of 64621 LinkedIn

Corporaties pleiten voor grotere rol rijk in verduurzaming

De rijksoverheid moet meer regie nemen in de energietransitie,  gemeenten meer stimuleren en faciliteren en het voor warmtebedrijven makkelijker maken om mensen aan te sluiten op warmtenetten. Dat is een van de aanbevelingen die de stedelijke woningcorporaties, verenigd in De Vernieuwde Stad, doen in een nieuw manifest.

De rijksoverheid moet meer regie nemen in de energietransitie,  gemeenten meer stimuleren en faciliteren en het voor warmtebedrijven makkelijker maken om mensen aan te sluiten op warmtenetten. Dat is een van de aanbevelingen die de stedelijke woningcorporaties, verenigd in De Vernieuwde Stad, doen in een nieuw manifest.

Condities

De Vernieuwde Stad (DVS) wil met de aanbevelingen meehelpen aan het creëren van de juiste condities gecreëerd worden om toekomstbestendige steden te kunnen ontwikkelen. DVS hoopt dat de aanbevelingen worden meegenomen in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 2021.

 

Uitdagingen

Volgens de corporaties staan de steden voor grote uitdagingen: Het woningtekort is hoog, middeninkomens kunnen nauwelijks een woning krijgen en energiemaatregelen en verduurzaming van de woningen is van veel complexer en duurder dan elders. Nieuwbouw verloopt traag, net als de energietransitie. Bovendien zijn steden steeds vaker een verzamelpunt voor kwetsbare groepen, en hebben ze vaker last van overlast en onveiligheid.

 

Maatregelen

De corporaties kunnen een grote rol spelen in de aanpak van die problemen, maar zijn er volgens DVS wel maatregelen nodig. In de eerste plaats zijn dat bouwlocaties. De beschikbaarheid daarvan ligt tegenwoordig geheel in handen van gemeenten en provincies, maar de rijksoverheid zou een sterk ruimtelijke ordeningsbeleid moeten ontwikkelen, en desnoods dwang toepassen om de bouw van de grond te krijgen.

 

Markttoets

Het gebrek aan woningen voor middeninkomen komt vooral doordat ze niet worden gebouwd door de private sector. Woningcorporaties willen dat graag doen, maar moeten mogen dat alleen als uit onderzoek, de zogenaamde markttoets, blijkt dat er geen alternatieven zijn. Die markttoets moet afgeschaft worden, stellen de corporaties. 

 

Extramuralisering

De extramuralisering van de geestelijke zorg legt een erg grote druk op sociale huurwijken in de steden, stellen de corporaties. Zij zien daar een toename van de concentratie van kwetsbare groepen, bijvoorbeeld groepen met afstand tot de arbeidsmarkt, met licht verstandelijke beperking of met psychiatrische problemen. Formeel mogen corporaties inmiddels sneller ingrijpen, maar vaak zit regelgeving en financiering van zorg en welzijn de corporaties in de weg. DVS pleit er daarom voor om de extramuralisering af te remmen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers