of 59318 LinkedIn

Noorden verhardt strijd tegen rijk om windparken

Inwoners en gemeenten in Drenthe en Groningen zoeken de confrontatie met het rijk over de opgelegde komst van windparken in hun gebied. Gemeente Veendam steunt bewoners financieel bij hun juridische strijd tegen minister Henk Kamp van Economische Zaken. Twee Drentse gemeenten dagen de Staat voor de civiele rechter. En een groep inwoners schakelt de Nationale Ombudsman en de Tweede en Eerste Kamer in om Kamps structuurvisie over windenergie van tafel te krijgen.

Inwoners en gemeenten in Drenthe en Groningen zoeken de confrontatie met het rijk over de opgelegde komst van windparken in hun gebied. Gemeente Veendam steunt bewoners financieel bij hun juridische strijd tegen minister Henk Kamp van Economische Zaken. Twee Drentse gemeenten dagen de Staat voor de civiele rechter. En een groep inwoners schakelt de Nationale Ombudsman en de Tweede en Eerste Kamer in om Kamps structuurvisie over windenergie van tafel te krijgen.

Besluitvorming ondemocratisch 

Democratie is ver te zoeken bij het aanwijzen van gebieden voor windenergie in de Veenkoloniën, meent de groep bewoners uit Drenthe, gesteund door raadsleden. Ze stellen dat de besluitvorming rond de Structuurvisie Windenergie op land ondemocratisch is verlopen, in strijd is met de Code Interbestuurlijke Verhoudingen en indruist tegen het beginsel van transparantie die tussen overheden betracht dient te worden.

 

Gemeenten overruled

Kernpunt in hun kritiek is de rijkscoördinatieregeling (rcr). Minister Kamp heeft die van toepassing gemaakt in de structuurvisie, waarmee hij gemeenten kan overrulen bij het aanwijzen van gebieden voor grote windparken van meer dan honderd megawatt (mw). Dat gebeurt op dit moment op diverse plaatsen in Nederland, onder andere bij het Groningse Veendam en in de Veenkoloniën.

 

Landelijk steun

‘Kamp gebruikt de rcr om gemeenteraden en burgers buitenspel te zetten. Nu deze werkwijze voor het eerst rondom windmolens wordt toegepast, wordt duidelijk hoe dit instrument een pijnpunt vormt in de democratie’, zegt Nico Broekema namens de bewoners. Hij woont in Drenthe, is voorzitter van het democratisch kennisnetwerk Lokaal 13 en werkzaam als raadsgriffier in de gemeente Westland. De bewonersgroep heeft veel kennis van zaken over de materie en een groot netwerk, waardoor hun felle betoog tegen het rijksbeleid snel steun krijgt van raadsleden door het hele land, meldt Broekema. Ze worden bijgestaan door hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Veendam ondersteunt bewoners met geld

Het instrument, dat ook door provincies kan worden toegepast, sluit voor gemeenten een bezwaar- en beroepsprocedure via bestuursrechtelijke weg uit. Daarmee staat de democratie buitenspel, stelt Broekema. Om die reden heeft de gemeenteraad van Veendam deze week besloten 50.000 euro te reserveren om bewoners financieel te ondersteunen bij hun juridische strijd tegen een groot windpark langs de N33. Zij kunnen nog wel protest aantekenen.

 

Onbehoorlijk bestuur 

In een brief aan de Nationale Ombudsman zetten Broekema en andere bewoners hun bezwaren tegen de Structuurvisie Windenergie op land op een rij. Ze vinden dat de noodzaak van wind op land niet is aangetoond en dat de onderbouwing onzorgvuldig is en gebaseerd op verouderde technologische informatie. Volgens hen worden energietechnologieën alleen vergeleken op kosten, niet op ruimtebeslag en ruimtelijke inpassingsmogelijkheden. Ook menen zij dat advies van commissie m.e.r. niet is opgevolgd en dat zienswijzen zijn weerlegd op basis van ondeugdelijke argumentatie. Ze menen dat bij het proces van de structuurvisie sprake is van onbehoorlijk bestuurlijk handelen en vragen de Ombudsman om daarnaar een onderzoek in te stellen.

