ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Nieuwbouw voor twee Eindhovense scholen

Het Sint-Joriscollege en Helder havo/vwo in één gebouw.

Nieuwbouw scholen

Het gebouw waar het Sint-Joriscollege nu nog zit is te klein. De school maakt al lange tijd gebruik van noodgebouwen. Daarnaast is het complex flink verouderd en sluit het niet meer aan bij de huidige eisen. Helder havo/vwo is gehuisvest op het landgoed Eikenburg. Ook die school kampt met een verouderd gebouw met beperkte functies.

Vooruitkijken en slimme, duurzame keuzes maken voor de toekomst.

Nieuwbouw

In het Integraal Huisvestingsplan dat in april 2019 door de gemeente Eindhoven is vastgesteld is nieuwbouw voor beide scholen opgenomen. De scholen liggen momenteel op nog geen 500 meter afstand van elkaar in het zuiden van Eindhoven.

Het nieuwe onderwijsgebouw wordt gerealiseerd op het huidige terrein van het Sint-Joriscollege, achter de bestaande school. Beide scholen vormen, samen met vier andere scholen in Eindhoven, Scholengroep Parmant Scholen. Het Sint-Joriscollege biedt mavo, havo en vwo aan. De school is een Topsport Talentschool en heeft een breed aanbod aan kunstvakken, cultuur en wetenschap. Helder havo/vwo is een reguliere school, maar de manier waarop naar het diploma wordt toegewerkt is anders. Het is een kleinschalige school die zich richt op leerlingen met een vorm van autisme, AD(H)D of een andere ondersteuningsbehoefte. 

Twee scholen, ieder met een eigen karakter en doelgroep in één gebouw

Beide scholen behouden hun eigen identiteit. De scholen krijgen grotendeels een eigen gebouw én daar waar het meerwaarde oplevert zullen zij delen van de huisvesting gezamenlijk gebruiken. De scholen hebben een eigen buitenruimte met daaraan een eigen entree. Buiten zie je de andere school nauwelijks, terwijl in het gebouw de ruimten die door beide scholen gebruikt worden centraal gesitueerd zijn. 

Het ontwerp van de compactere nieuwbouw biedt de mogelijkheid om het terrein opnieuw in te richten waarbij het landschappelijke karakter van het landgoed Eikenburg, waar de locatie onderdeel van is, kan worden versterkt.

De ambitie is om een zo duurzaam mogelijk gebouw te creëren binnen de financiële mogelijkheden. In verband met de fluctuatie van leerlingenaantallen is bij de nieuwbouw rekening gehouden met de mogelijkheid tot het flexibel aanbouwen van extra lokalen wegens groei. Om in te kunnen spelen op toekomstige onderwijsontwikkelingen is er aandacht voor flexibiliteit van de huisvesting. Voor de twee scholen worden vier gymzalen en andere sportvoorzieningen gerealiseerd.

Tijdens de bouw zal het onderwijs in de huidige huisvesting blijven plaatsvinden. 

Duurzaam

De nieuwbouw wordt een bijna energieneutraal gebouw (BENG). 

De globale planning is: start Voorontwerp januari 2022; start Definitief Ontwerp mei 2022; start Technisch Ontwerp Q4-2022; start realisatie Q3-2023. Streven is om medio 2025 het gebouw op te leveren. 

Experts betrokken bij dit project

Iris Jansen
Projectmanager 

+31 (0)6 20 13 22 67
iris.jansen@hevo.nl

Linda Kröse
Partner/ Senior Projectmanager 

+31 (0)6 50 51 72 50
linda.krose@hevo.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.