Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Neem in de Randstad niet de auto

De bereikbaarheid van gemeenten in de Randstad is minder dan de rest van Nederland. Het is een van de conclusies van het Mobiliteitsbeeld 2019. De bereikbaarheid van openbaar vervoer is in grote steden juist beter.

13 november 2019
File-shutterstock-490032466.jpg

De bereikbaarheid van gemeenten in de Randstad is minder dan de rest van Nederland. Het is een van de conclusies van het Mobiliteitsbeeld 2019. De bereikbaarheid van openbaar vervoer is in grote steden juist beter.

Congestie

De bereikbaarheid is voor auto’s in veel gemeenten in de brede Randstad, met uitzondering van Utrecht en omgeving, minder dan het Nederlandse gemiddelde. ‘Hier zal vooral de mate van congestie een rol spelen’, schrijft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), ‘aangezien het netwerk er dicht is en de ruimtelijke structuur geen probleem vormt.’

Rode cirkels

Op onderstaande kaart is de mobiliteit geschetst voor auto’s (links) en het openbaar vervoer (rechts). De kleur van de cirkels geeft aan hoe goed of slecht de bereikbaarheid is – rood betekent een relatief lage snelheid - maar de grote cirkels voor auto's geven aan dat daar meer gebruik van wordt gemaakt. ‘Rode cirkels in de meer perifere gebieden, zoals Zeeuws-Vlaanderen, de Kop van Noord-Holland en delen van Overijssel, zijn daarentegen vooral terug te voeren op de ruimtelijke structuur en het netwerk.’

Afbeelding

Bron: Mobiliteitsbeeld.

Schadelijke stoffen

De uitstoot van schadelijke stoffen als stikstofoxiden, zwaveldioxide, fijnstof en niet-methaan-vluchtige organische stoffen (NMVOS) door verkeer en vervoer verminderden. Ook de CO2-uitstoot gemeten volgens het IPCC-voorschrift, waarbij niet alle uitstoot meetelt (en wat de maat is in het Parijs-akkoord, het SER-Energieakkoord en het Klimaatakkoord), is gedaald. Maar: ‘Vanuit het perspectief van de feitelijke emissies nam de CO2-uitstoot van verkeer en vervoer sinds 2010 bijna 3 procent toe.’

Te voet

Het KiM becijferde ook hoeveel Nederlanders lopen en ‘van de vier grootste steden is Rotterdam de stad waar lopen het grootste aandeel heeft in alle gemaakte verplaatsingen’. De afstand die de hele Nederlandse bevolking aflegt is sinds 2010 met 4,1 procent toegenomen, met name door de bevolkingsgroei en ‘door het feit dat Nederlanders vaker en verder lopen voor vrijetijdsdoeleinden’.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie