Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Ollongren blijft bij deadline voor Wet kwaliteitsborging

Minister Ollongren blijft erbij dat een invoering van de Wet kwaliteitsborging in de bouw (Wkb) op 1 juli 2022 mogelijk is. Gemeenten en bouwers hebben na de eerste proefprojecten met een onafhankelijke kwaliteitsborger op de bouw nog wel wat kritiekpunten. Maar volgens de minister wijzen ‘alle neuzen dezelfde kant op.’

09 november 2021
shutterstock-1895805898.jpg

Minister Ollongren blijft erbij dat een invoering van de Wet kwaliteitsborging in de bouw (Wkb) op 1 juli 2022 mogelijk is. Gemeenten en bouwers hebben na de eerste proefprojecten met een onafhankelijke kwaliteitsborger op de bouw nog wel wat kritiekpunten. Maar volgens de minister wijzen ‘alle neuzen dezelfde kant op.’ 

Vragen

In de Eerste Kamer werden dinsdag nog wel wat vragen gesteld naar de stand van zaken met de invoering. Ollongren heeft eerder beloofd de Kamer op de hoogte te houden van de ervaringen met bouwprojecten waarbij alvast wordt getest met de nieuwe regelgeving. In een brief gaf ze eerder aan dat het aantal proefprojecten nog tegenvalt, maar dat partijen het er wel over eens zijn dat de wet op de afgesproken datum wordt ingevoerd.

 

Kwaliteitsborger

In de Wet kwaliteitsborging wordt het toezicht op de bouwwerkzaamheden neergelegd bij een onafhankelijke ‘kwaliteitsborger’, en hebben gemeenten alleen een controlerende taak. Als er problemen zijn met de bouwkwaliteit moet dat worden gemeld door de kwaliteitsborger, waarna de gemeente moet handhaven. De invoering van de wet loopt gelijk op met de invoering van de Omgevingswet.

 

Gemeenten

In een mail aan de Eerste Kamer stelt ook de VNG dat er ‘geen onoverkomelijke knelpunten zijn om verder te gaan met de Wkb.’ Maar de gemeenten maken zich wel zorgen over de knelpunten die er nog zijn. Zo is er nog geen duidelijkheid hoe precies moet worden gehandeld bij een deeloplevering, waarbij de opdrachtgever een gebouw al gebruikt voordat het gehele project wordt opgeleverd. Bovendien is het maken van afspraken met een bouwer over bouw- en sloopveiligheid nog niet goed geregeld in de Omgevingswet.

 

Leges

Een laatste belangrijk punt voor de gemeenten zijn de bouwleges. Het geld dat opdrachtgevers nu moeten betalen aan de gemeente bij een bouwvergunning vervalt grotendeels. Gemeenten hoeven straks geen controles meer uit te voeren op het bouwplan, en hoeven geen eigen medewerkers meer in te zetten voor het toezicht. Maar toch zullen gemeenten aan controle en handhaving geld moeten besteden. Dat willen ze wel gecompenseerd zien door de minister. Ollongren beloofde om voor de invoeringsdatum daarover een akkoord te sluiten met de gemeenten.

 

Ingrijpen

Overigens zijn niet alle partijen overtuigt van een vlotte invoering. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) waren de ervaringen met de proefprojecten verre van positief. ‘Zo verliep de communicatie tussen private bouwinspecteurs en gemeenten stroef. Gemeenten moesten meermaals ingrijpen om bouwfouten te voorkomen. Daarnaast liepen de kosten voor het bouwtoezicht sterk op en ontbrak bij oplevering vaak een gereedheidsrapport. Zonder een dergelijk rapport mogen nieuwbouwkopers hun nieuwe woning niet betrekken.’ Volgens de VEH kan de minister beter wachten met de invoering om ‘chaotische taferelen’ te voorkomen.

 

Omgevingswet

Maar zelfs als alle partijen de Wet kwaliteitsborging op 1 juli 2022 willen invoeren, dan hangt veel af van de Omgevingswet. In het overleg gaf Ollongren dinsdag toe dat de Wkb niet kan worden ingevoerd zonder de Omgevingswet. De Omgevingswet werd al diverse malen uitgesteld vanwege de problemen die er zijn met de digitale componenent (DSO). Het is maar de vraag of die kreukels het komende halfjaar worden gladgestreken.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Teunis / medewerker bwt
Voor toezicht en handhaving ontvangen we geen leges. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag wel. Maar voor het nu gekozen hybridemodel (we zijn er toch een beetje van.....) zullen de leges in stand worden gehouden. Zeker gelet op de huidige stand van zaken bij de gemeentelijke financiële middelen. Maar ik blijf roepen (in de woestijn?): Zijn er voldoende private partijen met voldoende medewerkers die dit werk gaan doen? Wie kan mij daarop antwoord geven?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het gemeentelijk toezicht op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden zal met ingang van de nieuwe wetgeving aanzienlijk verminderen. Dat betekent dat de bouwleges met ingang van die datum substantieel behoren te worden verlaagd.

Als dat niet gebeurd worden de bouwkosten, ten opzichte van de huidige situatie, op een hoger niveau komen te liggen omdat de externe kwaliteitsborging extra kosten met zich meebrengt,

Het is noodzakelijk dat de minister zich ook duidelijk uitspreekt over de budgettaire neutraliteit voor de kosten tbv de uitvoering van deze wetgeving.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W. van den Bosch
Hebben ze in Den Haag dan werkelijk niets geleerd van de bankencrisis? Mijn voorspelling: al die bouwers bouwen straks Triple A.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Een wellicht storende fout: 'worden de bouwkosten' moet natuurlijk 'komen de bouwkosten' zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie