Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Provincies vrezen verdwijnen regionaal ov in buitengebied

In de steden zullen trams, bussen en metro’s minder vaak rijden. Die vreest uiten de provincies en stadsregio’s in een brief aan staatssecretaris Wilma Mansveld (IenM).

04 november 2013

In landelijke gebieden kan het regionale openbaar vervoer (ov) geheel verdwijnen. In de steden zullen trams, bussen en metro’s minder vaak rijden. Die vreest uiten de provincies en stadsregio’s in een brief aan staatssecretaris Wilma Mansveld (IenM).

Optelsom van bezuinigingen

Het IPO en de SkVV (Stadsregio's kader Verkeer en Vervoer) willen met Mansveld meerjarenafspraken maken over de financiering van het regionaal openbaar vervoer. Provincies en stadsregio’s, verantwoordelijk voor het regionaal openbaar vervoer, maken zich grote zorgen over de optelsom van een aantal financiële ontwikkelingen. Zo constateren zij dat er wordt bezuinigd op de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU). Deze korting loopt uiteindelijk op tot een structureel bedrag van circa 175 miljoen euro per jaar. Voor de drie grote stadsregio’s komt daar een bezuiniging van bijna 100 miljoen euro per jaar bovenop.

Afschaffen ov-studentenkaart

Tegelijkertijd stijgen de arbeidskosten in het ov harder dan de indexering van de BDU en leidt bovendien de afschaffing van de ov-studentenkaart tot minder inkomsten. In sommige regio's bestaan de inkomsten van het openbaar vervoer voor vele tientallen procenten uit het studentenkaartcontract, aldus IPO en SkVV in hun brief.

Bij elkaar opgeteld hebben deze maatregelen grote consequenties, stellen IPO en SkVV: de tekorten in het regionale openbaar vervoer worden zo ieder jaar groter. Dat betekent voor de ov-bedrijven kiezen uit verschillende kwaden: minder vervoer, minder kwaliteit of hogere ritprijzen.

Openbaar vervoer kan verdwijnen

De klappen zullen met name vallen in de landelijke gebieden, waar het openbaar vervoer geheel kan verdwijnen, stellen de briefschrijvers. ‘In stedelijke gebieden zal de frequentie achteruit gaan. Niet alleen doet dit de leefbaarheid geen goed, het schaadt ook de bereikbaarheid van en in de economische topregio's.’

Grens van financiële mogelijkheden

Ondertussen hebben de provincies en stadsregio’s op verzoek van de Tweede Kamer en het ministerie de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in toegankelijkheid van het ov voor specifieke doelgroepen, sociale veiligheid en chipkaart. Provincies en stadsregio’s staan zeker niet op voorhand onwelwillend tegenover dergelijke wensen, maken lopen wel tegen de grens van hun financiële mogelijkheden aan, stellen ze in hun brief. Om die reden willen ze de opgaven binnen het openbaar vervoer met de staatssecretaris bespreken om te kunnen komen ‘tot reële meerjarenafspraken, waarbij de verwachtingen op de financiële mogelijkheden zijn afgestemd.’

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Pierre Thijssen / Burgerraadslid
Schijnbaar komen deze briefschrijvers nooit op het platteland, hoe kun je deze onzin bedenken,
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michiel / Afgestudeerd HBO-Journalistiek (kasmedewerker)
Altijd weer dat rare idee dat OV winstgevend moet en kan zijn. Het was niet winstgevend toen het voor de helft werd geprivatiseerd: commerciele bedrijven zullen dat verbeteren. Daar is veel van gekomen: OV duurder, nog minder betrouwbaar, en alle partijen kunnen met de schuldvinger wijzen naar de ander.

Nu is het bezuinigen (net als bij de privatisatie) en verwachten we dat de dienstverlening beter wordt?

Studenten gaan ze ook niet extra geld geven, terwijl de OVkaart bij invoer van hun beurs was afgetrokken. Dat zal echt niet leiden tot minder studenten die slechter presteren. Sowieso al moeilijk als student van het kleine beetje dat je krijgt rond te komen. Dat was in mijn studententijd al zo, en wordt elk jaar alleen maar erger.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rex Rotary / Coördinator
Dit is een duidelijk voorbeeld van de chaotische manier van politieke besluiten nemen. Er wordt te hooi en te gras bezuinigd zonder de samenhangende consequenties te overzien. Er worden accijnzen verhoogd zonder naar de brede Europese kontext te kijken. Als klap op de vuurpijl worden er akkoorden gesloten met een paar splinterpartijtjes die daardoor hun stokpaardjes uit het vuur hebben gesleept. Dit zorgt ook weer voor de nodige chaos.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Enjoy
Een reactie op Chiel: waar staat in het artikel dat OV winstgevend moet zijn? Ik weet niet of de OV-maatschappijen (veel) winst maken, maar het OV zal op zijn minst kostendekkend moeten zijn. Ik kan me goed voorstellen dat het openbaar vervoer in afgelegen gebieden niet kostendekkend is en dat ook nooit is geweest. De verliezen zullen gecompenseerd moeten worden door het openbaar vervoer in de stedelijke gebieden. Het idee van privatisering was dat commerciële partijen efficiënter zouden werken. Maar als ondanks dat blijkt dat het voor de OV-maatschappijen niet uit kan zal er mijns inziens geld vanuit het rijk bij moeten. Dat had het ook gemoeten vóór de privatisering. Je kunt het commerciële bedrijven niet kwalijk nemen dat ze streven naar minimaal kostendekkendheid. Alleen de overheid kan het zich veroorloven degelijke voorzieningen te subsidiëren. Dat betalen we immers met zijn allen via het belastingstelsel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Een integrale visie op het OV ontbreekt totaal in Nederland. Ons land raakt feitelijk steeds meer achter op in Europees verband. Consequent geïnvesteerd wordt er volstrekt onvoldoende, zeker in vergelijking met Frankrijk, Duitsland of het Gewest Brussel. van het ministerie van I&M valt niets niets te verwachten. Kijk maar naar het tenenkrommende beleid als alternatief voro de Fyra. dat laat onverlet dat enkele stadsregio's binnen de beperkte randvoorwaarden in staat zijn om een redelijk goed beleid te ontwikkelen. Ook marktpartijen als Arriva en EBS (Egged Bus Service in N-Holland) zijn duidelijk innovatief en klantgericht bezig. ook een overheidsbedrijf als de RET heeft een grote slag gemaakt, maar de totaalvisie op landelijk niveau ontbreekt totaal. Een ambtenaar met vakkennis op het ministerie is net zo zeldzaam als een olifant in de Spuistraat. Toppunt van beleid is de Benelux IC in 2014 die 10 minuten trager is dan haar soortgenoot in 1957 !!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Overbeek / hoofd beheer en onderhoud
En zo stappen we weer met z'n alle in de auto en slippen de snelwegen weer dicht.. Waar is nou die echte landelijke visie die gaat over infrastructuur.. Gaat alleen maar over geld.. Dat er toch gewoon is alleen verkeerd besteed aan itiliaanse treinen en andere fiasco's.. Woon en werk zelf in de regio utrecht en merk nadat afgelopen jaren het wegennet flink is uitgebreid weer een toenemende groei van files en opstoppingen.. Ook werk ik veel in buitengebieden die mbt reizen met ov uren duurt en vaak onmogelijk is.. Waardoor een auto toch weer noodzakelijk is.. Men pakt ook het vervoer wat snel en het goedkoper is... Willen we wat voor het milieu bereiken maak ov voor iedere nederlander gratis. Investeer nu in ov en minder in asfalt... Men stapt dan ook echt wel over al is de reistijd wat langer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie