Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Wolfkosten in 2023 drie keer zo hoog

Provincies verwachten dat de kosten voor de opvang van wolven in Nederland tot 2023 jaarlijks met 30 procent zullen stijgen. Dat blijkt uit het deze week door alle provincies vastgestelde Wolvenplan. De overheid moet de monitoring van wolven meer naar zich toe trekken, vinden de provincies.

25 januari 2019
wolf.JPG

Provincies verwachten dat de kosten voor de opvang van wolven in Nederland de komende vier jaar jaarlijks met 30 procent zullen stijgen. Dat betekent dat de kosten in 2023 zijn verdriedubbeld. Dat blijkt uit het deze week door alle provincies vastgestelde Wolvenplan. 

Gebaseerd op Duitsland 

De kostenstijging is gebaseerd op de ontwikkeling van het aantal wolven in Duitsland, dat daar jaarlijks met 30 procent stijgt. Daardoor zal de tijdsinvestering voor het wolvenloket van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de provincies, toenemen van 1.460 uur dit jaar tot 4.100 uur in 2023.

Totale kosten
De totale jaarlijkse kosten voor onderzoek en monitoring worden geschat op een bedrag van tussen 480.000 tot 650.000 euro. Daar zijn additionele kosten als gevolg van de zich uitbreidende populatie nog niet in meegerekend.  ‘Deze (…) laten zich niet ramen omdat dit optioneel is voor de provincies en niet voorspeld kan worden waar territoria zullen ontstaan en hoeveel schapenhouders vervolgens binnen een invloedsfeer hun dieren houden.’ 


Alle schade vergoeden 
De provincies, zo staat in het rapport, zullen in elk geval de komende jaren alle wolfschade bljiven vergoeden. Het aantal wolven in Nederland wordt daarbij voorlopig niet gemaximeerd. Of dat ook op langere termijn vol te houden is, is nog onderwerp van discussie. Daarvoor is 'ínternationale afstemming' vereist. 'De provincies trekken daarin samen op met het rijk.’

Versnipperde aanpak
De wolvenaanpak in Nederland is nu versnipperd en belegd bij diverse organisaties. Zo zijn Wolven in Nederland, de Zoogdiervereniging, Wageningen Environmental Research (WENR) en BIJ12 samen verantwoordelijk voor het wolvenmeldpunt, de monitoring en het beoordelen en afhandelen van de schade. In het Wolvenplan wordt voorgesteld al deze functies bij BIJ12 onder te brengen. ‘Om in de toekomst dit vanuit de overheid sterker te organiseren en verder te professionaliseren.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Marijke
Opvangen? Monitoren en schade vergoeden is prima, maar die allesverslindende beesten opvangen lijkt me niet de juiste oplossing. Asielzoekers vang je op, wolven niet. Die eet je op.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Dit land is te klein en te dicht bevolkt voor wolven, die bovendien veel gevaarlijker zijn dan de zogenaamde natuurvrienden ons willen laten geloven.
linda
Wat is er in het verleden nou helemaal met wolven gebeurd? 1 x een meisje met een rood kapje opgegeten en een oma. Die laatste kostte de gemeenschap toch al te veel. Verder ben ik het met broadcaster eens

Advertentie