of 63082 LinkedIn

Gemeenten worstelen met kwijtschelding huur

Gemeenten willen commerciële huurders van gemeentelijk vastgoed, veelal horecabedrijven die zwaar worden getroffen door de coronamaatregelen, helpen met het betalen van de huur. Maar omdat het om grote bedragen gaat, geven ze liever uitstel van betaling dan een korting op de huur. Dat blijkt uit een inventarisatie van maatschappelijk vastgoedplatform Bouwstenen voor Sociaal.

Gemeenten willen commerciële huurders van gemeentelijk vastgoed, veelal horecabedrijven die zwaar worden getroffen door de coronamaatregelen, helpen met het betalen van de huur. Maar omdat het om grote bedragen gaat, geven ze liever uitstel van betaling dan een korting op de huur. Dat blijkt uit een inventarisatie van maatschappelijk vastgoedplatform Bouwstenen voor Sociaal.

Achterstand

De achterstand in betalingen loopt in veel gemeenten flink op. Voor een aantal gemeenten met veel verhuurd vastgoed loopt de schade al in de miljoenen. Maar veel gemeenten zijn niet in de financiële positie om de huurachterstanden af te schrijven. Veel huurders betalen vaak al een kostprijs, waardoor een korting op de huurprijs leidt tot een direct verlies voor de gemeente.

 

Convenant

Inmiddels hebben een aantal gemeenten, zoals Breda, Tilburg en Zwolle, al convenanten afgesloten met horecabedrijven en de brouwerijen die vaak een aandeel in het bedrijf hebben. De huur wordt dan gehalveerd, of verdeeld onder de drie partijen. Maar inmiddels hebben zijn in verschillende rechtszaken al uitspraken gedaan over het kwijtschelden van huurschulden. Dat zet gemeenten voor het blok: kiezen we voor een generieke maatregel, zoals een huurkorting of kwijtschelding, of proberen we per geval een afspraak te maken over het uitstellen van de huur? Steden als Maastricht, Amsterdam en Utrecht kozen voor het eerste, maar in Arnhem, Deventer en Zoetermeer wordt met iedere partij een specifieke regeling getroffen.

 

Werk

Maar of een gemeente kiest voor uitstel of kwijtschelding, het levert gemeenten extra werk op voor het verwerken van aanvragen en controle op cijfers, stelt Bouwstenen. Bovendien is het bij een uitstel van betaling nog niet zeker of de achterstallige huur ooit nog betaald zal worden. Het zou best kunnen zijn dat de huurtegoeden die nu nog in de boeken staan, op termijn alsnog afgeschreven moeten worden.

 

Maatwerk

Maar gemeenten vinden ook dat het rijk meer maatwerk moet toelaten. Een aantal Noord-Hollandse gemeenten stuurden woensdag een brandbrief aan de regering om meer te doen voor ondernemers die worden getroffen door de maatregelen. Ze vrezen dat het omvallen van de detailhandel, horeca en cultuur tot onnodig verlies van werkgelegenheid zal leiden, en zelfs kan resulteren in meer leegstand en verpaupering.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
1. Het verhuren van commercieel vastgoed is geen kerntaak voor gemeenten.
2. Het (eventueel) vergoeden/kwijtschelden van huren is een zaak voor de Rijksoverheid en niet voor lagere Overheden.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers