ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Platform Woonstarters: Het startersprobleem is van ons allemaal

Platform Woonstarters: Het startersprobleem is van ons allemaal

xxx.14.png

Huisvesting bieden aan starters op de woningmarkt is meer dan een vraagstuk van stenen. Het is van breed maatschappelijk belang dat ook onze jonge docenten, agenten, tandartsen en verpleegkundigen een woning hebben die past bij hun wensen en financiële mogelijkheden. Dat is een probleem van ons allemaal.

Starters, vaak jongeren, hebben het steeds moeilijker op zowel de koop- als de huurwoningmarkt. Tegelijkertijd zijn ze uiterst flexibel en vindingrijk. Ze passen er een mouw aan, delen woningen met anderen of logeren in ‘hotel mama’. Ook familiehypotheken nemen toe en van verruimde schenkingsmogelijkheden wordt gebruikgemaakt. Zo’n twintig procent van de koopstarters leent of krijgt geld van ouders, maar dit financieringsinstrument is uitsluitend voor de happy few en maskeert de toenemende ernst en urgentie van het echte probleem.

Verloren generatie op de koopwoningmarkt

Huisvesting is een sociaal grondrecht. Maar ondanks regulering van de woningmarkt door de overheid zijn de kansen en mogelijkheden voor starters de afgelopen jaren onevenredig verslechterd ten opzichte van andere woningzoekenden. Vanwege combinaties van studieschuld, flexibele arbeidscontracten, strengere financieringseisen en stijgende woningprijzen zijn zij niet meer in staat de stap naar een koopwoning te maken. De starter van vandaag lijkt op de koopwoningmarkt een verloren generatie die zijn leven lang is aangewezen op een huurwoning. Als die er dan wél is…

Hoe is het zo ver gekomen?

Het ontbreken van voldoende woningaanbod is de hoofdoorzaak van het startersprobleem. Tijdens de crisisjaren is er te weinig gebouwd. Ook middenhuur is nauwelijks aanwezig of bereikbaar, terwijl de sociale huursector de starter ook nauwelijks oplossingen biedt. Opkopende particuliere beleggers in grote steden verdringen koopstarters op de woningmarkt, wat op de lange termijn zeer negatieve effecten op de woningmarkt, economie en leefbaarheid heeft. Al deze oorzaken geven politici een morele plicht naar de grote startersgroep die de dupe is. Aan overheden de uitdaging om maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn om starters te faciliteren. Dat kan overal, ook in de Randstad, door het wegnemen van belemmeringen aan de ene kant en stimulering aan de andere kant.

Starters als speerpunt

Volgens Platform Woonstarters is er meer mogelijk dan er nu gebeurt. Wat als we met zijn allen eens wat creatiever zijn? Als we de starter als vertrekpunt van beleid nemen of tenminste vínden dat hun positie op de woningmarkt moet verbeteren. Met dat uitgangspunt bieden we op dit platform inspiratie vanuit verschillende invalshoeken en vanuit diverse partijen die zich bezighouden – of geconfronteerd worden – met starters op de koopwoningmarkt. Er is lef, geld, visie en vooral wil nodig om oplossingen te vinden, maar wij dagen beleidsmakers en bestuurders uit de handschoen op te pakken en de huisvesting van de starter daadwerkelijk een speerpunt maken. Wie pakt de voortrekkersrol?


Reageren?

Dat kan via praatmee@platformwoonstarters.nl


Platform Woonstarters

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) - www.svn.nl

BPD - www.bpd.nl

De Hypotheekshop - www.hypotheekshop.nl

Vereniging Eigen Huis - www.eigenhuis.nl

VNG - www.vng.nl

Provincie Limburg - www.limburg.nl

Gemeentebelang Nunspeet - www.nunspeet-gemeentebelang.nl

Gemeente Kaag en Braassem - www.kaagenbraassem.nl

Gemeente Tiel - www.tiel.nl

Urbannerdam - www.urbannerdam.nl

IkBouwBetaalbaar - www.ikbouwbetaalbaar.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.