ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Uitdagende taak voor RES Noord- en Midden Limburg

Delen van kennis energietransitie-experts cruciaal voor succes.

22 februari 2024
Energietransitie Noord - en Midden Limburg
Beeld: Shutterstock

De RES Noord- en Midden Limburg staat voor een uitdagende taak in de energietransitie. Om gemeenten te ondersteunen bij het behalen van hun ambities, heeft de regio het online platform RES Vooruit ontwikkeld. Dit platform fungeert als een gemeenschap waarin gezamenlijk wordt gestreefd naar vooruitgang en het realiseren van energiedoelstellingen. Het doel is om experts in de regio te verbinden en kennis over de energietransitie te delen, te ontwikkelen en vast te leggen.

RES Noord- en Midden Limburg in het kort

De RES-regio Noord- en Midden Limburg (RES NML) heeft ambitieuze doelstellingen voor 2030: 1.200 GWh aan grootschalige duurzame energieopwekking realiseren, een vermindering van 25% van CO2-uitstoot en het betrekken van inwoners via lokaal eigendom bij minstens de helft van de energieprojecten.

Uitdagingen

Voor vele gemeenten is de uitdaging het gebrek aan capaciteit. Vaak hebben slechts enkele medewerkers binnen de gemeentelijke duurzaamheidsteams te maken met de energietransitie, die bovendien slechts één aspect van vele duurzaamheidsthema's is. Externe expertise wordt vaak ingehuurd, waardoor kennis niet in de regio blijft. Ook ontbreekt het aan een intern klankbord voor ambtenaren met gelijke expertise. Om deze doelen te bereiken, is er een sterke behoefte aan verbinding met regionale partners.

Doelstellingen en vertrekpunten

  • Het delen van kennis tussen energietransitie-experts is cruciaal voor het succes ervan in Noord- en Midden Limburg. Alle beschikbare documenten, informatie en activiteiten binnen de regio moeten gemakkelijk toegankelijk zijn, en de gedeelde kennis moet in de regio blijven door interactie en dialoog.
  • Belanghebbenden moeten elkaar inspireren, versterken en gezamenlijk leren. Er is behoefte aan meer overzicht, efficiëntie, verbinding en samenwerking. Bestaande kennis moet worden verzameld en behouden.

Uitdagingen en oplossingen

  • Een uitdaging is het creëren van betrokkenheid onder leden. RES NML werkt continu aan het leggen van verbindingen door het organiseren van relevante bijeenkomsten en het ontwikkelen van nieuwe manieren om het platform relevant te houden.
  • Een andere uitdaging is het effectief informeren van leden via het platform, zodat zij niet meerdere kanalen hoeven te gebruiken om aan informatie te komen.

Oplossing

RES Noord- en Midden-Limburg heeft de wensen van ambtenaren en andere betrokkenen onderzocht en op basis daarvan een plan van aanpak opgesteld. Na analyse van verschillende aanbieders is gekozen voor het Mett-platform, dat ondersteuning biedt bij de bouw, vormgeving en functionaliteit, passend bij de doelstellingen van het platform.

Dit heeft geleid tot de lancering van RES Vooruit, een dynamische community gericht op de energietransitie. In eerste instantie richt het platform zich op collega's binnen de projectgroep en betrokken ambtenaren in de regio. Hier vinden zij relevante informatie over de ontwikkelingen binnen de regio. RES Vooruit fungeert als een verbindende schakel tussen verschillende werkgroepen en belanghebbenden, waardoor zij gezamenlijk stappen kunnen zetten in de energietransitie. Door dit platform kunnen stakeholders en ambtenaren actief deelnemen en hun expertise inbrengen, waardoor zij een waardevolle bijdrage leveren aan het proces.

Resultaten en toekomstplannen

Alle betrokkenen bij de RES NML hebben zich inmiddels aangemeld voor RES Vooruit, waar alle regionale kennis wordt gedeeld, ontwikkeld en vastgelegd. Het platform biedt een overzicht van belangrijke thema's waar de regio gezamenlijk aan werkt en maakt het gemakkelijk om informatie per thema te vinden en uit te wisselen. De community of practice blijft een cruciale rol spelen in het behalen van regionale doelen voor de energietransitie, en RES NML wil Mett blijven betrekken als partner voor software en advies.

Benieuwd wat Mett voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Middels een demo-gesprek kunnen we kijken wat bij jullie aansluit en waar jullie behoeftes liggen, de mogelijkheden van een online platform bespreken en kijken of en welke partner bij jullie aansluit. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.