ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Herhuisvesting gemeente Maashorst

Naast de verbouwing is een andere manier van werken doorgevoerd.

Gemeente Maashorst
Fotografie: Philip Driessen

De gemeenten Uden en Landerd zijn sinds 1 januari 2022 gefuseerd tot de nieuwe gemeente Maashorst. Wij hebben de expertise geleverd voor de fase die geleid heeft tot bestuurlijke besluitvorming over de huisvesting van de nieuwe gemeente Maashorst. Als onderdeel hiervan is er voor de huisvesting een scenariostudie uitgevoerd. Hierbij is verbouwen van het huidige gemeentehuis en gemeentewerf in Uden tot het meest geschikte scenario gekozen. 

Gemeentewerf en gemeentehuis volledig getransformeerd voor de nieuwe gemeente Maashorst.

De gehele toekomstige organisatie, bestaande uit de frontoffice, de backoffice, het bestuur en de gemeenteraad, zal binnen de beschikbare vierkante meters van het huidige gemeentehuis in Uden worden gehuisvest.

Gemeente maashorst
Fotografie: Philip Driessen

(Samen)werken en ontmoeten

Er wordt bijzonder aandacht besteed aan het werkplekconcept en de functionele inrichting van de verschillende diensten. Op de begane grond wordt een extra aanbouw gerealiseerd om een nieuwe raadzaal te huisvesten met voldoende ruimte voor raadsleden en bezoekers. De oude raadzaal wordt verbouwd naar een werkcafé. De totale verbouwing betreft ongeveer 10.000 m² bvo, waarvan 300 m² bvo voor de nieuwe raadzaal. De nieuwe situatie gaat ruimte bieden voor circa 450 werkplekken.

De huisvesting van de gemeente Maashorst dient gericht te zijn op ontmoeting en samenwerking; voor een gastvrije ontvangst van inwoners, andere bezoekers alsook de ambtenaren onderling.

Verduurzamen 

Wij hebben onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de huisvesting te verduurzamen, zodat het gemeentehuis na de aanpassingen voldoet aan de wettelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Na de verbouwing voldoet het gebouw aan energielabel A en is er aandacht geweest voor hergebruik van materialen.

Om een gezond binnenklimaat te realiseren zijn installaties vernieuwd en aangepast. Tevens zijn moderne ICT-voorzieningen opgenomen om een functionele en veilige omgeving te realiseren.

Afronding

De verbouwing van het gemeentehuis wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase bestaat uit het aanpassen van drie werkverdiepingen en is naar verwachting medio april 2022 gereed.

De begane grond met publieksplein wordt naar verwachting eind juni, begin juli 2022 opgeleverd. De complete verbouwing is medio november 2022 gereed.

De gemeentewerf van de nieuwe gemeente Maashorst is ook verbouwd om geschikt te zijn voor een grotere gemeente. De oplevering vindt plaats medio februari 2022.

Experts betrokken bij dit project

Mireille Uhlenbusch
Partner / Senior adviseur

Mark van der Vliet
Senior projectmanager

Malco van den Eijnde
Projectmanager

Jesse van Viersen
Projectleider / Adviseur

Kim Vermeulen
Adviseur

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.