of 59082 LinkedIn

Omgevingsdiensten in het zonnetje

Boudewijn Warbroek 1 reactie
Een groep ‘ambassadeurs’ gaat komende tijd de boer op om omgevingsdiensten op positief onder de aandacht te brengen.

Martin Eikenboom, directeur publieke sector bij Deloitte Consulting en door het ministerie van Vrom ingehuurd als kwartiermaker voor de vorming van de omgevingsdiensten, kondigde de komst van de ambassadeurs vorige week aan op een conferentie in Amsterdam. In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil hij op zoek naar personen die ‘met goede voorbeelden onder de arm’ de nog altijd omstreden regionale diensten gaan promoten.

 

De omgevingsdiensten gaan met ingang van 2012 een deel van de VROM-taken uitvoeren (vergunning, handhaving en toezicht). Zowel gemeenten, als Rijk en provincies gaan taken bij de nieuwe organisaties onderbrengen. Bij sommige gemeenten ligt dit zo gevoelig, dat het woord ‘omgevingsdienst’ inmiddels taboe is verklaard. In officiële stukken wordt slechts nog gesproken over ‘regionale uitvoeringsorganisaties’ of ‘regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s)’.

 

Handreiking

 

Eikenboom legde uit dat vanuit het Programma Omgevingsgerichte Regionale Samenwerking (Progres) ondersteuning zal worden geboden aan bestuurders en ambtenaren. Er komt een helpdesk, overal in het land worden presentaties gehouden en er komen handreikingen. ‘Kennisdeling staat bij ons voorop’, aldus Eikenboom. De kwartiermaker voorziet onder meer hindernissen bij het stroomlijnen van de informatiehuishouding. De omgevingsdiensten moeten niet alleen onderling informatie kunnen uitwisselen, maar ook met bijvoorbeeld Justitie.

 

Het verbeteren van de afstemming tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving is een van de hoofddoelstellingen. Dat dit laatste geen overbodige luxe is, bleek tijdens de conferentie uit een lezing van Yvonne van der Meer, hoofd van de handhavingseenheid van het Functioneel Parket van het OM. Toen het OM enige tijd geleden ‘boze asbestboeven’ wilde opsporen en daarom alle sloopvergunningen opvroeg bij gemeenten, verliep de samenwerking volgens haar uiterst moeizaam. ‘We kregen reacties als: “Dat kost ons capaciteit” en “Wat hebben wij daar aan?” Uiteindelijk waren we zes maanden verder voordat we de nodige informatie kregen.’

 

Gedeputeerde Bart Heller (Milieu, GroenLinks) vertelde dat de vorming van omgevingsdiensten in Noord-Holland tamelijk voorspoedig verloopt. Heller heeft voor het Noord-zeekanaalgebied weliswaar een ‘broos compromis’ moeten sluiten (er komt één juridische entiteit, met daaronder ‘filialen’ die van onderop worden aangestuurd), maar hij is niet ontevreden.‘Het aantal gemeenten dat de hakken in het zand zet en domweg “njet” zegt, is verwaarloosbaar klein, of eigenlijk nul. Gemeenten zijn in beweging en dat is absoluut winst’, aldus Heller.

 

Zie www.binnenlandsbestuur.nl/omgevingsvergunning

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Annemieke Schnerr (hoofd bouwen) op
Verbazingwekkend, gemeentebestuurders die het niet met een rijksstandpunt eens zijn, weten kennelijk niet wat goed voor hen is. Daarom moeten ze met een reclamecampagne worden overtuigd van de waarde van het product. Dat is toch een staaltje van grote arrogantie dat eigenlijk niet meer van deze tijd is. Het beeld van Noord-Holland, zoals dat door gedeputeerde Heller wordt neergezet, is ook bepaald niet correct. Ook in Noord-Holland liggen gemeenten > 100.000, die hebben al afstand genomen van de VR discussie en gaan daarin niet mee. Een aantal andere regio is er uit, sommige nog niet. Dat er uit zijn duidt bepaald niet op het door rijk en provincie in de aanbieding gedane model, juist niet.

Neemt BB al dit soort zaken over zonder enig onderzoek? Dat zou niet best zijn.