Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Langverwachte Wet betaalbare huur naar de Tweede Kamer

‘Partijen kunnen het niet maken om de wet niet te steunen’, zegt minister Hugo de Jonge.

ANP
06 februari 2024
Nieuwe huurwoningen op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord.
Nieuwe huurwoningen op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord, begin dit jaar.ANP

Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Wonen) heeft zijn nieuwe Wet betaalbare huur aangepast na zorgen van de Raad van State. De aanpassingen moeten er onder meer toe leiden dat het rendabel blijft voor beleggers om te bouwen en investeren in woningen voor de middenhuur. Tegelijk blijft de kern overeind: de wet regelt dat een groot deel van de huren in de vrije sector omlaag gaat. Dat gebeurt bij nieuwe huurcontracten voor woningen die onder een uitgebreider puntenstelsel gaan vallen.

Coördinator Planning & Control

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Coördinator Planning & Control

Fiscalist

JS Consultancy
Fiscalist

Langverwacht wetsvoorstel

De Jonge stuurde zijn langverwachte wetsvoorstel dinsdag naar de Tweede Kamer met het dringende verzoek het zo spoedig mogelijk te behandelen. Dan kan hij die zelf nog door het parlement loodsen en na goedkeuring kan de wet al in juli ingaan. Hoe sneller de wet erdoor is, hoe sneller er duidelijkheid is voor investeerders en bouwers en hoe eerder vrijkomende woningen onder het puntenstelsel komen, zegt hij in een toelichting. Naar verwachting zal voor 300.000 woningen de huur met gemiddeld bijna 200 euro per maand omlaag gaan. De wet is dwingend en wordt gehandhaafd via gemeenten. Als verhuurders te hoge huren blijven innen, kunnen ze boetes krijgen en hun verhuurvergunning kwijtraken.

Ondanks twijfels die vorige week duidelijk werden tijdens een woondebat in de Tweede Kamer - juist bij de vier formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB - rekent De Jonge op steun in beide Kamers. Partijen kunnen het niet maken om de wet niet te steunen, omdat die raakt aan de bestaanszekerheid, hét thema in de verkiezingsstrijd bij alle partijen. De minister snapt de actieve en luide kritiek die er op de wet is vanuit de kant van particuliere beleggers, omdat voor hen de vaak grote winsten die ze maken door woningen te duur te verhuren, omlaag gaan. Maar de Kamer moet staan voor het algemeen belang. En dat is in zijn ogen dat van de huurder, want een dak boven je hoofd is ook een grondrecht.

Wel hogere nieuwbouwopslag

Om beleggers tegemoet te komen, komt er een hogere nieuwbouwopslag (van 10 procent) op de huurprijs, bij projecten waarvan de bouw is begonnen voor 1 januari 2026. Die toeslag geldt ook voor ombouw van bestaande woningen of gebouwen. Ook is er een hogere maximale huurprijsstijging mogelijk van het gemiddelde van de cao-stijging plus 1 procent. Daarnaast worden energielabels, buitenruimte en moderne voorzieningen beter gewaardeerd met meer punten in het WWS. Volgens het ministerie komen er dankzij de nieuwe wet ook ruim 110.000 woningen extra in het betaalbare huursegment.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Een wet die de conjunctuur en inflatie die de ECB heeft gecreëerd volledig negeert??? Puntenstelsel prima om huisjesmelkers aan te pakken. Maar gaan nu de laatste bouwondernemers die geen rendement meer zien het land verlaten of heeft de Jonge weer een enorme subsidie pot gevonden die het volgende kabinet van het CDA cadeau krijgt?
Hielco Wiersma
Huurprijzen van woningen zijn afhankelijk van de economische waarde van woningen (inclusief exploitatiekosten eigenaar + winst). Daarop is ook de belastingheffing afgestemd WOZ/IB etc.
Een minister die op TV met droge ogen beweert dat er op huurwoningen gemakkelijk rendementen van 11-12% worden behaald weet niet waarover hij het heeft.
Deze lapmiddelenwet kan beter zo snel mogelijk van tafel. Met dit beleid is er straks bijna geen huurwoning meer beschikbaar.
GPJ Rijnierse
"De minister snapt de actieve en luide kritiek die er op de wet is vanuit de kant van particuliere beleggers, omdat voor hen de vaak grote winsten die ze maken door woningen te duur te verhuren, omlaag gaan".

"Naar verwachting zal voor 300.000 woningen de huur met gemiddeld bijna 200 euro per maand omlaag gaan."

Nee, want die woningen zijn, of anders. worden deze verkocht omdat een particuliere verhuurder een normaal rendement (lees een paar %, zeker geen woekerwinsten) wil halen hetgeen deze wet icm box3 onmogelijk maakt.
Zelfs ondernemers met geen hypotheek worden door de afschaf van onder andere de leegwaarde ratio en een fictief rendement van effectief ruim 2% over de WOZ waarde gedwongen te verkopen omdat ze er vaak geld moeten bijleggen.

De reden dat de woningmarkt niet functioneert is het gebrek aan voldoende nieuwbouw, starre regelgeving t.a.v. andere kansrijke woonvormen, de kostendelersnorm icm de laatste jaren Hugo de Jonge. Hugo de Jonge is niet de oplossing, maar 1 van de oorzaken.

Hugo de Jonge stigmatiseert een grote groep kleine beleggers die voor hun pensioen zijn aangewezen op het verhuren van een paar woningen (omdat ze bv niet bij een pensioenfonds kunnen aanhaken, pensioenfondsen die overigens vaak ook in woningen beleggen die straks niet amper meer gebouwd worden dankzij Hugo de Jonge). Vaak verhuren deze (oud) ondernemers tegen faire prijzen en die nu gedwongen worden te stoppen omdat ze regelmatig verlies maken. Uiteraard is iedereen tegen excessen en die moeten bestreden worden, maar dat zijn uitzonderingen en zeker niet wat gangbaar is.
Het is al bijzonder genoeg dat deze groep gediscrimineerd wordt met veelal dubbele belastingen, waar een ambtenaar vaak maar 1x belasting betaald t.a.v pensioen, maar deze groep stelselmatig wegzetten als woekeraars en huisjesmelkers, terwijl deze groep voor een heel deel de Nederlandse economie laat draaien, waar ambtenaren "overhead" zijn, lijkt mij zeer onterecht.
Advertentie