Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Nederlandse oppervlaktewater meest vervuild van Europa

Het Nederlandse oppervlakte water bevat het meeste gif en mest van de hele Europese Unie. De Europese norm wordt niet gehaald.

15 november 2013

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland is het slechtste van Europa. Mest- en gifgehalten liggen ver boven de Europese norm. De waterschappen roepen de (lokale) overheden en grondbeheerders op tot gifvrij groenbeheer. Verder zou het illegaal uitrijden van mest harder moeten worden aangepakt.

Europese boetes mogelijk
Het CBS bracht deze week een rapport uit met Europese meetgegevens over de vervuiling van het oppervlaktewater. De gegevens zijn van belang om te kijken welke landen wel of niet voldoen aan de Europese Kader Richtlijn water. Deze omschrijft dwingend hoeveelheid aan mest,- gif en andere schadelijke stoffen dat zich per 2027 in het oppervlaktewater binnen de EU mag bevinden. Bij overschrijding ervan kan de Europese Commissie flinke boetes opleggen.

Verbetering stagneert
Het water is weliswaar (veel) schoner dan pakweg 20 jaar geleden, maar de verbetering stagneert al enige tijd, aldus beleidsmedewerkster Marianne Mul van de Unie van Waterschappen. Vooral de aanpak van diffuse vervuiling door mest en landbouwgif blijkt lastig. Bij de helft van de meetpunten in Nederland worden te hoge concentraties van deze stoffen gemeten.

Tot 2027 nog teveel in de pijplijn
Zelfs als er vanaf nu niets meer bij zou komen, zal Nederland in 2027 niet aan normering kunnen voldoen. ‘Er zit nog veel van deze stoffen in de grond, dat duurt nog jaren voordat we dat in het water tegenkomen laat staan voordat we het er weer uit hebben’, aldus Mul.

Status quo nog niet bereikt
Om erger te voorkomen pleiten de waterschappen al langer voor een standstill beleid, waarbij er in ieder geval geen nieuwe mest en gif bijkomt. ‘We zouden graag zien dat overmatig mestgebruik en het gebruik van bestrijdingsmiddelengif sterk zouden afnemen. Mede gezien het economische belang kun je van de boer niet verlangen geen mest meer uit te rijden. Maar daar waar het illegaal gebeurt kan de overheid wel harder optreden, zoals overigens ook de boerenlobby LTO-Nederland bepleit’.

Ook waterschappen nog niet gifvrij
Het gebruik van gif buiten de landbouw zou aan banden gelegd kunnen worden, aldus de Unie. Overheden en andere grondbeheerders zouden bij het bestrijden van onkruid eigenlijk geen gif meer moeten gebruiken, stelt Mul. ‘Veel van hen doen dit al, maar een aantal spuit nog steeds flink met gif.’ In de Haagse politiek wordt overigens al gesproken over een mogelijk verbod. Overigens zijn de waterschappen zelf als beheerder van oevers, dijken en wegen ook nog niet allemaal gifvrij. ‘Maar daar wordt wel hard aan gewerkt’, aldus de beleidsmedewerker van de Unie.

Begrip gevraagd
Dat Nederland het meest verontreinigde water van Europa heeft verbaast haar overigens niet. ‘We gebruiken onze grond nu eenmaal intensief, we zijn dichtbevolkt en we hebben een grote landbouwsector. Dat vergt veel van het watersysteem. We doen er alles aan om te voldoen aan de kaderrichtlijn, maar vragen wel begrip van Europa als het niet lukt’.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bert
Weer een reden om waterschappen versneld op te heffen. Geld binnenharken voor leuke baantjes en gebouwen en het water wordt alsmaar vuiler.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JanPieter Janse / Directeur
Ik reageer niet op de eerste reactie!.

Uitspoeling vanuit de landbouw, tuinbouw, bollenteelt ,wegen,stedelijke overstorten, illegale lozingen, niet gebaggerde vaarwegen en sloten, dragen nog steeds bij aan deze schijnbaar ongecontroleerbare ellende. We moeten ons ernstig schamen als land,gemeenten, rijk en de waterschappen en onze zaken niet mooier voorstellen dan dat het is.We willen en exporteren waterbeheer,zuiveringskennis, veiligheid naar andere landen.. maar we hebben onze eigen zaken onvoldoende op orde en dat valt op en dient in een zeer hoge urgentie te veranderen. Dan is het makkelijk de waterschappen de schuld te geven.Tarieven stijgen in stedelijk gebied en de landbouw en ongebouwd... danzij de politieke lobby van ondernemers, CDA en de politisering van de Waterschappen wordt het alleen maar erger en slechter.We exporteren veel en dat is opnieuw gebleken een belangrijke motor voor de economie, maar de lasten en de vervuiling blijven achter in de bodem, grondwater en oppervlaktewater.

Dat moet verbeteren en anders. Juist om de export te kunnen blijven bevorderen.

JanPieter Janse lid algemene waterschapspartij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ambtenaar / secretaris
Nederland voert mooie lijstjes aan: racisme, vervuiling, financien niet op orde, armoede?, werkeloosheid? Hoe kunnen we dan toch nog gelukkig zijn in dit ongelukkige land en daar weer bovenaan staan? Het is allemaal heel ongeloofwaardig. Je hoeft niet ver te reizen om te zien hoe slecht de waterkwaliteit elders is en rasisme zie je zonder problemen uitvergroot in de buurlanden. Niet dat hier alles koek en ei is maar al die lijstjes met Nederland als slechtst presterende broertje of zusje van Europa begint me op de zenuwen te werken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan van Miltenburg / VVD-lid Algemeen Bestuur WS Aa & Maas
Het gevoel dat spreekt uit de reactie van Marjan heb ik ook, anderzijds hebben we weldegelijk nog het een en ander te doen aan het voorkómen van stoffen uit mest, giffen en farmacie (!) in het oppervlakte water resp. de verwijdering hiervan. Het probleem is echter is dat er achter Brusselse bureaus richtlijnen worden opgesteld die geen enkele rekening houden met de bijzondere Nederlandse situatie. Hierdoor kan het draagvlak voor de hiervoor noodzakelijke belastingen (oa waterschapsheffingen!) in gevaar komen. Dát is waarom ik zo de pest heb aan die 'slecht-presteer-lijstjes' van de natuurlobby.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit / adviseur
Voor zover bekent bevindt zich Nederland als een soort delta aan zee. In een Delta verzamelt zicht water dat uit het achterland stroomt. Dit water is in bv Zwitserland nog van redelijk goede kwaltiet tot het moment dat bv Bazel wordt gepasseerd. We hoeven het over de toename van de zuiverheid van het water op weg naar Nederland niet te hebben over de Franse, Belgische en Duitse industire en Landbouw. Lees dan ook nog eens de laatse alinea.

Moeten we voor dergelijke onderzoeken dure instanties in leven houden of kunnen we ons deze Nederlandse en Brusselse kosten besparen voor een zoveelste non onderzoek met verbijsterende resultaten..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wiro / Inspecteur
wees trots op wat bereikt hebben.

daarnaast zijn we, zowel bovengronds als ook ondergronds, de doorvoer richting de zee van al die landen die pretenderen het beter te doen maar stiekem heel veel troep dumpen.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie