Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Nu glyfosaat, later minder gif

De milieucommissie wil minder pesticiden vanaf 2030, maar stemde wel voor verlenging van gebruik van glyfosaat met 10 jaar.

24 oktober 2023
Glyfosaat op landbouwgrond
Shutterstock

Het gebruik van pesticiden moet in 2030 minimaal 50 procent lager liggen dan het gemiddelde van de jaren 2013-2017. Het gebruik van de meest gevaarlijke soorten landbouwgif moet 65 procent lager worden. De milieucommissie van het Europees Parlement wil nationale strategieën en targets voor de vermindering van het gif.

Archeoloog

JS Consultancy
Archeoloog

Beleidsmedewerker Duurzaamheid

JS Consultancy
Beleidsmedewerker Duurzaamheid

Stomme verbazing

Dat zegt de milieucommissie in een stemming dinsdagochtend, met 47 stemmen voor, 37 tegen en 2 onthoudingen. Daarmee gaan de milieuspecialisten van het parlement verder dan de Europese Commissie. Die stelt een vermindering voor van beide soorten gif met 50 procent, vergeleken met 2015-2017.

Intussen veegde de milieucommissie wel bezwaren tegen toelating van glyfosaat van tafel. Dit tot stomme verbazing van PvdA-milieucommissielid Mohammed Chahim, die ook zag dat CDA en VVD voor gebruik van glyfosaat stemden. De christendemocraten laten weten dat ze voor het gebruik van glyfosaat zijn, omdat ze boeren niet willen opzadelen met meer administratieve of financiële lasten. Bovendien helpt glyfosaat de voedselvoorziening te garanderen, vinden zij. Wel wijzen ze op de noodzaak van verantwoord gebruik.

Parkinson

Mohammed Chahim van de PvdA vindt dat onzin: ´Er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat een onlosmakelijk verband tussen blootstelling aan glyfosaat en de ontwikkeling van neurologische aandoeningen als Parkinson laat zien. Voor conservatieve christendemocraten wegen de belangen van de agro-industrie en chemiereuzen als Monsanto kennelijk zwaarder dan de gezondheid van de boer, landarbeiders en omwonenden.´ In de stemming kwamen tegenstanders van glyfosaat twee stemmen tekort.

Vraagtekens bij studies

Veel discussie was er over de risico's van het gebruik van glyfosaat. Onderzoek van de Europese voedsel- en warenautoriteit EFSA toonde aan dat glyfosaat geen grote effecten zou hebben op mens en milieu. Tegenstanders zetten echter grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de gebruikte studies voor het onderzoek, als ook bij de manier waarop EFSA tot deze risico-inschatting zou zijn gekomen. Chahim: ´Het is onvoorstelbaar dat CDA en VVD glyfosaat langer willen toestaan, ondanks dat maar liefst 80 procent van de Europeanen bezorgd is over de milieu- en gezondheidsimpact ervan. Hopelijk draaien ze bij de plenaire stemming nog bij.´

Plenair stemt het Europees Parlement in november over verlenging van het gebruik van glyfosaat. De Europese lidstaten stemmen in december opnieuw over het gebruik ervan. Een eerdere stemming bij de lidstaten leverde geen gekwalificeerde meerderheid op. Hoewel de Tweede Kamer wil dat Nederland tegen zou stemmen bij die eerdere stemming, onthield minister Adema van landbouw zich van stemming.

Afwijzing kan nog steeds

De Partij voor de Dieren zegt dat de stemming door het hele parlement in november nog steeds tot een afwijzing van de toelating van glyfosaat kan leiden. De tekst die wordt ontworpen, vraagt om vergaande beperking, Ook gaat de tekst naar verwachting vragen om een kortere toelatingsduur dan 10 jaar.

De partij is verheugd over toekomstige inperking van landbouwgifgebruik. 40 procent van de voedingsmiddelen bevat resten van bestrijdingsmiddelen, zegt de partij. Volgens het RIVM heeft 84 procent van de Nederlands burgers twee of meer bestrijdingsmiddelen in het lichaam. In woonhuizen van Friese en Groningse boeren zijn de resten van 170 verschillende bestrijdingsmiddelen aangetoond.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Leden van een EU-commissie behoren uit te gaan van de conclusies van deskundige externe bureaus, zo nodig met een contra-expertise.
Als er sprake is van gevaar voor de volksgezondheid zouden er korte overgangsmaatregelen (bijv. 3-5 jaar) behoren te worden getroffen om de desbetreffende sectoren in staat te stellen naar andere bestrijdingsmiddelen te zoeken of nieuwe te laten vervaardigen. Een overgangsperiode van 10 jaar is (te) lang.
Een recente TV-uitzending met een oudere dame in beeld die haar ziekte van Parkinson koppelde aan het in het verre verleden pellen van bloembollen (dat gebeurt al sinds jaren machinaal) lijkt meer te duiden op een indianenverhaal.
Advertentie