla kan het best zo zijn dat op grond van salaris, dienstjaren en pensioenregelingen het bedrag juridisch klopt. 'Maar als je rekent, kijk je ook altijd naar de uitkomst. In dit geval moet je toch snappen dat je geloofwaardigheid als sociale huisvester in het geding komt.' Coalitiegenoot CDA spreekt ook van 'een fors bedrag' dat 'vandaag de dag niet meer kan'. Maar volgens Kamerlid Bas Jan van Bochove kan het kabinet weinig beginnen, omdat het gaat om oude afspraken die achteraf niet zijn bij te stellen. Van Bochove wees erop dat minister Wouter Bos (Financiën) al eens tevergeefs naar de rechter is gestapt om bestaande afspraken bij banken over bonussen ongedaan te maken. Volgens het CDA moet er nu gewerkt worden aan nieuwe afspraken die wel deugen.

Onverantwoord
De Nederlandse Woonbond vindt de premie onaanvaardbaar en onverantwoordelijk. 'Het is onbegrijpelijk dat de raad van commissarissen van Aedes, onder voorzitterschap van voormalig commissaris van de Koningin van Groningen Hans Alders, een dergelijk bedrag meegeeft aan Van Leeuwen. De Woonbond vindt dat alles op alles moet worden gezet om dit terug te draaien', aldus Paping.
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ad Schets (intern controleur) op
oud ministers graaien
directeuren van wooncorporaties graaien
bankdirecteuren graaien
managers graaien
Het enige dat onze regering kan bedenken is "sluiten van een herenaccoord".
Jammer toch, dat de Nederlandse top niet bestaat uit heren maar uit graaiers.
Door Hans Sietsma (adviseur) op
@ Van Drumpt: Wie staat er nu op om al die werknemers, die zich jaren lang uit de naad hebben gewerkt en naar behoren hebben gepresteerd, die ook het fundament vormen voor de prestaties van Van Leeuwen (if any, ik ken ze niet), wie staat er op om hen een vette vertekpremie te verstrekken nu ze mogen opkrassen?

Waarom denken bestuurders toch altijd weer dat ze een geval apart zijn? Waarom zo gekwetst als de wind even van voren komt. Waarom is het nooit hun eigen schuld als even tegen zit. Wat rechtvaardigt toch dat je bovenop een zeer goed salaris ook nog eens een zieligheidsbonus krijgt als je eruit vliegt? En waarom zijn ze zoveel zieliger dan een 'gewone' werknemer. Zonder hen kan een bestuurder niets.
Door HMC van Heusen (Managementondersteuner Algemeen & Communicatie) op
We zouden af moeten van het hele idee van bonussen, vertrekpremies en andersoortige boekhoudkundige ondoorzichtige constructies. Men krijgt voor een bepaalde functie een bepaald salaris en binnen deze functie wordt een bepaald functioneren verwacht. Ingeval van bestuurders geldt bijvoorbeeld ook voorbeeldgedrag, integriteit en dat soort "hot items" die uitvoerig richting werkvloer worden bepleit. Het wordt hoog tijd dat ook onze zgn. "leiders" ook gaan inzien dat dit voor hen geldt. Het is nl. heel makkelijk integer en voorbeeldgedrag te vertonen wanneer je, zoals vaak de werkvloer, niets wordt aangeboden of niet in de positie bent om aanvullende zaken voor elkaar te krijgen. Zij hoeven daar ook niet zozeer op te worden aangesproken. Vaak is het ook overgenomen gedrag, immers "voorbeeld doet volgen....."
Door piet brontsema (org adviseur) op
ik geloof dat Aalders zijn politiek gevoel volkomen is kwijt geraakt. Ik hoop dat Calon zich als een echte sociaal democraat gaat gedragen en met een fatsoenlijk loon genoegen neemt en dat is echt een stuk minder dan 200.000. Of zijn de Madoffs onder ons
Door Klaas de Vries (ambtenaar) op
Ik bedoelde natuurlijk in plaats van "iemand": niemand. Dat krijg je met die aftandse toetsenborden bij de overheid.
Door Klaas de Vries (ambtenaar) op
Iedereen heeft zijn mond vol over die bonussen, maar die zijn afgeleid van het (ook hier weer) veel te hoge salaris. Let op: straks worden, ook bij de banken, de salarissen van bestuurders nog verder verhoogd met een bedrag waarmee men een bonus kan opbouwen in korte tijd. En daar hoor je dan iemand over...
Door g. lakeman (directeur) op
Heeft de man gedaan wat hij moest doen? Zo ja, dan moeten de afspraken ook nagekomen worden. Heeft hij niet gedaan wat hij moest doen? Dan ook de tegenprestatie (lees: vertrekpremie) aanpassen.
Door Hans Casteleijn (projectleider) op
Het zou goed zijn als de er in de Tweede Kamer nu eens grondige discussie gevoerd zou worden over beloningen en bonussen in de publieke sector in plaats van heftige reacties tijdens al die spoeddebatten die slechts tot mediahypes leiden.
Een vertrekpremie van een miljoen euro klinkt niet op zich niet direct als maatschappelijk verantwoord, maar anderzijds heeft Willem van Leeuwen wel recht op een goede pensioenaanvulling vanwege zijn gedwongen voortijdig vertrek.
Feit is echter dat de arrogante bestuurders zelf voor dit soort negatieve mediahypes zorgen.Als het bestuur van Aedes een beter gevoel voor de maatschappelijke verhoudingen gehad zou hebben, had men met Willem van Leeuwen een regeling getroffen in de lijn van de kantonrechtsformule en ondersteuning via een headhuntersbureau naar een vergelijkbare functie.
Door Bart Claessen (landschapsarchitect) op
Ook tijdens de goede tijden vóór de crisis waren de exorbitante bonussen een schande. Maar tien jaar geleden was er vrijwel geen ophef over bonussen.
Ik hoop dat politici en bestuurders hiervan leren, dat ze niet alleen ad hoc moeten reageren op het laatste nieuws, maar zouden moeten regeren en reageren vanuit een visie op de lange termijn.
Door Ernst van Drumpt (Bestuurder gezondheidszorg) op
Het woord "bonus" is vuil geworden en je moet er ver vandaan zien te blijven! Wat een gemakkelijke manier zoals er nu alom op het vertrek van Willem van Leeuwen gereageerd wordt. Wie kijkt er naar zijn prestaties in de afgelopen decennia voor wat nu Aedes is geworden? Wie staat er NU binnen de politiek of woningbouw wereld op om de kwaliteiten van Willem te noemen.
Bestuurders opgelet: ga in een hoekje zitten op een risicoloze plek. Want: wie op dit moment zijn functie neerlegt wordt massaal neergesabeld, als bonus. Om misselijk van te worden.