Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

VNG: 'Blok krijgt te veel invloed op lokaal woonbeleid'

Die conclusie trekt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uit de conceptnovelle herziening Woningwet.

05 maart 2014

Woningcorporaties kunnen minder investeren, de samenwerking met gemeenten wordt ingeperkt en de minister krijgt te veel invloed op het lokale woonbeleid. Die conclusie trekt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uit de conceptnovelle herziening Woningwet.

Minder samenwerking mogelijk

In het voorstel staat weliswaar dat een goede samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties belangrijk is en dat de gemeentelijke woonvisie daarbij bepalend is, maar tegelijkertijd worden de mogelijkheden voor gemeenten om samen te werken met corporaties juist ingeperkt, stelt de VNG.

Onzinnige voorwaarden aan financiering

Gemeenten mogen volgens het voorstel alleen met corporaties samenwerken aan bijvoorbeeld het verbeteren van wijken of het bouwen van middeldure huurwoningen als er geen marktpartijen zijn die dit willen doen. Bovendien mag het alleen als de corporatie al woningen heeft in de betreffende wijk. Volgens de VNG worden bovendien ‘allerlei onzinnige voorwaarden gesteld’ aan de financiering van investeringen door corporaties. De minister werpt allerlei ingewikkelde procedures en financiële drempels op, waardoor corporaties bijna niet meer kunnen investeren, vindt de VNG, en noemt dat “buiten alle proporties”.

Minister stuurt te veel

De VNG heeft, mede namens de G4 en de G32, de bezwaren in een uitgebreide reactie aan minister Blok (Wonen) kenbaar gemaakt. Daarin staat: “De sturende positie van de minister gaat in een aantal gevallen ten koste van de verantwoordelijkheid van de gemeenten om lokaal woonbeleid vorm te geven en corporaties worden naar onze mening teveel beperkt in hun mogelijkheden om te investeren in lokaal woonbeleid.”

Toezicht op het WSW

De VNG is ook verbaasd dat in de conceptnovelle weinig wordt geregeld om het toezicht op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te verbeteren. ‘Hoe het WSW functioneert is niet transparant. Dat is onwenselijk en niet van deze tijd’, aldus de VNG. Zij stelt voor het WSW onder prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank te brengen.

Blok juist niet streng genoeg

Corporatiekoepel Aedes vindt het voorstel van de minister eveneens te beperkend voor corporaties. Haaks daarop staat de reactie van Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere verhuurders. Die vindt juist dat Blok de woningcorporaties te veel ruimte biedt om "met staatssteun" commerciële activiteiten te ontplooien.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jos Praat / beleidsadviseur
Het wordt er allemaal niet gemakkelijker op: wat een bende! Doe me denken aan de woorden van voormalig staatssecretais/wethouder Jan Schaefer: "In gelul kun je niet wonen".
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
O. ten Hove
Eén oplossing: niet meer op de vvd stemmen (en ook niet op d66 die namelijk nog rechtser dan de vvd)...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
joop luster / ontwerper
Het enige dat Blok wil is de totale ontmanteling van de sociale huisvesting door deze alleen te beperken tot gezinnen op bijstandsniveau. De enige 'huisbaas' die in deze sector dan nog wordt toegestaan is het Leger des Heils.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
joop luster / ontwerper
vermoedelijk zal de PvdA lange tijd de poot stijf houden voor de Bühne en mag Duijvewind in de 1e Kamer na een heel spannend (gaap) debat 'm weer inkoppen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie