Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Dijkgraaf Hetty Klavers leidt evaluatie Omgevingswet

De achtkoppige commissie die de Omgevingswet na invoering gaat monitoren wordt voorgezeten door dijkgraaf Hetty Klavers.

02 januari 2023
Onderzoekers aan het werk
Shutterstock

De ministerraad heeft eind december de namen bekendgemaakt van de onafhankelijke commissie die de Omgevingswet na invoering zal evalueren. De commissie start begin dit jaar. Invoering van de wet is voorzien voor 1 juli aanstaande, maar de kans is groot dat die datum op verzoek van de gemeenten wordt opgeschoven tot 1 januari 2024.  

financieel adviseur

JS Consultancy
financieel adviseur

Juridisch Adviseur

Certus Groep in opdracht van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Juridisch Adviseur

EcO

De Evaluatiecommissie Omgevingswet (kortweg EcO) bestaat naast voorzitter Klavers uit de volgende leden: Frank Groothuijse (hoogleraar Europees en nationaal omgevingsrecht), Michiel Herweijer (voormalig hoogleraar bestuurskunde), planoloog Jeroen Niemans, hoogleraar European and domestic water law Marleen van Rijswick, bestuursadviseur Sarah Ros, hoogleraar besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht Hanna Tolsma en de advocaat Wienke Zwier.

Systeem monotoring

De EcO moet in eerste instantie adviseren over hoe het systeem van monitoring na invoering van de Omgevingswet wordt opgezet. Verder zal de commissie jaarlijks reflecteren op de werking van de Omgevingswet op basis van de monitoringsrapportage en op basis van eigen signalen uit de praktijk. Tot slot moet ze komen tot een evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van de Omgevingswet wet na vijf jaar.

Half jaar extra

De commissie zal zich niet buiten over de vraag of de Omgevingswet al dan niet moet worden ingevoerd en zich ook niet bezighouden met de invoeringsdatum. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) koerst nog steeds op 1 juli 2023, maar de gemeenten stemden op de algemene ledenvergadering van de VNG in december massaal voor extra uitstel tot (op z’n minst) 1 januari 2024. Ze willen minimaal een half jaar voorbereidingstijd nadat de Eerste Kamer met de invoeringsdatum heeft ingesteld.

Commissievergadering

Diezelfde Eerste Kamer buigt zich op 17 januari aanstaande in een commissievergadering over de wet. Dan ligt onder meer de vraag op tafel welke externe partijen (zoals de Neprom of Bouwend Nederland) door de senaat zullen worden benaderd voor een position paper over de invoeringsdatum. Ook heeft de Eerste Kamer in december aan het Adviescollege ICT-Toetsing gevraagd of het bereid is om opnieuw de staat van het Digitale Stelsel Omgevingswet onder de loep te nemen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie