ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Analyse van het huurbeleid

Analyse van het huurbeleid. Verdere matiging van de jaarlijkse huurverhoging.

11 december 2017

Verdere matiging van de jaarlijkse huurverhoging.

Het Companen-onderzoek Monitoring huurbeleid 2017, is onlangs bij de Staat van de Woningmarkt 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij het opstellen van de Staat van de Woningmarkt 2017 is van dit onderzoek en van verschillende andere Companen-onderzoeken gebruik gemaakt.

Uit ‘Monitoring huurbeleid 2017’ blijkt dat verhuurders in 2017 net als vorig jaar terughoudend waren met het verhogen van de huren. De wettelijke ruimte om de huren van sociale huurwoningen te verhogen was in 2017 al beperkt vanwege de lage inflatie en de per 1 januari 2017 voor woningcorporaties ingestelde huursombenadering. Toch bleven verhuurders ruim binnen de maximale huurverhoging van 2,8% die mogelijk was. Gemiddeld verhoogden corporaties de huren van sociale huurwoningen bij zittende huurders met 0,6%. Daarbij verlaagden corporaties de huren van veel vrijkomende woningen om ze passend te kunnen toewijzen; bij bijna een kwart van de vrijkomende huurwoningen werd het afgelopen jaar de huur verlaagd. Commerciële verhuurders verhoogden de huren bij zittende huurders gemiddeld met 2,4%.

Download ‘Monitoring huurbeleid 2017‘ om meer te lezen.

Andere Companen-onderzoeken die door het Ministerie van BZK zijn gebruikt bij het opstellen van de Staat van de Woningmarkt 2017:

Meer weten?

Neem contact op met Jeroen Lijzenga.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.