ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Project 'Ruimte voor de Maas bij Oeffelt’ gestart

Speciale projectwebsite betrekt en informeert geïnteresseerden.

13 juni 2024
Beeld: Projectwebsite Ruimte voor de Maas bij Oeffelt.
Beeld: Projectwebsite Ruimte voor de Maas bij Oeffelt.

Klimaatverandering benadrukt de noodzaak om Nederland beter te beschermen tegen overstromingen. Daarom is het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt’ gestart. Dit project heeft als doel om het waterpeil van de Maas bij Oeffelt tijdens hoogwater met 21 centimeter te verlagen. De Maas is op dit punt versmald, wat bij extreem weer tot snellere waterstijging leidt. Voor meer informatie over het project en de besluitvorming kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden terecht op de projectwebsite.

Ruimte voor de Maas bij Oeffelt

De versmalling van de Maas bij Oeffelt wordt veroorzaakt door de fundamenten van de provinciale weg en de voormalige spoorlijn in dit gebied. Deze ‘flessenhals’ verhoogt het overstromingsrisico bij extreem weer. Aanpassingen aan dit deel van de Maas zijn essentieel voor toekomstige waterveiligheid. Dit maakt deel uit van het project ‘Ruimte voor de Maas bij Oeffelt’, dat onderdeel is van het Deltaprogramma Maas.

Doel

Het project wordt in 2028 afgerond en opgeleverd. De provincie Noord-Brabant begon in 2018 met het uitschetsen van het plan in een verkenningsrapport. Bewoners, ondernemers en betrokkenen konden tot eind 2022 in de planuitwerkingsfase meedenken. Hun bijdrage verbetert de kwaliteit van de plannen aanzienlijk. De projectwebsite biedt in deze fase overzichtelijke informatie, aankondigingen en inschrijvingen voor informatieavonden en werkateliers. Dit helpt de provincie waardevolle input te verzamelen. 

Vertrekpunten

De provincie Noord-Brabant werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg, waterschappen Aa en Maas en Limburg, diverse gemeenten, andere overheden en samenwerkingspartners aan het oplossen van het ‘flessenhalsprobleem’. Deze samenwerking richt zich op het creëren van een centraal punt waar informatie overzichtelijk met stakeholders wordt gedeeld. Op de projectwebsite moeten stakeholders de mogelijkheid hebben om mee te doen en mee te denken

Uitdagingen

De projectwebsite moet een duidelijk en consistent verhaal bieden. Voor het projectteam is het belangrijk om een goede tone of voice en het juiste verhaal naar buiten te brengen, zodat iedereen op de hoogte blijft van de juiste informatie. De projectwebsite moet ervoor zorgen dat stakeholders weten wat er van hen verwacht wordt binnen het project, zoals meedenken over vraagstukken of deelnemen aan informatieavonden.

Oplossing

Om alle informatie overzichtelijk aan te bieden en stakeholders te betrekken bij de besluitvorming rondom het project, is een projectwebsite opgezet via Mett. De partners werken samen om vanuit één centraal punt te communiceren. Op de projectwebsite is achtergrondinformatie over het project te vinden, aangevuld met een kaart en informatie over partners en mogelijke kansen. Daarnaast worden er nieuwsberichten, belangrijke documenten, een planning (inclusief mijlpalen en detailplanning), en veelgestelde vragen gedeeld. Stakeholders werden op de website betrokken om mee te denken en mee te doen, bijvoorbeeld door zich in te schrijven voor informatieavonden of werkateliers.

Bezoek de projectwebsite.

Resultaat

Dankzij de projectwebsite is het gelukt om de omgeving te betrekken. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen de juiste informatie van de website halen, en de statistieken tonen aan dat dit gebeurt. Stakeholders die op de hoogte willen blijven, kunnen zich inschrijven voor een nieuwsbrief die de provincie vanuit het platform verstuurt. Naast het verkrijgen van informatie konden inwoners ook bijdragen. De projectwebsite bood de mogelijkheid om zich in te schrijven voor werkateliers en informatieavonden. Deze inschrijvingen zorgden voor een database van betrokken stakeholders die wellicht ook in de toekomst willen blijven meedenken en meedoen.

Benieuwd wat Mett voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Middels een demo-gesprek kunnen we kijken wat bij jullie aansluit en waar jullie behoeftes liggen, de mogelijkheden van een online platform bespreken en kijken of en welke partner bij jullie aansluit. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.