of 64621 LinkedIn

‘Meer geld nodig voor lokale klimaatplannen’

© Shutterstock
© Shutterstock

De schijnwerpers op de klimaattop in Glasgow waren gericht op Joe Biden, Boris Johnson en Mark ‘actie-actie-actie’ Rutte, niet op wethouder Marieke Schouten van Nieuwegein. Zij was er wel degelijk. ‘Steden zijn de eerste overheid en daar komt uiteindelijk 90 procent van het klimaatbeleid tot uitvoering. Neem ons dus serieus.’

GroenLinks-wethouder Schouten van Nieuwegein was namens het Comité van de Regio’s op de internationale klimaattop in het Schotse Glasgow. Dat Comité is aangesloten bij ICLEI, een associatie van 2.500 lokale en regionale besturen die zich inzet voor duurzame ontwikkeling. In Nederland zijn onder meer Nijmegen en Utrecht aangesloten. ICLEI doet aan politieke belangbehartiging en ondersteunt leden als Nijmegen en Utrecht met kennisuitwisseling en het zoeken naar geld. Veel natiestaten doen dat immers niet voor hun lokaal bestuur.


Duurzaam
Nieuwegein kan dat geld wel gebruiken. De gemeente werkt aan de meest duurzame binnenstad van Nederland, waarin ze nauw samenwerkt met ontwikkelpartners als het waterleidingbedrijf, het Waterschap, de provincie Utrecht, projectontwikkelaars, de woningcorporatie en lokale ondernemers. Een greep uit de plannen: de realisering van 2.500 woningen die in hun eigen warmte kunnen voorzien via een collectief warmte/koudesysteem, duurzame mobiliteit (voetgangers, fietsers, hoogwaardig OV en elektrische deelauto’s) en een ­prominente plek voor stadsgroen. Dat alles kost – behalve innovatief samenwerken met veel partners – geld. Hoeveel is nog niet duidelijk. ‘Neem de boombunkers om de wortels, waarmee we wortels dwingen diep te groeien. Dat spaart het wegdek maar de wortels houden ook water vast. Die kosten zo tussen de 5.000 en 7.000 per stuk en we hebben 30.000 bomen. Als we daarvan een deel een boombunker willen geven, kost dat veel geld’, aldus Schouten.

Vergroenen
Gino van Begin, de Belgische secretaris-generaal van ICLEI, maakt zich zorgen dat de staten onvoldoende inzetten op klimaatverandering zodat een maximale toename van anderhalve graad in 2050 niet wordt gehaald wordt en de aarde sneller opwarmt. Zo heeft Zuid-Korea met de lokale en regionale over­heden de handen ineen geslagen en een klimaatplan ontwikkeld, maar in Polen houdt de centrale regering zo lang mogelijk vast aan kolen terwijl lokale ­overheden sneller willen vergroenen, zegt hij. Tegelijk wordt wereldwijd wel fors geïnvesteerd – alleen de Europese Green Deal kost honderden miljarden euro’s per jaar. Zaak is het volgens Marieke Schouten dat lokale en regionale overheden ook bij dat geld moeten kunnen komen. Of, in de woorden van de burgemeester Marvin Rees van Bristol: ‘We hebben als lokale overheden geen t-shirts en affiches meer nodig, maar projectmanagers en financiële mensen die met excelsheets een project vormgeven en de benodigde financiering binnen halen.’

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 21 van deze week

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Louis Kanneworff op

Steden zouden ook bij de energietransitie de eerste overheid moeten zijn. Dat geldt vooral bij de warmtetransitie. Warmte is voor de meeste mensen de grootste kostenpost. Warmte is in de duurzame transitie ook nog eens een lokale energievoorziening. Vraag en aanbod van warmte moeten niet ver van elkaar liggen. Warmtetransport met twee dikke ondergrondse buizen is zeer kostbaar met veel warmte verlies. Toch besluiten deze week EZK, Gasunie, provincie Zuid Holland en Eneco dat Den Haag moet worden aangesloten op fossiele restwarmte uit de dertig kilometer verder gelegen Botlek in de Rotterdams haven. Een slecht en peperduur project dat volgens EZK nodig is vanwege "staatsveiligheid". Alle reden om Den Haag, de derde stad van ons land, te gaan steunen in het verzet tegen dit onzalige project.

Door Spijker (n.v.t.) op

Typerend voor Nederland is dat het energie-transitiebeleid en Klimaatbeleid worden gekenmerkt door het ontbreken van duidelijke visies.
1. Bij het energie-transitiebeleid worden regelmatig verkeerde keuzes gemaakt (o.a. biomassacentrales, wel/geen gas, onderbelichting van nadelige milieueffecten van zonnepanelen en windmolens, het ontbreken van kernenergiebeleid).
2. Na jarenlang achter te hebben gelopen loopt Rutte opeens ver voor de nationale troepen uit en ontpopt zich ineens als één van de roerganger binnen het mondiale klimaatbeleid. Kennelijk betrapt door de buitenwacht gaf hij achteraf te kennen toch wel een zeer grote broek te hebben aangetrokken.
3. Dat veel bedrijven (o.a. de bagger- en offshore industrie (ca. 2000 arbeidsplaatsen staan op de tocht) grote nadelen (kunnen) gaan ondervinden van het met onmiddellijke ingang niet meer garanderen van export kredietleningen was hem, zich al dan niet daarvan bewust, eventjes ontgaan. Mondiaal de popie jopie spelen, nationaal weer eens de brokkenpiloot uithangend.
Het toepassen van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (AWB) en het hiermee creëren van een zorgvuldige overgangsregeling voor bedrijven daar hebben Rutte en zijn kabinet niet aan gedacht of net als bij veel andere dossiers geen boodschap aan.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers