Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Lokale Samenwerkingstafels voor meer middenhuur

Het rijk ondersteunt gemeenten die het aanbod van middeldure huurwoningen willen vergroten met zogenoemde Samenwerkingstafels. Daar maken wethouders, ontwikkelaars, corporaties en investeerders afspraken over bijvoorbeeld nieuwe woningen, herbestemming en huurprijzen. De lokale tafels krijgen ondersteuning van de voorzitter van de nationale Samenwerkingstafel, Rob van Gijzel.

14 februari 2017

Het rijk ondersteunt gemeenten die het aanbod van middeldure huurwoningen willen vergroten met zogenoemde Samenwerkingstafels. Daar maken wethouders, ontwikkelaars, corporaties en investeerders afspraken over bijvoorbeeld nieuwe woningen, herbestemming en huurprijzen. De lokale tafels krijgen ondersteuning van de voorzitter van de nationale Samenwerkingstafel, Rob van Gijzel.

Centrale rol voor wethouder

De PvdA-bestuurder en tot vorig jaar burgemeester van Eindhoven is door minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) aangesteld om het tekort aan huurwoningen in het middensegment aan te pakken. In gemeenten waar dit een nijpend probleem is, gaat Van Gijzel helpen bij het samenbrengen van de lokale partners die een oplossing kunnen bieden. De wethouder heeft daarin een centrale rol, om draagvlak te creëren op lokaal niveau, zo stelt de minister in een brief waarin hij de Tweede Kamer informeert over de Samenwerkingstafels.

Afsrpaken over locatie en huurprijs

De eerste tafels gaan dit voorjaar van start. De uitkomsten van de overleggen zullen per geval verschillen, stelt Plasterk. “Gezien de lokale verschillen op de woningmarkt zullen de oplossingen om te komen tot een verdere ontwikkeling van het middensegment

uiteenlopen. Het kan bijvoorbeeld gaan om overeenkomsten waarin de locatie, de toekomstige huurprijs en de looptijd van het project zijn vastgelegd, of over afspraken om bestaande voorraad voor middenhuur te (her)bestemmen.” Ter ondersteuning van de lokale tafels is er ook een landelijke Samenwerkingstafel. Daar schuiven naast rijk en gemeenten (VNG) ook de koepels van corporaties, investeerders en bouwers aan.

Geen wetten aanpassen

In zijn brief gaat de minister ook in op het rapport dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onlangs uitbracht over het middensegment van de woningmarkt. Het PBL deed daarin diverse suggesties om te zorgen voor meer middeldure woningen. De minister ziet geen reden om de bestaande regelgeving aan te passen. Hij denkt dat de Samenwerkingstafels kunnen zorgen voor het lokale maatwerk dat nodig is.

Korting op grondprijs

Diverse politieke partijen  stellen voor dat gemeenten een korting geven op de grondprijs aan beleggers en ontwikkelaars die middeldure huurwoningen willen bouwen, zo meldt het FD. Het idee kwam ter sprake tijdens een debat over de huurmarkt gisteren in Nieuwspoort.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

A van der Leij / Raadslid
Prima dat er voor de middenhuur meer mogelijkheden moeten komen. Vergeet dan niet ook de groep die net boven de inkomenstoets voor de huurtoeslag nu vaak in de duurdere sociale huurwoningen (cat 2) terecht komen. Een voorbeeld: bruto inkomen 25.000, stad in de randstad, 2 kamerappartement 55m2, kale huurprijs 660,00. Betekent een netto woonlast op basis van inkomen van 35%. In koopkracht omgerekend is 660,00 2017 bv in 2002 530,00 euro (1170 gld). Het begrip sociale huurwoning is wel erg uitgehold. Inflatie van sociale huur noem ik dat maar. En natuurlijk geen bank die op basis van een dergelijke nettowoonlast een hypotheek wil verstrekken. Ook deze groep zit klem in een te dure woning!
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Ik onderschrijf de reactie van A van der Leij dat wonen voor bepaalde degenen die net buiten alle toeslagen vallen bijna onhaalbaar/onbetaalbaar is geworden. Dat is overigens niet iets van de laatste tijd maar dat kon de landelijke politiek al jaren geleden aan zien komen.
loek / v.m. jur.medew. gsd
Zogenoemde (geen zogenaamde) Samenwerkingstafels. Daar maken wethouders, ontwikkelaars, corporaties en investeerders afspraken over bijvoorbeeld nieuwe woningen, herbestemming en huurprijzen. De lokale tafels krijgen ondersteuning van de voorzitter van de nationale Samenwerkingstafel, Rob van Gijzel.- 4+1= tafel van 5. De inventiviteit qua benoemen van samenwerkende groepen is hartverscheurend van eenvoud lijkt het.
Advertentie