Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

De Jonge stuurt strikter op 30 procent sociale huur

Gemeenten met weinig sociale huurwoningen moeten komende jaren met hun nieuwbouw toewerken naar 30 procent sociale huur.

13 mei 2022
Nieuwbouw
Shutterstock

Tot en met 2030 moeten woningcorporaties 250.000 sociale huurwoningen bouwen. Minister Hugo de Jonge (CDA) voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stuurt met zijn programma Een thuis voor iedereen voor een betere spreiding van sociale huurwoningen. Uitgangspunt is 30 procent sociale huur.

Leefbaarheid

De minister wil ‘meer balans in de woningvoorraad’, zo schrijft hij. Sommige gemeenten hebben meer dan 40 procent sociale huurwoningen, anderen minder dan 20 procent. ‘Door de concentratie van sociale huurwoningen en de huisvesting van aandachtsgroepen, staat op sommige plekken de leefbaarheid onder druk.’ Gemeenten met minder dan 30 procent sociale huur in hun bestaande woningvoorraad, moeten met hun nieuwbouw proberen dichter bij die 30 procent te komen. ‘Gemeenten die al (ruim) boven het streven zitten, kunnen minder sociale huurwoningen bouwen.’

Wettelijke interventiemogelijkheid

Om tot een betere balans te komen, worden er prestatieafspraken gemaakt die gemonitord zullen worden. ‘Per regio en gemeente wordt in kaart gebracht wat de omvang van de sociale voorraad is en welk groeimodel per regio en gemeente past om tot het streven van ten minste 30 procent sociale huur te komen’, zo valt te lezen in Een thuis voor iedereen. Provincies krijgen een ‘wettelijke interventiemogelijkheid’ zodat gemeenten zullen ‘toewerken naar het streven naar meer evenwicht’.

Medisch urgenten

Verder moeten gemeenten een verordening opstellen om met voorrang woningen toe te wijzen aan dak- en thuislozen, uitstromers uit zorginstellingen en detentie en ‘sociaal en medisch urgenten. Als gemeenten te weinig doen zal het ministerie van BZK een normpercentage vastleggen voor deze groep. Gemeenten worden verplicht om in 2023 een woonzorgvisie duidelijk te maken wat de behoefte is aan huisvesting van aandachtsgroepen. De provincies gaan regionale afstemming coördineren.

Randvoorwaarden

De VNG schaart zich achter de aanpak van De Jonge, maar noemt wel een aantal randvoorwaarden voor die steun. Er moet voldoende geld zijn, ‘vooral na 2025’ (de VNG noemt geen bedrag) en voldoende bouwcapaciteit. Verder moet ‘belemmerende regelgeving en normen’ worden weggenomen. Tot slot is ‘voldoende expertise en ambtelijke capaciteit bij gemeenten/regio’s’ nodig.

Regie versterken

Tot en met 2030 moeten er, volgens plannen van de regering, 900.000 woningen gebouwd worden. 600.000 daarvan moeten in de categorie ‘betaalbaar’ vallen. Deze betaalbare woningen bestaan uit 250.000 woningen sociale huur door woningcorporaties en 350.000 woningen voor mensen met een middeninkomen. In het Programma Woningbouw gaf de minister eerder aan dat hij de regie op de woningbouw wil versterken ‘zodat alle gemeenten, provincies en rijk hun deel van de taak en verantwoordelijkheid nemen, voor de realisatie van de groei naar 100.000 woningen per jaar deze kabinetsperiode.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
En er zijn wat sociale huurwoningen nodig komende decennia!! Met nu 800.000 arbeidsmigranten in Nederland, waarvan het merendeel in de logistieke blokkendozen werkt met een inkomen net boven minimumloon en zonder pensioenvoorziening, hebben we in de toekomst veeeelll sociale huurders!! 40% van de arbeidsmigranten blijft permanent en zullen tot hun overlijden aangewezen zijn op sociale huur. Lang leve CDA, VVD en D66. Lang leve mevrouw Kaag, die in haar H.J. Schoo rede een lofzang hield op vrijwel alle vormen van immigratie. Overigens is later uitgekomen dat de originele rede is herschreven door de marketingboys van D66. Het is wachten op een politieke partij die oprecht het beste wil voor Nederland. Zal die ooit nog komen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie