Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Nog 1,8 miljard nodig voor klimaatdoelen overheden

Decentrale overheden hebben de komende drie jaar zo’n 1,8 miljard euro nodig voor de uitvoering van de doelen uit het Klimaatakkoord. Dat zegt de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) in een advies in opdracht van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).

25 januari 2021
zonenwind.jpg

Decentrale overheden hebben de komende drie jaar zo’n 1,8 miljard euro nodig voor de uitvoering van de doelen uit het Klimaatakkoord. Dat zegt de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) in een advies in opdracht van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Kosten

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. Die opgave komt voor een groot deel bij regionale en lokale overheden terecht. Maar geld om die uitvoering vorm te geven, onder andere door het aannemen van mensen die plannen maken en uitvoeren, is er niet bij decentrale overheden. Volgens de ROB blijkt uit onderzoek dat er de komende jaren een fors bedrag nodig is om de uitvoering echt van de grond te krijgen: zo'n 1,8 miljard tussen 2022 en 2024. En dan zijn de kosten voor de eigen programma’s van gemeenten, zoals het verduurzamen van het eigen vastgoed, niet meegerekend.

 

Verdeling

Hoe dat bedrag precies verdeelt moet worden, kan nog niet gedetailleerd worden ingevuld. Maar de ROB doet wel een poging: volgens berekeningen hebben vooral gemeenten veel geld nodig voor hun klimaatdoelen: 1589,3 miljoen euro. Die zou door het rijk met een specifieke subsidiëring bekostigd moeten worden. Gemeenten moeten zo’n 10% krijgen in de vorm van een vast bedrag, 60% op basis van het aantal inwoners of woningen en de rest op basis van bevolkingsdichtheid en oppervlakte. Voor provincies gaat het om een veel lager bedrag, zo’n 108 miljoen euro vanuit het rijk. Waterschappen komen ruim 68 miljoen tekort, maar de ROB verwacht dat de waterschappen het tekort zelf kunnen aanvullen met een verhoging van de heffingen. Een groot deel van de klimaatmaatregelen is namelijk al nauw verweven met hun primaire taakuitvoering, zo redeneert de Raad.

 

Governance

Volgens het advies ontbreekt een duidelijke governancestructuur die zorgt voor een regie op de uitvoering van de gestelde doelen. Die is wel nodig, omdat het risico bestaat dat wanneer overheden  te onafhankelijk van elkaar opereren in de uitvoering, het zicht op het uiteindelijke einddoel wordt vertroebeld. Hiervoor kan het beste een structuur worden opgetuigd die lijkt op de aanpak van de RES, waarbij elke decentrale overheid verantwoordelijk blijft voor zijn bijdrage aan de Klimaatakkoord-doelen, maar wel in een regionale overlegstructuur (zoals de huidige RES-regio’s) afstemt. Daarboven moet een overkoepelend interbestuurlijk programmateam komen, waarin het rijk en decentrale overheden samen de uitvoeringsplannen van de verschillende overheden op elkaar afstemmen.

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Petra
Hoe 'we' het ook bekijken en wat 'we' ook gaan doen, het is mij allang duidelijk dat wij-burgers hiervoor gaan opdraaien. Wij móeten, hoe dan ook, arm worden.
H. Wiersma / gepens.
Bij de energietransitie is het noodzakelijk niet alleen te kijken naar nieuwe duurzame energievormen maar ook op de milieueffecten daarvan (de zonnepanelenberg na afschrijving en vervanging (lood, cadmium, floatglas), CO2 effecten en gezondheidsaspecten van windmolens en van biomassa-centrales e.d.). De gasvoorziening wordt zoveel mogelijk teruggebracht, maar de (nieuwe) milieueffecten die worden gecreëerd worden/zijn namelijk niet of nauwelijks onderkend.
Petersen
Die klimaatrakkers zijn aar op 1 ding uit en dat is geldverdienen met windmolens, zonnepaneelvelden, en nutteloze warmtepompen. Als je het klimaat wil verbeteren begin bij jezelf: geen accu producten ( elektrische auto, iPhone, iPad, laptop, etc) , minder aanschaf van nutteloze troep. En al die idiote energie slurpende kantoren op de zuid as moet je slopen.
Bernard
Schaf het 'Klimaatakkoord' (rotwoord want de kiezer heeft hier nooit zijn akkoord op gegeven, het is gekonkel tussen belangenclubs en de overheid) en hou het geld in de knip.
Hans / afdelingsmanager
Volgens Arnout Jaspers in Wynia's Week gaan gezinnen er als gevolg van de energietransitie van Rutte III de volgende kabinetsperiode ca € 2.500,- meer betalen aan energielasten. De grote subsidieslurpers - vaak in handen van buitenlandse investeringsfondsen - gaan dit allemaal toegeschoven krijgen. En in ruil krijgt u er nog duizenden windmolens en hectares zonneparken bij. Wie valt Rutte daar eens over aan in de verkiezingsdebatten? Ik denk niemand, want ze zijn bijna allemaal in het pak genaaid.
H. Wiersma / gepens.
War gebeurt er straks met de afvalberg van zonnepanelen (lood, cadmium, niet afbreekbaar glas en andere chemische stoffen) en windmolens die via veel CO2 uitstoot zijn geproduceerd? Heeft EZ, Mieuzaken, de politiek en de industrie daar al eens over nagedacht? Nee dus!
Wietske
Wie stopt gekte?! het is godgeklaagd dat de subsidies op zonnepanelen en windmolens naar Russen en Polen verdwijnt, Dat we ons landschap verpesten en verzieken en ondertussen doorgaan met het vernietigen van onze natuur. Stop nodeloze bomenkap, stop opofferen natuur ten gunste van commercie [( Leisurelands die overal bouwt en kapt om geld te verdienen), en ga zo maar door.
Bart / zzp bij overheid
Het is de hoogste tijd, dat we klimaatdoelen scherper formuleren.Minder gas gebruiken is slecht voor het milieu. Het kabinet ontmoedigt gasgebruik door stapsgewijs torenhoge premies te heffen. Het gevolg is meer vervuilde energie uit olie, kolen, afvalverbranding. Tegelijk komt nog steeds 91 procent van de geproduceerde energie uit niet-hernieuwbare bronnen. Gas is zeer efficiënt, relatief schoon, kortom de ideale transitie-energiebron. Dat is de reden dat Duitsland gasaansluit-subsidie geeft.

Dat het kabinet een solidariteitsheffing oplegt voor Groningen, staat volledig los van klimaatproblemen.Dat fossiele brandstof (7,6 miljard euro per jaar/ follow the money) meer subsidie krijgt dan duurzame hernieuwbare energie is onbegrijpelijk. Geld is blijkbaar het probleem niet. Energiebedrijf RWE, ontvangt jaarlijks 2,6 miljard euro subsidie om biomassa bij te stoken in zijn kolencentrales. Terwijl er inmiddels er geen wetenschapper meer is die meer beweert dat dit duurzaam is.In pandemietijd moet je versneld problemen aanpakken. Oplossingen invoeren tegen slechte lucht en luchtverontreiniging ontmoedigen ipv subsidiëren(..)

We moeten wennen aan lokaal energie opwekken. Windmolens geven het hele jaar door energie.

Stoppen met zonne-energie subsidies in weilanden. Een derde deel van het jaar staan zonnepanelen er werkloos bij. Laat bestaande en nieuwbouw daken standaard voorzien van zonnepanelen. Verstrek daarvoor ruimhartig subsidies ipv subsidies laten weglekken naar buitenlandse investeerders.2 Miljoen longpatienten verdienen gezonde lucht: verbied per direct grote uitstoot en overlast gevers zoals scooters op verbrandingsmotor en nieuwe dieselfilters. De nieuwste dieselfilters zijn de grootste producenten van ultrafijnstof en veroorzakers van hart en vaatziekten.Het diepst dringt ultrafijnstof door tot in de longen. Normaal werden die kleine delen gebonden aan grote partikels.
Advertentie