Waterakkoord

Verder gaat het schap meer maaien op plekken die gevoelig zijn voor wateroverlast. En tenslotte wil het schap samen met andere betrokken instanties geld vrij maken voor de vorming van een regionaal waterakkoord. Dat houdt in dat waterschap, provincie, gemeenten, landbouw, natuur- en milieuorganisaties geld bij elkaar brengen voor een gezamenlijke aanpak ter voorkoming van overlast door extreme neerslag of droogte en hitte. (ANP)