Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Grote twijfel over woningbouwcijfers

Het rijk werkt mogelijk met onjuiste cijfers over het aantal nieuwe woningen. De Algemene Rekenkamer noemt de rekenmethodiek 'transparant maar niet geheel waterdicht'.

23 mei 2008

De Rekenkamer heeft 'verdiepend onderzoek' gedaan naar de woningproductie, omdat het bouwen van voldoende nieuwe huizen een van de kabinetsdoelstellingen is. Aanleiding om de woningbouwcijfers tegen het licht te houden, was het rapport Tijd voor keuzes dat de VROM-raad in oktober 2007 uitbracht. Een van de conclusies hierin was dat de woningproductie achterblijft bij de vraag.

 

De Rekenkamer concludeert nu dat de cijfers die het ministerie en de Tweede Kamer ontvangen van het CBS mogelijk niet betrouwbaar zijn. Het CBS is voor het opstellen van deze cijfers afhankelijk van informatie die door gemeenten wordt verstrekt. De Rekenkamer sluit niet uit dat gemeenten sjoemelen, omdat 'de aangeleverde gegevens van invloed kunnen zijn op de te ontvangen subsidies'. Met name zou het risico bestaan 'dat gemeenten woningen te vroeg als gereed melden'. Het ministerie onderkent dat dit mogelijk is, maar stelt dat het pas betekenis krijgt 'bij afloop van de huidige woningbouwperiode in 2010'. Doordat het CBS de productiecijfers koppelt aan verstrekte bouwvergunningen, is de betrouwbaarheid van de cijfers volgens VROM gewaarborgd.

 

Onzorgvuldig

 

Vergeleken met andere departementen, informeren de ministers Cramer en Vogelaar het parlement volgens de Rekenkamer overigens maar weinig over de effecten van het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en gerealiseerde doelen. Zo blijft onduidelijk wat Vogelaar heeft bijgedragen aan de gewenste opvoering van de woningproductie.

 

VROM is verder volgens de Rekenkamer 'onzorgvuldig' geweest met het toekennen van 48,7 miljoen aan subsidies voor lokale initiatieven om de luchtkwaliteit te verbeteren (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). De voorschotten, die onder politieke druk tot stand kwamen, zijn volgens de Kamer onrechtmatig verstrekt, omdat niet is voldaan aan de procedurele vereisten. Nieuwe subsidieverstrekkingen op dit punt zullen 'nauwlettend' worden gevolgd.

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie