Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Ollongren waarschuwt overheden voor conservatisme

Minister Ollongren bindt decentrale overheden op het hart om bij de opgave om Nederland klimaatneutraal te maken vooral te zoeken naar draagvlak onder burgers. Maar ze moeten daarbij wel vaart maken. ‘Als gemeenten en provincies in conservatisme blijven steken, dan moet het Rijk positie bepalen’

11 maart 2019

Minister Ollongren bindt decentrale overheden op het hart om bij de opgave om Nederland klimaatneutraal te maken vooral te zoeken naar draagvlak onder burgers. Maar ze moeten daarbij wel vaart maken. ‘Als gemeenten en provincies in conservatisme blijven steken, dan moet het rijk positie bepalen’

Planologen

Dat zei de minister vandaag in de Planologielezing op de Rijksuniversiteit Groningen. Voor een gehoor van planologiestudenten beschreef ze de opgave die nodig is om Nederland in 2050 energieneutraal te krijgen. Er staan in Nederland nu 2500 windturbines. Om aan de huidige energievraag te voldoen is er een veelvoud daarvan nodig.

Draagvlak
Daarom hamert Ollongren op draagvlak onder de burgerbevolking. ‘Draagvlak begint bij juist informeren, vroegtijdig betrekken bij aanpassingen in de wijk, keuzes laten maken en, indien mogelijk, financiële compensatie of het laten meeprofiteren van de lokale economie.’

Belemmeringen

Maar vandaag werd in een artikel in De Volkskrant duidelijk dat veel provincies grote moeite hebben om meer windmolens neer te zetten. En dat moet wel, volgens het energieakkoord uit 2013. Maar juridische belemmeringen en procedures door tegenstanders gooien roet in het eten. Voor de komende afspraken in het Klimaatakkoord worden de alternatieven voor het Groningse gas vastgelegd in regionale energiestrategieën, die gemeenten verder moeten uitwerken in hun lokale klimaatplannen. Daarbij moet zoveel mogelijk de samenwerking met de burger worden opgezocht en ruimte worden gegeven aan initiatieven die vanuit de burgers zelf komen.

Ingrijpen

Maar als gemeenten en provincies daar te lang mee wachten, dan lopen ze het risico dat het rijk ingrijpt. ‘Als gemeenten en provincies in conservatisme blijven steken, dan moet het rijk positie bepalen, en dan kom je terug in de situatie dat de rijksoverheid dingen moet gaan opleggen. Dat het Rijk locaties voor windmolenparken gaat aanwijzen.’ In die situatie wil ze niet belanden, zegt Ollongren. ‘Daar wordt het duurder van, de oplossingen zullen minder op maat gesneden zijn en de mensen haken af.’

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

PJ Schipper / Oud lid PS Overijssel
Laten we Democraten 66 veranderen in Autocraten 66, oftewel A66. Wel zo duidelijk!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Nou, Ollongren, doe eerst eens wat aan die gestoorde mensen in je eigen partij, zoals Felix Woudenberg (lijst D'66 Noord-Holland) en Koen Kegel in Vlaardingen: idioten 1e klas waarvan je je afvraagt hoe ze in godsnaam ooit 'zijn komen boven drijven'. En Ollongren maar oreren over nepnieuws: the bloody limit!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris
Ik ben al afgehaakt met deze ondemocratische minister van A66
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gjalt van der meij / Gepensioneerd
Mevrouw Ollongren heeft in het openbaar als minister uitspraken gedaan over FVD en de heer Baudet. Als lid van deze partij vind ik zoiets schandalig.Er is een aanklacht tegen haar ingediend bij het OM.D66 heeft bij mij volledig afgedaan.Haar nieuws is vaak nepnieuws! Geen greintje respect voor zo' n minister.Ik had het niet voor mogelijk gehouden dat zoiets door een minister in functie gezegd kan worden zonder ingrijpen van haar partij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W. Hooi
De hopman van de partij, die Jetten, mag toch zo graag vliegen, nou stap er bij in Kasja. Komende verkiezingen min tien zetels, alles komt goed zegt Bassie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Cor / beleidsmedewerker
Zolang erin dit kabinet (met D'66 als coalisatiegenoot) geen draagvlak is voor het in de ogen van velen alleszins redelijke uitgangspunt "De vervuiler betaalt".......Moeten we bewindslieden uit dit kabinet nog serieus nemen? Dacht het niet.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
De onderstaande reageerders vinden het belangrijker om op de persoon te spelen en niet in te gaan op het dilemma waar Nederland voor staat.Dat is verachtelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
Het is onverantwoord dat het Rijk deze problematiek doorspeelt naar de gemeenten en de provincies. Die dienen zich bij het uitrollen van de plannen naar letter en geest van het bestuursrecht te voegen. Dat geeft hen geen enkele ruimte om de doorlooptijd van omgevingsprocedures te verkorten.De Nederlandse rechtsgang voor het bestuursrecht is verworden tot een effectief blokkeringsmiddel om alles wat één enkele burger niet zint tegen te houden. Die burger kan en mag daarbij alles uit de kast trekken om het doel te bereiken. Ook al wordt daarbij gebruik gemaakt van misleiding en manipulatie.Daar dient een einde aan te komen.

Dat kan door de crisis- en herstelwet op alle energietransitie projecten toe te passen.In het energie akkoord hebben de 48 akkoord gegane belangenorganisaties niets voor de problematische uitvoeringspraktijk van omgevingsprojecten geregeld. Dat stelt iedereen in staat om bij de uitvoering eigenbelang en zelfzucht centraal te stellen.Vooral de milieu- en natuurorganisaties hebben daar een kans laten liggen. Zij zijn, als geen ander, in staat om de gruwelijke vertragingsprocedures van het bestuursrecht te stoppen.Dat zullen zij echter nooit doen. Die vertragingstactieken hebben hen juist groot gemaakt en macht gebracht. Daar afstand van doen slaat de basis onder hun bestaan vandaan.

Van de andere belangenorganisaties hoeven we ook geen actie te verwachten. Medeondertekenaars laat je niet vallen.Ik acht alleen Urgenda in staat om ook hier als breekijzer te dienen. Marjan, ik roep je op om een referendum te organiseren om de vertragingstactieken tegen klimaat gerelateerde energieprojecten onmogelijk te maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
eric / ambtenaar
Kennelijk is de minister niet conservatief, maar de uitspraak "Er staan in Nederland nu 2500 windturbines. Om aan de huidige energievraag te voldoen is er een veelvoud daarvan(?) nodig", getuigt van het ontbreken van creativiteit, is dat niet ook conservatief?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Deze minister kan beter eerst eens in de eigen keuken kijken. De meeste leden van dit Kabinet kunnen beter eerst eens een rekenmachine kopen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris
@toine de toezichthouder gedrag en moraalAllereerst fijn om te weten dat de almachtige toine onder ons is. Maar vertel, welk dilemma heb je het over? Dat een bepaalde groep niet zomaar haar zin kan doordrijven? Dat er ook in geval van een meerderheid rekening wordt gehouden met de minderheid en individuele rechten? Dat lijkt me nml. vrij gezond voor een democratie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie