of 58952 LinkedIn

Cramer eist heldere rekensom leges

Boudewijn Warbroek 1 reactie
Gemeenten, provincies en het Rijk moeten inzichtelijk maken welke kosten aan de nieuwe omgevingsvergunning worden toegerekend. Maar er komt geen uniform tarief.

Het plaatsen van een dakkapel blijft in de ene gemeente duurder dan in de andere. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Cramer (VROM, PvdA) mede namens staatssecretaris Bijleveld (Binnenlandse Zaken, CDA) dat gemeenten autonoom blijven in het bepalen van de hoogte van de leges. De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en daarmee de komst van de omgevingsvergunning, zal hieraan niets veranderen.

 

Het systeem van kruissubsidiëring, waarbij op het ene type vergunning winst kan worden gemaakt, mits op een ander verlies wordt geleden, blijft eveneens intact. Wel blijft een keiharde voorwaarde dat het totaal aan legesopbrengsten niet hoger mag zijn dan de gemaakte kosten. Anders gezegd: de vergunningverlening mag geen geld opleveren.

 

De Tweede Kamerfracties van CDA en PvdA willen bij algemene maatregel van bestuur ‘nadere regels’ kunnen stellen ‘aan de berekening en de bedragen van de heffingen (leges) die door het bevoegd gezag kunnen worden geheven’.

 

Cramer herhaalt in haar brief wat zij eerder in de Kamer ook al heeft gezegd: de minister wil eerst meer transparantie over de totstandkoming van de leges. Pas als hierover onduidelijkheid blijft bestaan, wil Cramer ‘centrale regulering’ overwegen.

 

Om de transparantie te vergroten, komen VROM, Binnenlandse Zaken en de koepelorganisaties VNG en IPO nog dit voorjaar met een gezamenlijke ‘leidraad’. Hierin wordt beschreven hoe overheden de berekening van door hen geheven leges inzichtelijk kunnen maken. De leidraad moet vóór 1 april klaar zijn, zodat deze kan worden verwerkt in de legesverordeningen die in 2011 van kracht worden.

 

Verantwoording

 

Het is de bedoeling dat via een ‘stappenplan’ en een hieraan gekoppelde ‘activiteitenlijst’ inzichtelijk wordt gemaakt welke kosten voor welke diensten door middel van leges worden verhaald. De leidraad ‘heeft als uitgangspunt dat per stap moet worden nagegaan of de kosten gemaakt zijn in het kader van de vergunningverlening’, aldus Cramer. In de fiscale paragraaf van hun begroting moeten overheden verantwoording afleggen over ‘de gemaakte beleidskeuzen die vertaald zijn in het legestarief’.

 

Als gemeenten en provincies zich niet houden aan de gemaakte afspraken, overweegt Cramer alsnog een wettelijke regeling, schrijft zij aan de Tweede Kamer. De omgevingsvergunning komt in de plaats van een hele reeks vergunningen, waaronder bouw-, sloop- en milieuvergunningen. De beoogde invoeringsdatum van de Wabo is 1 juli 2010.

 

Zie ook het dossier: www.binnenlandsbestuur.nl/omgevingsvergunning

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pieter van der Amsten (Voorlichter) op
In het kort: de politiek wil leges graag gaan gebruiken voor extra belastingheffing, maar ze worstelen nog even met hoe ze dit verkoopbaar kunnen maken.