of 65101 LinkedIn

Gemeenten willen actieve preventie gebruik PFAS

Nieuw Europees onderzoek naar de schadelijkheid van PFAS-verbindingen in voedsel zal waarschijnlijk leiden tot strengere normen voor het gehalte van deze gevaarlijke stoffen in bodem en oppervlaktewater. Volgens de VNG wordt de PFAS-opgave voor gemeenten hiermee een stuk groter. Ze vragen om actiever beleid om de uitstoot en verspreiding van gevaarlijke stoffen te voorkomen.

Nieuw Europees onderzoek naar de schadelijkheid van PFAS-verbindingen in voedsel zal waarschijnlijk leiden tot strengere normen voor het gehalte van deze gevaarlijke stoffen in bodem en oppervlaktewater. Volgens de VNG wordt de PFAS-opgave voor gemeenten hiermee een stuk groter. Ze vragen om actiever beleid om de uitstoot en verspreiding van gevaarlijke stoffen te voorkomen.

Immuunsysteem

De Europese voedselveiligheidsautoriteit ESFA kwam onlangs met een nieuwe grenswaarde voor PFAS-verbindingen. De stof, die vrijkomt bij verschillende industriële processen, blijkt ook bij lagere concentraties effect te hebben op het menselijke immuunsysteem. In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Van Nieuwenhuizen (I&W) dat het RIVM de grenswaarde van de ESFA zal gebruiken om een nieuwe, aangescherpte risicogrenzen te berekenen voor het gehalte aan PFAS in drink- en oppervlaktewater, bagger en bodem.

 

Opgave

In de komende maanden zal daar meer duidelijk over worden, maar de VNG verwacht nu al dat strengere normen betekent dat de PFAS-opgave voor gemeenten groter gaat worden. Gemeenten moeten die normen omzetten in strengere eisen bij milieuvergunningen, maar zullen ook vaker worden geconfronteerd met vervuilde grond die gesaneerd moet worden. Vorig jaar leidde een strengere PFAS-norm nog tot een stilstand in het grondverzet omdat overheden geen vergunning meer konden afgeven. Uiteindelijk werd toen de grenswaarde aangepast.

 

Zorgen

Maar volgens decentrale overheden tonen de nieuwe Europese normen aan dat hun zorgen over de gezondheidseffecten van PFAS terecht zijn. Zowel VNG als provincieskoepel IPO en de Unie van Waterschappen pleiten ervoor dat het rijk zich op Europees niveau sterker maakt voor de aanpak bij de bron: een algeheel verbod van het gebruik van PFAS in niet-essentiële toepassingen en een actiever preventiebeleid.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Michel op
Beetje kort-door-de-bocht conclusies.
Het is nog lang niet zeker of bodemnormen strenger worden. Het RIVM geeft aan dat een deel ongewijzigd blijft en bij een aantal normen is de verwachting dat de norm niet wijzigt.
Zie https://www.rivm.nl/documenten/notitie-status-va …
Door Spijker (n.v.t.) op
Het is niet verstandig om alleen maar blind te varen op Europese PFAS-normen, dus ook te blijven uitgaan van eigen nationaal onderzoek. Hiermee wordt voorkomen dat ons land wordt opgezadeld met (op kortere termijn) onhaalbare normen waaraan onze (bouw)industrie onmogelijk kan voldoen en opnieuw komt stil te liggen.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers