Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Loppersum duurzaamste gemeente

De Groningse gemeente Loppersum is de duurzaamste gemeente van Nederland. Dat blijkt uit de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten.

27 augustus 2020
zonnepanelen2-EdK.JPG

De Groningse gemeente Loppersum is de duurzaamste gemeente van Nederland. Dat blijkt uit de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten.

Openbare data
De index van Energiebedrijf Vattenfall is samengesteld op basis van de meest recente openbare data van Rijkswaterstaat, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Cobra Groeninzicht. De index geeft weer hoe Nederlandse huishoudens omgaan met duurzaamheid in en om het huis. Zo wordt gekeken naar het aantal zonnepanelen, het aantal aanvragen voor een Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en de mate van verstening. Loppersum komt als meest duurzame gemeente uit de bus. Ook de meeste andere gemeenten in de top tien liggen in het noorden van het land. Het minst duurzaam is de gemeente Diemen, met een indexscore van -0,7 doen zij het bijna drie keer minder goed dan landelijk gemiddeld.

 


Bron: Vattenfall.nl


Zonnepanelen
9 Procent van alle Nederlandse huishoudens heeft zonnepanelen op het dak. Op provinciaal niveau lopen Drenthe en Zeeland voorop. Randstedelingen zijn aan de andere kant het minst begaan met (zelf) opwekken van energie met zonnepanelen. De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht scoren het laagst. Een verklaring daarvoor is volgens Vattenfall de grote mate van hoogbouw.

 

Subsidie

Nederlanders die energiebesparende maatregelen willen treffen of duurzamer warmte willen opwekken, kunnen onder andere aanspraak maken op de ISDE voor de productie van duurzame energie. Huishoudens in de noordelijke provincies vragen deze subsidie vaker dan in andere provincies aan voor energiebesparende maatregelen. In 2016 en 2017 gezamenlijk werden er per 10.000 huishoudens in Nederland gemiddeld 50,9 aanvragen voor ISDE gedaan. Het gemiddeld aantal aanvragen blijkt het hoogst te zijn op Ameland. Per 10.000 huishoudens werden hier namelijk 426 aanvragen gedaan, ruim acht keer zoveel als het landelijk gemiddelde.

 

Verstening

Verstening van tuinen is, met oog op duurzaamheid en milieu, ongunstig. In de zomer houdt steen warmte vast, terwijl bomen en planten juist verkoelend werken. Daarnaast is er door de verstening minder ruimte voor bijen en andere insecten. Dit betekent dat er minder voedsel is voor vogels. Heel Nederland versteent, maar Flevoland spant de kroon. Hoewel verstening overal in bepaalde mate aanwezig is, spant Flevoland de kroon. Alle zes gemeenten binnen deze provincie zijn minder ‘groen’ dan het Nederlands gemiddelde.

 


Top tien duurzaamste gemeenten:

 

Loppersum, Groningen

Ameland, Friesland

Westerveld, Drenthe

Het Hogeland, Groningen

Staphorst, Overijssel

Opsterland, Friesland

De Wolden. Drenthe

Dalfsen, Overijssel

Midden-Drenthe, Drenthe

Veere, Zeeland


 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jos Brouwer / secretaris PAL
Jammer dat duurzaamheid weer eens ernstig wordt versmald, ditmaal tot aandeel duurzame energie en aandeel onverhard. Als je kijkt naar aandeel onverhard dan scoren dunbevolkte gebieden beter en waardeer je verdunning, terwijl verdichting juist zorgt voor beperking van het ruimte- en energiegebruik per inwoner (waaronder voor wonen en reizen). Overigens is het uiteraard ook zaak om ook als je verdicht ruimte te reserveren voor groen, o.a. uit oogpunt van welzijn en klimaatdaptatie. Die ruimte ontstaat door meer te lopen en fietsen, wat lekker duurzaam is uit oogpunt van people (meer gezondheid en welzijn), planet (sparen ruimte en energie) en profit (productievere mensen en o.a. sparen op ziektekosten en aanleg van dure infrastructuur).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie