Advertentie
ruimte en milieu / Redactioneel

Kostenplaatje Omgevingswet

Waar blijft de zak met geld? Het is de prangende vraag die een Omgevingswetexpert uit een koplopergemeente aan de minister van Infrastructuur en Milieu zou willen stellen. Want ja, omschakelen naar de werkwijzen en instrumenten van de Omgevingswet, kost tijd en expertise en dus geld. De gemeenten die als eerste voortvarend de uitdagingen van de nieuwe wet aangingen, lopen daar inmiddels tegenaan.

23 maart 2016

Zowel in de Tweede als afgelopen week in de Eerste Kamer is aandacht gevraagd voor de financiering van de wet. Minister Melanie Schultz kan daar nog geen waterdicht antwoord op geven. Er zijn investeringen nodig die uitgaan voor de baat (minder procedures, minder onderzoeksplicht). En er zal een goede verdeling komen van de kosten voor invoering, transitie en exploitatie.

Over een voorstel zijn de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen met het rijk al geruime tijd in gesprek. Een jaar geleden ging de VNG dat gesprek nog stevig in: met een bezuiniging gekoppeld aan de stelselwijziging – zoals bij het sociaal domein – zouden de gemeenten niet akkoord gaan. En of “eenvoudig en beter” voor gemeenten ook daadwerkelijk goedkoper betekent, daarvan was de VNG allerminst overtuigd.

De wet is inmiddels aangenomen, maar duidelijkheid over de financiering is er ondertussen nog steeds niet. Harde afspraken met de minister hebben parlement en senaat ook niet gemaakt op dit punt. Dat is een risico. Wat als partijen het voor- of achteraf niet eens zijn over het kostenplaatje? Of als dat tegenvalt? Zullen gemeenten, provincies of waterschappen dan zeggen: Nou, de Omgevingswet, we zien ervan af?

Het vergt geen rekenkundige hooggeleerdheid om te zien dat de financiele impact van deze megawet enorm is. Niet alleen implementatie en transitie kosten geld, ook is het de vraag of de begrote exploitatie blijkt te kloppen. Ja, gemeenten zijn straks minder kwijt aan vergunningen die niet meer worden afgegeven, maar het betekent meer werk aan de voorkant (vragen afhandelen ) en de achterkant van het loket (afstemmen).

En dan het digitaal stelsel omgevingswet nog. De minister waagt zich liever niet aan een vergelijking om de omvang en complexiteit van deze operatie aan te geven. Maar dat zij de Omgevingswet zelf eerder vergeleek met de Grondwetsherziening van 1848 belooft voor het ict-project van de Omgevingswet een enorme opgave. En had de voornaamste vraag bij eerdere ict-projecten van de overheid niet te maken met een zak met geld….?

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie