ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen met de juiste zorg, hoe organiseer je dat?

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen met de juiste zorg, hoe organiseer je dat? De gemeente Oldenzaal, WBO Wonen en het zorgkantoor van Menzis zijn met elkaar aan de slag gegaan om de huisvestingsopgave rondom Wonen & Zorg in beeld te brengen

19 april 2018

De gemeente Oldenzaal, WBO Wonen en het zorgkantoor van Menzis zijn met elkaar aan de slag gegaan om de huisvestingsopgave rondom Wonen & Zorg in beeld te brengen. Hierbij zijn ook andere aanbieders op het terrein van wonen, welzijn en zorg betrokken. Zij zien samen een groeiende groep mensen die zelfstandig wonen en zorg thuis nodig hebben. Omdat zij elk een deel van de oplossing hebben voor deze mensen, hebben zij de handen ineen geslagen om te komen tot gedragen en onderbouwde plannen. Om dat voor elkaar te krijgen, helpt het als je een helder en onafhankelijk inzicht hebt in de woonzorgbehoeftes.

Companen heeft het samenwerkingsproces vormgegeven; naar een visie en de onderbouwing hiervan. De Woonzorgweter van Companen bleek daarbij een uiterst bruikbare en herkenbare methode om de huisvestingsopgave voor wonen en zorg in kaart te brengen. Per wijk hebben we de actuele en toekomstige woon- en zorgvraag in kaart gebracht. We hebben daarbij gekeken naar de omvang van de verschillende doelgroepen, zoals zorgbehoevende ouderen, mensen met een verstandelijke beperking (VG) en psychiatrische stoornissen (GGZ).

Wilt u ook met uw ketenpartners aan de slag om vraag en aanbod rond wonen en zorg (nog) beter op elkaar af te stemmen? Wij denken hierbij graag met u mee. Bel of mail met Roosje van Leer of Martin Bleijenburg.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.