Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Kan EU-noodverordening energietransitie versnellen?

De energieministers bespraken donderdag een plan van de Europese Commissie.

25 november 2022
Minister Rob Jetten donderdag bij de Energieraad in Brussel.
Minister Rob Jetten donderdag bij de Energieraad in Brussel.ANP

De Europese energieministers bogen zich donderdag in Brussel over een voorstel van de Europese Commissie om de energietransitie te versnellen. Het gaat om een EU-noodverordening die het mogelijk maakt bouwprojecten gericht op de energietransitie lichter te toetsen aan milieuwetgeving. Wat kan dit betekenen voor de lokale overheden in Nederland? EU-vertegenwoordiger Johanna Neyt, die in Brussel lobbyt vanuit het Huis van de Provincies, licht toe.

BB Hoe staat het nu met deze noodverordening?

Johanna Neyt 

Wat ik nu begrepen heb, is dat alle energieministers ermee akkoord zijn. Ik denk ook aan de Kamerbrief hierover van minister Jetten van Energie en Klimaat, waarin staat dat hij positief is over de noodverordening maar dat een aantal zaken onduidelijk is. Hoe verhoudt de noodverordening zich tot de MER-richtlijn (de milieueffectrapportage, JT)? Misschien gaat de Europese Commissie dat nog apart beantwoorden. De grootste uitdaging is om dit te vertalen naar het regionale niveau. Het is de vraag of het realistisch is om de vergunningverlening te versnellen. Een normale vergunningsprocedure duurt nu ongeveer een jaar. Het voorstel van de Europese Commissie is om de aanleg van zonnepanelen in de gebouwde omgeving binnen een maand goed te keuren, de uitbreiding van bestaande duurzame energiebronnen binnen drie tot zes maanden en het installeren van warmtepompen binnen één tot drie maanden. Voor sommige duurzame technieken is dat eenderde van de normale doorlooptijd. Het wordt een uitdaging voor regionale overheden om dat uit te voeren.

BB Hoezo?

Johanna Neyt 

Dat geldt budgettair, omdat de overheden voor die versnelde vergunningverlening extra mensen moeten inschakelen. Ik denk ook aan de actiegroepen en milieuorganisaties. Als een projectontwikkelaar alles doet om de gevolgen voor planten en dieren te beperken maar ze toch schaadt, zal dat nu als een ongelukkige omstandigheid worden gezien. Daarnaast wordt de aanpak van hernieuwbare energie ingepast in de Regionale Energie Strategieën (RES). De regio's hebben die nu op papier staan. Plots komt daar toch weer verandering in. Ook dat heeft gevolgen voor de lokale overheden.

Sceptisch

Overigens toonde minister Jetten zich in zijn Kamerbrief enigszins sceptisch over de EU-noodverordening. Met oog op het 'overstijgend publiek belang' wenst de Europese Commissie anderhalf jaar lang dat bouwprojecten minder streng worden beoordeeld op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn die in Nederland is vertaald naar de Wet Natuurbescherming. Jetten vraagt zich echter af of een versnelling met deze EU-noodverordening wel haalbaar is. In theorie kan de noodverordening anderhalf jaar helpen bij het slepende probleem met de stikstofdeposities, zo staat in de beslisnota bij de Kamerbrief. Maar alsnog moet een bouwproject onderzocht worden op de milieu-impact, en moet beargumenteerd worden dat een bouwproject geen alternatieven heeft en dat de aangetaste natuur kan worden gecompenseerd. 'Dat blijft een tijdrovend traject.' 

Ook wordt in de beslisnota genoemd dat de EU-noodverordening inderdaad, zoals Johanna Neyt zegt, meer druk zal leggen op decentrale overheden.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie