Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

VNG: legalisering recreatiewoning rijdt beleid in de wielen

Het plan van het kabinet om het permanent bewonen van vakantieparken wettelijk makkelijker te maken, krijgt flinke kritiek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Volgens de gemeentekoepel is de maatregel ‘onzorgvuldig, onhelder in zijn doel, lastig uitvoerbaar en disproportioneel’. In een brief aan het parlement wordt dringend geadviseerd om niet met de wetswijziging in te stemmen.

07 april 2021
recreatiewoning.jpg

Het plan van het kabinet om het permanent bewonen van vakantieparken wettelijk makkelijker te maken, krijgt flinke kritiek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Volgens de gemeentekoepel is de maatregel ‘onzorgvuldig, onhelder in zijn doel, lastig uitvoerbaar en disproportioneel’. In een brief aan het parlement wordt dringend geadviseerd om niet met de wetswijziging in te stemmen.

Motie

De wijziging van het Besluit omgevingsrecht is ingegeven door een aangenomen motie van een jaar geleden, waarin Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD) en toenmalig Kamerlid Jessica van Eijs (D66) het kabinet vroegen om het makkelijker te maken om permanente bewoning van recreatiewoningen te legaliseren. Voorheen kwamen vaak alleen recreatiewoningen die sinds 2003 permanent bewoond zijn, daarvoor in aanmerking. De motie schoof die datum naar 2019. Decentrale overheden verbazen zich erover dat minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) de motie niet naast zich neerlegde; de overheden hadden juist afgesproken om de problematiek van vakantieparken samen aan te pakken. ‘Dit is niet de manier om als partners met elkaar samen te werken,’ stellen de gemeenten in de brief.

 

Onrust

Sinds de motie merken gemeenten dat er onrust is ontstaan op recreatieparken. Sommige bewoners melden zich bij de gemeente om hun ‘recht’ op te eisen om permanent in een recreatiewoning te wonen. Eigenaren van recreatieparken voelen zich door de Haagse regels nu minder geroepen om maatregelen te nemen om verpaupering van het park tegen te gaan. De nieuwe regels werken juist tegen het draagvlak voor het beleid dat gemeenten, provincies en de recreatiebranche de afgelopen jaren hebben opgezet om het verval van sommige recreatieparken tegen te gaan, schrijft de VNG. ‘Door nu een en ander vast te leggen in regelgeving wordt op zijn minst de suggestie gewekt dat een omgevingsvergunning kan worden toegekend op basis van een individuele beoordeling, zonder acht te slaan op hetgeen de gemeente met het hele vakantiepark op termijn wil gaan doen.’ Ook het Interprovinciaal Overleg (IPO) en brancheorganisatie Hiswa-Recron scharen zich achter de kritiek van de VNG.

 

Omgevingswet

Bovendien is de aangepaste wetgeving, met het oog op de nieuwe Omgevingswet, eigenlijk overbodig. De Omgevingswet vervangt immers de bestaande wetgeving, dus ook deze nieuwe regel. Maar ondertussen verhoogt het wel de uitvoeringslasten van gemeenten voor een jaar of anderhalf jaar. Het beleid van de minister verdient geen schoonheidsprijs, zeggen de gemeenten. ‘De voorgestelde regelgeving biedt bewoners van parken valse hoop en verstoort het proces om vakantieparken een juiste bestemming te geven. Het doel dat deze regeling beoogt lijkt mooi, maar biedt onvoldoende rechtvaardiging om de regelgeving voor, waarschijnlijk, één jaar op de schop te gooien.’

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Vermenging van de functie recreatie en permanent wonen op vakantieparken dat willen recreanten helemaal niet en is daarom onwenselijk. Daar zijn vakantieparken bovendien niet voor gerealiseerd en voldoende gefaciliteerd Bovendien ontstaat hierdoor verloedering, criminaliteit, weetteelt , drugshandel, ondermijning e.d. Dat hier weer eens besluitvorming dreigt zonder voldoende overleg met de VNG en recreatiekoepels betekent opnieuw een rode kaart voor Ollongren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rutte
Kom me niet aan Ollogren. samen met Jorritsma en vriend Rutte hebben we hele goede dingen gedaan. wat niet goed ging ben ik vergeten en heb ik geen herinnering aan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert van Swam
Durf en Lef zijn nodig om het huidige beleid uit te voeren. Betrouwbaarheid mag daarbij van de belangrijkste partner, de Overheid gevraagd en verlangd worden. ik ga voor een Betrouwbare Overheid, durft de minister dat NU ook al in te zetten? Begin vandaag om het beleid SAMEN met de VNG voort te zetten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Maak er woonwijken van waar de eigenaren zelf mogen weten of ze er zelf gaan wonen of de wningen recreatief verhuren. Zolang de eigenaren aan de parkexploitant maar de parklasten blijven betalen, kan die de voorzieningen op het park in stand houden en zo verloedering tegengaan. Voor de gemeente is het voordeel dat die onderhoudskosten uitspaart maar wel OZB ontvangt. On alle landen ter wereld, behalve Nderland en Denemarken, gaat dat goed. Waarom hier niet dan?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
@Jan. Het gaat vooral om het feit dat recreanten geen vermenging willen met permanente bewoners. Als je met vakantie bent wil je niet tussen groepen vaste bewoners komen te recreëren. Dan kan je beter een volledig park aan de recreatie onttrekken en voor permanente bewoning aanwijzen. Dus uit de recreatieverhuur halen. Daar zal het businessmodel van een parkexploitant echter weer niet op zijn gebaseerd.

Je moet niet met oneigenlijke middelen het woningprobleem van Nederland willen oplossen. Dat loopt faliekant verkeerd af.(onvoldoende sociale controle, drugshandel, criminaliteit, verloedering). Daarom nogmaals een vette rode kaart voor BiZa (Ollongren). Ze lezen daar kennelijk te veel De Telegraaf (Annemarie van Gaal). Maar die denkt soms overal verstand van te hebben.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ben Weber / Radiodiagnostisch Laborant
Door het permanent wonen op recreatieparken te legaliseren voor 60 + mensen vergroot je de kans voor jonge gezinnen om een woning te kopen. Nu houden de recreanten twee postadressen vast. Geef de jongere generatie een grotere kans op een woning.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie