ruimte en milieu / Partnerbijdrage

IHP onderwijs gemeente Enschede

Integraal huisvestingsplan Onderwijs Enschede. Breed gedragen en beleidsrijk

art.1.png

In opdracht van de gemeente Enschede hebben we schoolbesturen en de gemeente begeleid bij het opstellen van een gezamenlijke visie- en beleidsvorming voor onderwijshuisvesting met een scope van 30 jaar.

AfbeeldingVanaf 2021 ontstaat in de gemeente Enschede weer ruimte om te investeren in onderwijshuisvesting. De behoefte aan renovatie of (ver)nieuwbouw is groot, want 68% van de 80 schoolgebouwen is ouder dan 40 jaar. Het antwoord op deze enorme opgave ligt is een gezamenlijk opgesteld en gedragen Integraal Huisvestingsplan. Daarin is ook expliciet een investeringsplanning opgenomen hoe de ambitie om de onderwijsgebouwen de komende 30 jaar te vernieuwen financieel ook waargemaakt kan worden. Daarnaast hebben alle betrokken partners zich gebogen over de vraag welke invloed maatschappelijke trends en ontwikkelingen - zoals demografische ontwikkelingen, integrale kindcentra, gepersonaliseerd leren en duurzaamheidseisen - op het IHP hebben.

Bijzonder is dat alle partijen in het PO en (V)SO samen met de gemeente belangrijke uitgangspunten hebben geformuleerd op het gebied van prioritering, gewenst kwaliteitsniveau in functionaliteit, duurzaamheid en gezondheid en de gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid. In dit breed gedragen IHP prevaleert strategische kwaliteit boven kwantiteit. Alle onderwijspartners (Attendiz, Kentalis, Consent, KOE, VCO, VGPO, ESV, SIMON, Athena, HSL, Carmel en Greijdanus) zijn daarbij over hun eigen grenzen en belangen gestapt om een breed gedragen en beleidsrijk IHP te ontwikkelen.

Wilt u meer informatie over integrale huisvestingsplannen?

Neem dan contact op met Gerhard Jacobs, telefoon (073) 6 409 409

Mail Gerhard

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.