of 60249 LinkedIn

Bordenbrij vooral een zaak van beheer

Zeker twintig procent van de verkeersborden langs Nederlandse wegen is overbodig. Het kost veel geld dat ook op een andere manier aan de openbare ruimte kan worden besteed.’

Wegbeheerders hebben moeite met het beheer van verkeersborden. Volgens kenniscentrum CROW, verkeersbordenproducent HR Groep en Veilig Verkeer Nederland is zeker twintig procent van de borden langs de weg overbodig. ‘Het kost veel geld dat ook op een andere manier aan de openbare ruimte kan worden besteed.’

Gevaarlijk

Het woud aan verkeersborden kan best een stukje minder, denkt John Boender van CROW. ‘Het gebruik van verkeersborden die overbodig of juist in tegenspraak met eerdere borden of wegmarkeringen zijn, kan verkeersgebruikers verwarren. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties.’ Zo’n situatie kan ontstaan wanneer bijvoorbeeld een voorrangssituatie verandert, maar dat de oude borden niet worden verwijderd. ‘Het kan heel goed dat de aannemer opdracht heeft gekregen om wegmarkering aan te passen en nieuwe borden te plaatsen, maar dat men heeft vergeten om het verwijderen van de oude borden in het bestek op te nemen. Dan blijft zo’n bord dus gewoon staan. En het kan lang duren voordat zo’n fout wordt opgemerkt. Maar het blijft wel de taak van de wegbeheerder.’

 

Update

Verkeersbordenproducent HR Groep maakt een jaarlijkse update van alle verkeersborden in Nederland. Die staan inmiddels allemaal in een grote database. ‘We kunnen verkeersborden op verschillende kenmerken indelen en de data combineren,’ legt Ellen Hoogeveen van HR Groep uit. ‘Zo kunnen we ook zien over welke borden het gaat, en of het wel borden zijn die voldoen aan Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.’ Volgens Hoogeveen is er vrijwel geen wegbeheerder die een jaarlijkse inventarisatie maakt van alle borden in het beheergebied. ‘Soms wordt het één keer gedaan, maar niet herhaald. Daarna verrommelt het.’

 

Shared Space

Verkeerskundigen en wegbeheerders doen regelmatig een poging om het aantal overbodige borden langs de weg terug te brengen. Een aantal jaar geleden begonnen enkele gemeenten in Noord-Nederland met Shared Space, een verkeersprincipe waarbij contact tussen weggebruikers het uitgangspunt is. In Shared Space-gebieden zijn borden en wegmarkeringen helemaal niet nodig, omdat voetgangers, fietsers en automobilisten elkaar zien en rekening met elkaar houden. Maar die situatie is slechts beperkt toepasbaar, stelt Boender. ‘Het werkt niet bij een grote verkeerintensiteit. Bij Shared Space is het van belang dat je elkaar kan aankijken, maar bij een te grote hoeveelheid fietsers en voetgangers is dat onmogelijk.’

 

Voorrang

Maar het andere uiterste komt wel vaak voor: een verkeersbord op een plek waar dat volstrekt niet nodig is. Hoogeveen: ‘Je ziet vaak dat een bij een situatie waarbij rechts voorrang heeft, toch een bord wordt gezet met “Rechts voorrang”. Wat we ook vaak zien zijn extra borden bij parkeerzonering. Normaal staan die borden alleen bij het begin en eind van de zone, maar regelmatig worden er extra, maar volstrekt onnodige borden geplaatst.’

 

Besparing

Hoogeveen denkt dat een beter bordenmanagement de wegbeheerder een hoop besparing kan opleveren. Niet alleen in de kosten voor de borden, maar ook in gerelateerd onderhoud. Maaibestekken kunnen een stuk goedkoper worden als er geen minder borden in de berm staan.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter87 (pensionado wegbeheerder) op
Het kabinet Balkenende had een speerpunt: verwijder alle overbodige verkeersborden. Ik denk dat daarvan weinig terecht is gekomen. Dat kan wellicht doordat gemeenten autonoom zijn en dat individuele raadsleden een te grote invloed hebben op het plaatsen van vele borden. Ik heb het in mijn werk meegemaakt, dat de gemeenteraad, in vergadering bijeen, besloot om het College van B&W tijdelijk de bevoegdheid af te nemen om besluiten te nemen, vervolgens een verkeersmaatregel nam en daarna die bevoegdheid weer terug gaf aan B&W. Ook weet ik uit ervaring, dat er bij een kruispunt stopborden geplaatst zijn omdat in een heel ver verleden er een ernstig ongeluk gebeurd was en dat een uitgevoerde reconstructie van dat kruispunt in de ogen van enkele raadsleden het nog niet veilig genoeg geacht werd. En dat ondanks andere adviezen van verkeerskundigen, ANWB en de politie.
Ik vrees, dat de wens van de minister als proefballonnetje de mist in zal gaan.
Door Hans op
Hoera, en dan komt er misschien ruimte voor nieuwe borden waarop gewoon staat hoe hard je mag? Gewoon 80 of 50 b.v. waar dat van toepassing is, i.p.v. een rebus als: u stak een kruising over, mag u nu nog steeds 50 of passeerde u eerder een bord einde bebouwde kom? In dat geval is de formule van toepassing: bij het verlaten van een kruising mag u weer 80, weet u het niet mee zeker rij dan voorzichtig max. 60. Herkenbaar?
Door Spijker (n.v.t.) op
Daar pleit ik al meer dan 25 jaar voor. Het is goed dat belangrijke instellingen daar ook voorstander van zijn.