ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Hoe draagt het 'Huis voor de stad' bij aan een vitale stadskern?

Inspirerende lezing tijdens de Provada over de transformatie van het traditionele gemeentehuis.

Huis voor de gemeente

Directeur HEVO, Michiel Otto geeft een inspirerende lezing over de transformatie van het traditionele gemeentehuis naar het concept ‘Huis voor de Stad’ tijdens de Provada op dinsdag 13 juni 2023 tussen 11.00-12.00 uur (12-65 Kennisplein).
In die visie wordt een maatschappelijk ecosysteem - een ontmoetingsplek voor zorg, onderwijs, cultuur, veiligheid, werk & inkomen en lokaal ondernemen - ingevlochten in de plaatselijke voorzieningenstructuur.

Een maatschappelijk ecosysteem

Gemeenten krijgen in toenemende mate een centrale plek in de samenleving. Het oude stadskantoor/gemeentehuis wordt steeds meer een spil in het maatschappelijke ecosysteem. Zorg, onderwijs, cultuur, veiligheid, werk & inkomen, lokaal ondernemen: de lijnen van al deze terreinen komen er bij elkaar. De nieuwe werkelijkheid vraagt om een toegankelijk, transparant en duurzaam huis dat een impuls geeft aan de verbetering van de dienstverlening en samenwerking.

Samenwerken met ketenpartners verandert

Vanuit het rijk zijn veel taken overgedragen aan gemeenten. Zij zijn zich sterk bewust van hun centrale plek in de samenleving. In hun rol verbinden ze ketenpartners en knopen ze diverse soorten dienstverlening aan elkaar. Ook waar die koppeling er niet is bieden ze plek aan overheidsdiensten en maatschappelijk dienstverleners.

Dienstverlening aan inwoners verandert

Diensten digitaliseren in hoog tempo. De medewerker sociaal domein komt tegenwoordig langs aan de spreekwoordelijke keukentafel. Dit betekent dat er een nieuwe balans tussen thuis- en kantoorwerk ontstaat. Sinds corona is de behoefte aan ontmoeting sterker geworden. Dit vraagt om de transformatie van het stadskantoor of gemeentehuis naar een gastvrije ontmoetingsplek. Het wordt de spil in het maatschappelijke ecosysteem. Een plek waar inwoners in contact kunnen komen met overheids- en maatschappelijke diensten en ondersteund worden in het bijbenen van de digitale samenleving. Maar ook een plek waar cultuur tot bloei komt in de vorm van exposities en andere publieke evenementen.

Het huis voor de gemeente is het maatschappelijke ecosysteem van de toekomst!

Michiel Otto

Het traditionele gemeentehuis maakt een transitie door en bereidt zich voor op de dienstverlening in de toekomst, waar de lijnen zorg, onderwijs, cultuur, veiligheid, werk & inkomen samenkomen.

Meer weten?
Om goed voorbereid te zijn op de toekomst helpen wij u graag bij alle thema's rondom gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed.
Verder lezen.

Mocht u meer informatie willen ontvangen of niet aanwezig kunnen zijn tijdens Provada, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.