of 59082 LinkedIn

Gemeenten zetten legionella-onderhoud op laag pitje

Veel gemeenten zetten de controles en onderhoud van leidingwatersystemen in gemeentelijk vastgoed tijdelijk stil vanwege de coronacrisis. Maar de adviseurs en onderhoudsbedrijven maken zich zorgen: door sluiting liggen watersystemen maandenland stil en kan legionella de kop opsteken.

Veel gemeenten zetten de controles en onderhoud van leidingwatersystemen in gemeentelijk vastgoed tijdelijk stil vanwege de coronacrisis. Maar de adviseurs en onderhoudsbedrijven maken zich zorgen: door sluiting liggen watersystemen maandenland stil en kan legionella de kop opsteken.

Afgezegd 

Voor directeur Kevin Kanters van Hydroscope, een adviesbureau voor waterinstallaties, kwam het best als een verrassing: zo’n 70% van de afspraken voor het controleren van watersystemen in gebouwen, sportcomplexen, ziekenhuizen en verzorgingscentra werd in de eerste week van de shutdown door opdrachtgevers afgezegd. Veel van zijn opdrachtgevers zijn gemeenten, en een aanzienlijk deel verzette de datum van een controle of inspectie van de watersystemen in sporthallen en zwembaden. ‘Ik begrijp natuurlijk heel goed dat voor veel organisaties op dit moment andere zaken meer prioriteit hebben. Vooral de ziekenhuizen en verzorgingscentra hebben op het moment wel wat anders aan hun hoofd. Als mensen van buiten op die locaties ook nog controles gaan uitvoeren, dan betekent dat extra risico’s. Juist het preventief onderhoud en controle, zoals de controle van terugstroombeveiligingen en brandslanghaspels, wordt nu op de lange baan geschoven.’

 

Gevolgen

Het uitstellen van onderhoud kan vervelende gevolgen hebben. Door langdurige stilstand van water kan legionella zich ontwikkelen en kunnen afzettingen van metalen in het drinkwater terechtkomen. ‘De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft vorige week een oproep gedaan om leegstaande gebouwen te blijven controleren om ervoor te zorgen dat ze straks weer verantwoord kunnen worden opgestart. We zien dat er landelijk behoorlijk wat aandacht voor is.’

 

Aandacht

Maar over de decentrale overheden zijn meer zorgen. Brancheorganisatie van watertechnologiebedrijven Envaqua stuurde deze week een brief naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met het verzoek om meer aandacht te geven aan de watersystemen in zwembaden, sportcomplexen en ander gemeentelijk vastgoed. De kans op legionella-ontwikkeling is reëel bij uitstel van regelmatige controles en het stoppen van doorspoelen van leidingen, zo stelt de brancheorganisatie. Vooral bij zogenoemde prioritaire instellingen, zoals zwembaden, is legionellapreventie van groot belang. Juist voor mensen die herstellende zijn van een corona-infectie, kan een legionella-besmetting ernstige gevolgen hebben.

 

Verschillen

Kanters ziet dat het beleid nogal verschilt per gemeente. ‘Veel gemeenten zijn zich zeer bewust van het probleem. Sommige halen het onderhoud van systemen juist naar voren nu de gebouwen toch niet worden gebruikt. Maar in een aantal gemeenten wordt heel veel nu stilgezet. En een langdurig uitstellen van controles en onderhoud zorgt voor een tweede probleem, ziet Kanters: ‘Als de maatregelen straks worden opgeheven, dan zijn we erg druk om de systemen in ziekenhuizen en zorginstellingen te controleren. Als tegelijkertijd ook de zwembaden en sportcomplexen weer opgestart moeten worden, dan zijn er te weinig mensen om al die werkzaamheden op korte termijn uit te voeren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.