of 60156 LinkedIn

Bouwen met gas kan nog in 15 gemeenten

Vijftien gemeenten verlenen ontwikkelaars, particulieren en wooncorporaties nog toestemming voor nieuwbouw met gasaansluiting. Dat blijkt uit het Gasregister van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Tot eind dit jaar kunnen gemeente nog ontheffingen voor een gasaansluiting verlenen.

Vijftien gemeenten verlenen ontwikkelaars, particulieren en wooncorporaties nog toestemming voor nieuwbouw met gasaansluiting. Dat blijkt uit het Gasregister van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Tot eind dit jaar kunnen gemeenten nog ontheffingen voor een gasaansluiting verlenen.

Algemeen belang

Sinds 1 juli van dit jaar is de wet Voorgang Energie Transitie (wet VET) van kracht, die bepaalt dat voor nieuwe vergunningen alleen nog bij uitzondering een gasaansluiting mogelijk is ‘vanwege zwaarwegende redenen van algemeen belang’. Het is aan de gemeente zelf om die afweging te maken. De uitzonderingsregeling is tot 1 januari 2019 van kracht. Voor lopende nieuwbouwprojecten waarvan de omgevingsvergunning daarna wordt aangevraagd is gasloos bouwen verplicht. Inmiddels hebben de gemeenten Boxmeer, Boxtel, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Hardenberg, Heerhugowaard, Hilversum, Laarbeek, Landerd, Rijssen-Holten, Tholen, Weert en Wierden ontheffingen gemeld. Ook voor de Belgische enclave Baarle-Hertog, dat geheel binnen de Nederlandse landsgrens ligt, wordt een uitzondering gemaakt.

 

Deadline

Bij de laatste inventarisatie van Binnenlands Bestuur ging het nog om vijf gemeenten. Van een storm op het register om nog voor de deadline van 31 december 2018 een ontheffing te krijgen, is volgens een voorlichter van de ACM echter geen sprake. De laatste maand zijn er nog wel zo’n tien gemeenten bijgekomen die aan bouwprojecten ontheffing hebben verleend. Om hoeveel woningen het in totaal gaat is volgens de ACM moeilijk te inventariseren. Sommige gemeenten doen een aanvraag per bouwplan, blok of postcode, anderen per adres of kavel.

 

Herstructurering

In Haarlem vroeg wooncorporatie Pré Wonen de gemeente om een uitzondering te maken voor twee herstructureringsprojecten. De corporatie argumenteerde dat alternatieven voor gasverwarming voor een aanzienlijke bouwvertraging zou zorgen. Maar daar maakt de wet VET geen uitzondering voor, stelde de gemeente. Uiteindelijk verleende Haarlem wel een ontheffing voor het project De Groene Linten. Het project is al sinds 2012 in ontwikkeling, en de netbeheerder zou alleen voor het laatste deel investeringen moeten doen in een zwaarder elektriciteitsnet. De aanpassing naar aardgasvrij kan in de toekomst voor het gehele complex worden aangepakt.

Dat gold niet voor het project Staalstraat/de Bazellaan. De realisatie van de laatste woningen in dat project zou nog vier jaar kunnen duren, en een nieuwe aansluiting op het gasnet staat volgens de gemeente haaks op de voortgang van de energietransitie.

 

Voorkomen

Hilversum meldde nog net voor de kerst een uitzondering voor het woonwagenpark op de Egelshoek, ten zuiden van de stad. Daar wordt een deel van het park geherstructureerd.  De gemeente Hardenberg maakt voor een fors aantal bouwprojecten een uitzondering. Volgens de gemeente wil ze hiermee voorkomen dat mensen in de problemen komen, of dat de bouw stagneert.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Teunis (ambtenaar) op
politieke partij oprichten: 'de nuchtere Hollander' Lijst 1. nadeel is wel dat je als partijleider meteen ook minister-president wordt. mag je met Poetin onderhandelenover goedkoop gas.
Door Karel (ambtenaar) op
Hoe kunnen we die milieu-waanzin nog keren ???
Door Erik op
Ik blijf het onvoorstelbaar vinden. Zoals hieronder uitgelegd hebben wij het beste leidingstelsel ter wereld. Het kan makkelijk gebruikt worden voor waterstof. En met de Groningse uitvinding is het ook nog veilig geworden en 'onplofbaar' gemaakt.
Daarbij focussen we te veel op van het gas af. Andere landen gaan juist over op gas.
Door t. faber op
Het probleem is dat de dik betaalde ongeleide projectielen Samsom en Nijpels, enthousiast gesteund door de lobby van het bedrijfsleven, o.a. de installateursbranche, van de politiek carte blanche krijgen om de inwoners van Nederland op kosten te jagen met hun hersenschim, die energietransitie wordt genoemd. Het twijfelachtige karakter van het rendement van de z.g. wind- en zonneparken en de desastreuze gevolgen voor o.a. het landschap, alsmede het dubieuze alternatief van warmtepompen e.d. zijn door diverse echte deskundigen en wetenschappers reeds aangetoond. Zinnige alternatieven worden door deze dubieuze ondernemersclub en de diverse milieuclubs weggehoond of simpelweg genegeerd. De stompzinnigheid ten voeten uit!
Sterker nog: het bewijs is al lang geleverd, dat het milieu politiek Den Haag geen ene moer interesseert! Voorbeeldje? LPG, de schoonste autobrandstof, wordt al tientallen jaren het zwaarst belast! En de bouw, niet lang geleden, van nieuwe kolencentrales in o.a. de Eemshaven? Of het invoeren vrij recentelijk van het z.g. 130kmregime op autosnelwegen, ondanks de nadelige effecten op o.a. milieu. Over maffiapraktijken gesproken.
Hoezo draagvlak? Alleen al het relateren van dit woord aan de besluitvorming door onze politici laat zich vergelijken met pure blasfemie.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Vragen die sowieso moeten worden beantwoord zijn:
-wat is de beste, goedkoopste en meest duurzame energie transitiemethode.
-wat gaat die kosten en hoe kunnen we iedereen op een verantwoorde manier meenemen
-welk goed opgeleide werknemers gaan dit uitvoeren
-in 2019 worden er nog steeds volop nieuwbouw woningen op gas aangesloten. Wat is de status van deze woningen in het traject.
Door Spijker (n.v.t.) op
Bekend nieuws. Dit 'buskruit' is zeker niet door de VVD uitgevonden.
Door Chris Ubels (Raadslid VVD) op
Eens met Verroen. En daar kan het bestaande gasnet voor worden gebruikt. Dan is slechts een aanpassing op een (moderne) cv ketel nodig, of een nieuwe ketel in het ergste geval. Hou je wel het comfort van de gasketel, niet het gedoe met de warmtepomp.
Door Verroen (Lid DB) op
Wat nu als blijkt dat H2 (waterstof) een prima bijdrage aan de verduurzaaming levert? Laten we daar vooral een meer aandacht aan besteden!