 

Kort geding

Ondertussen voeren de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn ook een strijd tegen windmolens. De Drentse gemeenten spannen een civiele procedure aan tegen de Staat der Nederlanden vanwege de opgelegde komst van windparken in de Veenkoloniën. Volgens hen was minister Kamp niet bevoegd om dat besluit te nemen, zo stelden de gemeenteraden onlangs vastVolgens de gemeenten gaat het in hun regio om meerdere kleine windparken, die afzonderlijk worden geëxploiteerd. ‘Door een truc van de initiatiefnemers zijn die parken bij elkaar opgeteld om tot boven de honderd mw te komen en daarmee onder de rijkscoördinatieregeling te vallen’, licht beleidsadviseur Peter van der Veen uit Aa een Hunze toe. Omdat voor de gemeenten de weg is afgesneden om dit bestuursrechtelijk te aan te vechten, spannen ze een kort geding aan.

 

Draagvlak verknald

De verontwaardiging in de Drentse gemeenten is groot en vanuit de gemeentehuizen klinkt ferme taal. Zowel gemeenteraad als bewoners worden monddood gemaakt en de minister trekt zich niks aan van de grote weerstand in de lokale en provinciale politiek. Economische Zaken  heeft door deze werkwijze het politiek een maatschappelijk draagvlak voor windenergie compleet verknald, aldus de kritiek volgens Van der Veen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Democraat (Enthousiast alternatieve energievolger) op
Windparken zijn niet eens duurzaam. Want is er al nagedacht wat na een jaar of 20 als de levensduur van die afzichtelijke dingen voorbij is, wat we met het sloopafval gaan doen? Recyclen blijkt niet zo eenvoudig/betaalbaar. Daarnaast leveren de windmolens niet de hoeveelheden stroom waar men mee loopt te pronken. We worden daar domweg mee misleid. En houdt eens op over het argument dat men die molens wel zou willen als men eraan zou verdienen. Niet alles draait bij mensen om geld. Ik geniet meer van een mooie natuur met een mooi uitzicht dat van een vette bankrekening.
Burgers willen die molens niet, dan moet je in een democratie toch concluderen dat er voor een alternatief dat wel wordt omarmd gekozen moet worden?
En biomassa is ook al zo'n gedrocht dat weinig duurzaam is. Want een kolencentrale die bijgestookt wordt met hout dat men kapt in Brazilië, VS en Canada is toch niet duurzaam te noemen?
Getijdenstroom is veel meer uit te halen, wek stroom op bij sluizen want die bewegingen kun je ook omzetten in stroom. En zet de komende jaren in op zonneparken MET daaraan gekoppeld een systeem om stroom op te slaan. Hiermee kun je piekmomenten weghalen en de stroomvoorziening ook in de avonduren of op donkere dagen waarborgen. Door de grootschalige opslag zullen systemen ook goedkoper worden en zal het zeker betaalbaar blijven.
Zonneparken kun je over een jaar of 30 weer opnieuw inrichten met de nieuwste technieken. Ook kun je dan een deel van de parken afbreken omdat de techniek dan zover is dat met minder ruimte meer stroom wordt opgewekt. Bovendien komen er meer nieuwe vormen om stroom op te wekken, die minder ruimte in beslag nemen en een grotere opbrengst zullen genereren.
Tot die tijd is zonne-energie simpelweg de meest duurzame vorm en zouden we dat moeten omarmen. En er is ruimte genoeg om zonneparken aan te leggen. Vele grondpercelen worden nu ook ingevuld als grasveld, puur om mest uit te kunnen rijden. Hierop kunnen prima zonnepanelen worden geplaatst aangezien ze toch niet voorzien in de voedselvoorziening mocht men dat als argument willen gebruiken. Dan maar minder industrieterreinen ontwikkelen en minder woningbouw toestaan. Ga bestaande gebieden met veel leegstand maar eerst opnieuw herinrichten. We moeten onze aarde redden en zullen dan een paar kleine concessies moeten doen.
Stop de waanzin en luister naar het volk. Er zijn (betere) alternatieven!
Door Meppie op
Gewoon de gaskraan weer voluit open zetten, dan zijn die windmolens niet meer nodig.
Door henk op
Ik zou zeggen: zet die dingen in het Gooi of Wassenaar!
Door Hendriks (Secretaris Lokaal 13) op
Ten aanzien van dit onderwerp zal aanstaande vrijdag (6 november 2015) een symposium worden gehouden. Tijdens het Symposium 'Lobbycratie, democratie zonder burgers?' zullen enkele inleiders reflecteren op deze casuïstiek en een democratisch perspectief schetsen ten opzichte van het onderwerp.

• Albert Koers, emeritus hoogleraar Juridische informatica, Volkenrecht en Beleid en management van de rechtspleging Universiteit Utrecht

• Ton Heerts, voorzitter FNV

• Michael Sijbom, lid denktank VNG en burgemeester van Losser

• Herman Bröring, hoogleraar integrale rechtsbeoefening Rijksuniversiteit Groningen

• Jacques Tichelaar, Commissaris van de Koning van de provincie Drenthe

Kijk op de site van Lokaal 13 voor meer informatie:
http://www.lokaal13.nl/aankomende-symposia
Door Hdev (Inwoner Stadskanaal) op
Reactie op Ben. Ik begrijp je niet verkeerd, ik sta zelf ook achter dergelijke rapporten. Maar ik ben fel tegen de gemaakte locatiekeuzes. Windturbines prima, maar pas ook andere technieken toe die al voorhanden zijn. De huidige locatiekeuzes is de 'doodsteek' voor de al jaren in 'Krimp' verkerende Veenkoloniën. Er zijn wel degelijk betere opties, die zijn ook bekend, maar de politiek voert zijn eigen beleid uit. Dit tegen beter weten in en over de rug van de Burger. Hopelijk dat via de Rechter, 'Recht' gesproken wordt en procedures worden opgeschort. Totdat over ruim een jaar door een nieuw Kabinet er opnieuw (de juiste) keuzes worden gemaakt.
Door Benny op
Reactie op Hdev. Begrijp me niet verkeerd. Kan wel begrip hebben voor moeite die gemeenten er mee hebben die met deze opgave te maken krijgen. Daarom ook energieverbruik NL meer dan halveren en de rest duurzaam opwekken met alle beschikbare opties. Studie Dirk Sijmons e.a. "kWh/m2, Landschap en energie"maakt pijnlijk duidelijk welke enorme ruimtelijke transitie daarmee gemoeid is. Aanrader om te lezen. En Henk, productiekosten wind op land zijn nu minder dan € 0,10 per kWh , terwijl de ontvangsten energiebelasting incl BTW over dat kWh 14,9 Eurocent bedragen. Hoezo subsidie ?
Door Henk op
Windmolens kunnen alleen draaienop subsidie. De opbrengst is voor rijke investeerders zoals bijvoorbeeld de nuon, abn, etc. De bijdrage aan een schoner milieu is 0,0 omdat tegelijk de investeerders in dikke slurpende en vervuilende auto,s blijven rijden. Wil je echt een bijdrage leveren aan een schoner milieu dam moet het echt gezocht worden in reductie en niet in vermeerdering van energie middels windmolens
Door K. Martens (energiedeskundige) op
Zie verslag prof. Lukkes : Nut en noodzaak van windenergie in het energieakkoord. Nut en noodzaak van windenergie zijn nooit aangetoond. Bijdrage is ca 2% van NL energieverbruik, kosten ca € 60 mlrd!
Door Hdev (Inwoner Stadskanaal) op
Reactie op Benny. Zo kan je elke gemeente wel op de loep nemen, maar de kernvraag is 'moet dat alleen maar met mega grote windturbines worden opgelost'? Wees realistisch en onderzoek alternatieven die er wel degelijk zijn, maar men om moverende redenen niet aan wilt.
Door Benny op
Om de omvang van de energietransitie eens even te schetsen: Het zou de gemeenten Aa en Hunze en Borger Odoorn sieren als men eens te rade zou gaan over het totale eigen (hoofdzakelijk fossiele) energieverbruik en de vraag hoe dat verduurzamen. Dat van Aa en Hunze en Borger Odoorn bedraagt volgens de klimaatmonitor databank.nl bij elkaar circa 4.973 Terajoule, omgerekend zo'n 1.381 Gigawattuur waarvoor ruim 200 windmolens van 3 MW vermogen nodig zijn als dat allemaal duurzaam zou moeten worden opgewekt. Hoezo windenergie niet nodig ?