of 58952 LinkedIn

Opwarming leidt tot hogere belasting waterschap

Gezinnen met een eigen woning betalen in 2019 gemiddeld 6 euro meer aan de waterschappen dan in 2018. Dat is de voorlopige prognose van de Unie van Waterschappen op basis van de begrotingsvoorstellen van de waterschappen.

Gezinnen met een eigen woning betalen in 2019 gemiddeld 6 euro meer aan de waterschappen dan in 2018. Dat is de voorlopige prognose van de Unie van Waterschappen op basis van de begrotingsvoorstellen van de waterschappen.

Het gaat om een stijging van 1,9 procent, die daarmee onder het inflatiepercentage van 2,4 procent blijft zoals dat door het Centraal Planbureau wordt verwacht.

Gemiddeld betaalt een gezin volgend jaar ongeveer 327 euro aan waterschapsbelastingen. Uit de voorstellen die nu worden besproken – de tarieven zijn nog niet definitief – blijkt dat de gematigde stijging, waarvan al een aantal jaren sprake is, ook in 2019 doorgaat.

 

Klimaatverandering

De waterschappen zien dat de klimaatverandering zich de laatste jaren sneller voltrekt dan tot voor kort voor mogelijk werd gehouden. Dat gaat gepaard met extremere weersomstandigheden. ‘Op dit moment zijn de consequenties van de langdurige droogteperiode van de afgelopen zomer nog steeds te merken. In het voorjaar hebben de waterschappen vooral lokaal veel situaties van ernstige wateroverlast gezien. Schade aan gebouwen en natuur, overlast voor mensen en mislukken van oogsten zijn enkele gevolgen hiervan’, aldus de Unie.

De waterschappen zijn volop bezig om er voor te zorgen dat zij deze extreme omstandigheden aan kunnen. De te nemen maatregelen kosten geld, waardoor een lastenstijging onvermijdelijk is.

 

Verschillen

De tarieven verschillen van waterschap tot waterschap. Dat hangt mede af van de aard van het gebied. Factoren als veel of weinig water, hoog- of laaggelegen, wel of niet aan zee of aan grote rivieren gelegen, grondsoort en landelijk of stedelijk gebied bepalen hoe het watersysteem moet worden ingericht en hoe het waterbeheer moet worden uitgevoerd. Dat heeft invloed op de kosten die in een gebied moeten worden gemaakt en daarmee op de hoogte van de belastingen. De komende weken stellen de besturen van de waterschappen de tarieven vast voor de waterschapsbelastingen in 2019.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Zou het niet veel eerlijker zijn om de tarieven voor alle Nederlanders gelijk te schakelen? Immers als er in waterrijke gebieden door een waterschap onvoldoende wordt of kan worden geïnvesteerd in het waterbeheer is het geenszins uitgesloten dat ook andere waterschappen daarvan nadelen ondervinden. M.a.w. goed waterbeheer is in het belang van het gehele land en zouden de kosten daarvan dan ook niet evenredig behoren te worden verdeeld?