Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Kamervragen over adviesrol brandweer in Omgevingswet

D66-Kamerlid Kees Verhoeven deelt de zorgen van de brandweer over hun rol in de Omgevingswet en het uitbesteden van bouwkundige toetsing aan de markt.

20 september 2013

D66-Kamerlid Kees Verhoeven heeft vragen gesteld aan de ministers Schultz en Opstelten over de zorgen die bij de brandweer leven over de borging van brandveiligheid in het omgevingsrecht.

Onwenselijk en onverstandig
Verhoeven werd gealarmeerd door een artikel in Binnenlands Bestuur waarin Rob Frek, portefeuillehouder Risicobeheersing bij de Raad van Brandweercommandanten (RBC) zegt zeer ongelukkig te zijn met het plan van Binnenlandse Zaken om het toetsen van de bouwtechnische kwaliteit van bouwwerken over te dragen aan marktpartijen. Frek vond het volstrekt onwenselijk dat bepaalde activiteiten uit de veiligheidsketen worden genomen en zo verdwijnen bij de brandweer en uit de veiligheidsregio’s. ‘Het is zeer onverstandig om de advisering en het optreden van de brandweer los te koppelen van elkaar.’ Het is volgens hem ook slecht voor de veiligheid van de gebouwen, hun gebruikers en het brandweerpersoneel.

Private partijen versus taak B&W
Verhoeven wil weten of de ministers vinden dat de voorgenomen stelselwijziging in het omgevingsrecht de brandweerzorg en daarmee ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid van burgemeesters en wethouders raken. Hij wijst op de Wet veiligheidsregio’s waarin voorkomen en beperken van brand als onderdeel van de brandweerzorg wordt gerekend en als expliciete taak van voor B&W. ‘Hoe verhoudt dat zich tot het uitvoeren van de technische Bouwbesluittoets door private partijen?’ Verhoeven vraagt zich af welke maatregelen B&W dan nog kunnen treffen om brand te voorkomen.

Brandweer als wettelijk adviseur
Verhoeven wil weten of de minister van plan is de brandweer/veiligheidsregio als wettelijk adviseur in de Omgevingswet op te nemen en vraagt of de brandweer haar werk wel goed kan doen als zij geen adviesrol meer heeft en niet meer op de hoogte is van eventuele risico’s voor haar personeel. Ook vraagt Verhoeven zich af hoe de veiligheidsregio haar verantwoordelijkheid kan nemen als zij geen zicht heeft op de totale brandveiligheid van een gebouw en of complexe bouwinitiatieven niet altijd integraal op brandveiligheid moeten worden beoordeeld. Verhoeven wil dat de minister de adviesrol van de brandweer bij complexe bouwinitiatieven borgt in het toekomstige wetsvoorstel.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

N. van Koll / ambtenaar
Ik denk niet dat iemand er iets om zal geven dat die "brandveiligheid" niet wordt geborgd in de omgevingswet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie