ruimte en milieu / Partnerbijdrage

De kracht van ambassadeurs

Essentieel voor omgevingsmanagers.

16 november 2023
ambassadeurs participatie
Workshop: ‘Slim samenwerken met Ambassadeurs’ op de Landelijke Omgevingsmanagement Dag.

In de wereld van omgevingsmanagement zijn ambassadeurs essentieel. Zij zijn de betrokken pleitbezorgers van je project en daarnaast waardevolle bronnen van kennis en netwerkmogelijkheden. Maar wie zijn jouw ambassadeurs, hoe activeer je ze en, hoe vind je nieuwe? Juliette van der Wurff en Natalie Rohlof van Mett vertelden hier alles over tijdens een workshop over ‘Slim samenwerken met Ambassadeurs’ op de Landelijke Omgevingsmanagement Dag (LOMD).

Effectief managen

Kennis, verbinding en effectieve communicatie zijn cruciaal voor omgevingsmanagers. Details die onbenullig lijken, kunnen uitgroeien tot bronnen van weerstand en het hele project vertragen. Maar hoe achterhaal je die belangrijke details, gevoeligheden en pijnpunten? Want wat in het ene project een eenvoudig houten bankje is, blijkt een iconisch bankje in het andere project. Ambassadeurs spelen hierbij een essentiële rol. Zij fungeren als brug tussen omgevingsmanagers en belanghebbenden. Ze kennen de voorgeschiedenis, signaleren vragen en weerstanden, verbeteren de onderlinge communicatie en helpen het project vooruit.

Ambassadeurs werven

Natuurlijk zijn invloedrijke belanghebbenden in een gemeenschap of organisatie voor de hand liggende ambassadeurs voor jouw project. Met name de personen die de mogelijkheid hebben om anderen te beïnvloeden. Maar er begeven zich ook veel waardevolle ambassadeurs buiten de direct voor de hand liggende kringen. Denk aan een inwoner die betrokken is bij de lokale milieuorganisaties en daarmee pleitbezorger kan worden voor milieuvriendelijke aspecten van het project.

Verschillende rollen

Ambassadeurs zijn intrinsiek gemotiveerd om het project verder te helpen, maar doen dat op heel verschillende manieren. Bij Mett onderscheiden we 6 verschillende rollen die ambassadeurs kunnen spelen. Zo zijn er bijvoorbeeld ambassadeurs die graag verslag doen van ontwikkelingen binnen het project (de content creators), maar ook ambassadeurs die de juiste personen aan elkaar verbinden (de verbinders). Hoe meer verschillende typen ambassadeurs jij in jouw ‘poule’ hebt, hoe beter. In de whitepaper ’Yes, ik word ambassadeur’ lees je alles over verschillende ambassadeursrollen.

Welke rol speel je zelf?

Om de verschillende ambassadeursrollen beter te leren kennen, kun je jezelf beginnen. Want welke rol speel jij zelf eigenlijk in de projecten van een ander? Die vraag stelden Juliette en Natalie aan veertig omgevingsmanagers tijdens de workshop ‘Slim samenwerken met ambassadeurs’ (LOMD). Wat opviel, was dat de deelnemers zichzelf vooral als verbinders, gastheren en moderators zagen. De groep die zichzelf als experts en promotors zag was aanzienlijk kleiner. Opmerkelijk genoeg beschouwde geen enkele omgevingsmanager zichzelf als content creator. Belangrijk dus om in jouw eigen project doelgericht op zoek te gaan naar ambassade+urs met verschillende vaardigheden en talenten.

Blijven betrekken is key

Heb je eenmaal je groep ambassadeurs in kaart, breng ze dan bij elkaar en zet de volgende stap. Met heldere en tijdige informatie, waardering en, waar nodig, educatie gaan jouw ambassadeurs voor je aan het werk. Creëer een veilige basis waarin ambassadeurs vragen kunnen stellen, elkaar kunnen ondersteunen en ervaringen kunnen delen. Start jij als omgevingsmanager aan een traject met een participatiewebsite? Realiseer dan een openbaar én besloten gedeelte op deze website. In het openbare gedeelte kunnen stakeholders projectinformatie vinden. In het besloten gedeelte halen en delen ambassadeurs informatie en vinden ze elkaar.

Actieve betrokkenheid

En natuurlijk is jouw actieve betrokkenheid een vereiste, niet alleen bij de start en spannende (participatie)momenten, maar tijdens het hele project. Reageer tijdig op hun vragen en input, wees transparant over besluitvormingsprocessen en toon waardering voor hun inzet. Maak hun bijdrage zichtbaar. Bevestig dat hun inspanningen bijdragen aan het behalen van doelen en het verbeteren van de communicatie met de wijk of buurt. Meet de impact van hun werk en deel de succesverhalen, online en offline.

Vergroot het projectsucces

Ben jij klaar om aan de slag te gaan? Het inzetten van ambassadeurs transformeert niet alleen je project, maar versterkt ook de banden met stakeholders en andere betrokkenen. Zo stimuleer je blijvende betrokkenheid!

We laten je graag voorbeelden zien van omgevingsmanagers die samenwerken met ambassadeurs en een participatiewebsite van Mett inzetten om de betrokkenheid te vergroten en hun projecten succesvoller te laten verlopen.
Neem contact met ons op voor extra informatie.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.