Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Gemeenten moeten meer tempo maken met woningbouw’

Gemeenten moeten meer tempo maken met de bouw van nieuwe woningen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft dit vrijdag aan het begin van de ministerraad gezegd, zo bericht de NOS.

24 augustus 2018
huizen-bouw-edk.jpeg

Gemeenten moeten meer tempo maken met de bouw van nieuwe woningen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft dit vrijdag aan het begin van de ministerraad gezegd, zo bericht de NOS.

Stevige impuls
Jaarlijks moeten er 75.000 woningen worden gebouwd, zo heeft het kabinet vastgelegd in de Nationale Woonagenda. Ten tijde van de economische crisis lag de bouw van woningen goeddeels stil. Met de Woonagenda hebben de overheid, woningcorporaties en vastgoedbedrijven afgesproken om de bouw van huizen een stevige impuls te geven. 


Tekort
Maar de minister vindt dat de gemeenten wel wat meer tempo mogen maken met het afgeven van bouwvergunningen en het vinden van geschikte bouwgrond. De bouwsector loopt echter tegen een tekort aan materiaal en mensen aan. Eerder dit jaar reageerden gemeenten boos op uitspraken van Ollongren. Ze meende toen dat gemeenten creatiever zouden moeten kijken naar de woningbouw, bijvoorbeeld door bouwen in groene gebieden toe te staan.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ria Huisman / directeur
De bouw mag dan wel weer op gang zijn gekomen de handjes ontbreken.

Er had al jaren geleden gekeken moeten worden naar ander soortige bouw.

Er komen meer alleenstaanden of mensen die op zichzelf willen blijven wonen.

Starters zitten muurvast zo ook de middeldure huurders.

Ook de ouderen wat is oud kunnen niet naar kleinere woningen want die zijn er niet.

Blok heeft het goed gedaan om 4 maanden huur te laten innen middels de verhuurdersheffing een belachelijke mastregel diede woningcorporaties en dus de huurder treft.

Frits / beleidsmedewerker
Als de minister de verhuurdersheffing afschaft voor corporaties die voor tenminste dat bedrag (liefst het dubbele) gaan investeren in nieuwbouw, en ook de inkomensgrens voor middeninkomens verschuift naar pakweg € 45.000,-, dan worden er al veel belemmeringen voor woningbouw in de sociale sector weggenomen.
Paul / projectleider
Tja, een oproep doen is gratis.Overigens dat gebrek aan handjes was mijlenver aan te zien komen. Crisis heeft het nog verergerd. Als bouwsector iets innovatiever was had het inmiddels een stuk handjes minder nodig gehad voor hetzelfde werk én kon er sneller+goedkoper gebouwd worden.Zou wel eens een aannemer willen zien die het IKEA model omarmt...
Spijker
Deze minister snapt kennelijk nog steeds niet dat ze vooral in 'haar eigen keuken' moet kijken. De bouwvertraging ligt namelijk vooral bij het Rijk zelf. De oorzaken (in willekeurige volgorde) zijn o.a.:

1. Te weinig Overheidsopdrachten tijdens de achterliggende crisisjaren. Hierdoor zijn te veel bouwvakkers werkloos geworden. Velen daarvan hebben inmiddels in andere sectoren werk gevonden en keren niet meer terug. Er is derhalve een groot tekort aan personeel in de bouwsector.

2. Belangrijke technische opleidingen zijn de afgelopen jaren door het Rijk om zeep geholpen.

3. Het vermogen van de Woningbouwverenigingen is met de invoering van de huurbelasting de afgelopen jaren aanzienlijk teruggelopen.

4. Op de financiële handel en wandel en prestaties van de Woningbouwverenigingen is onvoldoende controle, waardoor in deze sector de gekste dingen gebeuren (o.a. handelen in derivaten, verkoop van woningbouw grond aan commerciële partijen, waardoor jaren vertraging optreedt). Dit lijkt bedoeld te zijn om de prijzen omhoog te jaren.

5. De problematiek onder 1. had tot gevolg dat de bouwsector, op innovatief gebied toch al geen wereldwonder, een nog grotere achterstand heeft opgelopen.

6. Last but not least de trage en te late besluitvorming rond de zich aandienende energietransitie.

Regeren is meer dan alleen op de winkel passen. Het is vooral vooruit kijken.

De prestaties van de bouwsector hangen met name af van Rijksbeleid, Woningbouwverenigingen, Commerciële partijen (ontwikkelaars) en innovatieve en betrouwbare bouwbedrijven. Het is grote onzin om in algemene zin te beweren dat gemeenten te traag zijn met het verlenen van bouwvergunningen.Hans / afdelingsmanager
't Is niks anders dan het probleem (en de schuldvraag) op het bordje van een ander gooien. Zo werkt dat in de landelijke politiek. Maar ze had wel een mooie, rode jurk aan bij Linda de Mol, die geen enkele kritische vraag stelde. Zo werkt dat dus ook weer in de landelijke politiek.
Niels / Ambtenaar
Ach....de markt zal het vast oplossen :)
Toine Goossens
Aanvulling op Wiersma7. De plicht dat ouderen thuis blijven wonen, waardoor de doorstroming van eengezinswoningen is verstoord.
Advertentie