Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Steun voor maatregelen betaalbare huur

84 procent van de respondenten vindt de huidige gemiddelde huurprijs van een woning in de vrije sector in Nederland onredelijk.

15 mei 2023
Huis te huur in Amsterdam
Shutterstock

De meeste Nederlanders zijn voorstander van overheidsingrijpen in de huurprijzen wanneer deze te hoog worden en niet meer in verhouding staan tot de kwaliteit van de woning. Dat blijkt uit een opinieonderzoek naar de werking van de Wet Betaalbare Huur in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Kabinetschef (via PublicSpirit)

Provincie Overijssel
Kabinetschef (via PublicSpirit)

Beleidsmedewerker Omgevingsvergunningen Toezicht en Handhaving

Gemeente Bloemendaal
Beleidsmedewerker Omgevingsvergunningen Toezicht en Handhaving

Stijging het grootst in G4

De afgelopen vijf jaar zijn de huurprijzen in de vrije sector fors gestegen als gevolg van de schaarste op de woningmarkt. Met name in de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag (G4) is de stijging het grootst. Bij een verhuizing bedroeg de maandelijkse huurstijging tussen 2017 en 2022 gemiddeld ruim 100 euro. In de G4 lag dit zelfs op 160 euro. Een groeiend aantal huurders betaalt huurprijzen die niet in verhouding staan tot de kwaliteit van de woning, met name in de middenhuursector. In 2018 had 28 procent van de middenhuurwoningen een hogere huurprijs dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS). In 2021 was dit percentage gestegen tot 41 procent, volgens gegevens van het WoON-onderzoek 2021.

Draagvlak voor ingrijpen is groot

Om huurders een eerlijke prijs te laten betalen voor hun woning, wil de regering de middenhuur reguleren en het WWS verplicht stellen. Dit wordt geregeld via het wetsvoorstel Betaalbare Huur en een wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte. Uit het opinieonderzoek blijkt dat er een groot draagvlak is voor deze maatregelen. Maar liefst 84 procent van de respondenten vindt de huidige gemiddelde huurprijs van een woning in de vrije sector in Nederland (ongeveer 1.011 euro per maand voor 60m2) onredelijk. Een even groot percentage (86 procent) is van mening dat het de taak van de overheid is om in te grijpen wanneer de huurprijzen te hoog worden en niet meer in verhouding staan tot de kwaliteit van de woning. Driekwart van de respondenten vindt dat de Rijksoverheid als eerste aan zet is om hier iets aan te doen.

Nieuw contract toetsen

Over het algemeen zijn de reacties op de maatregelen uit de nieuwe wet die gericht zijn op regulering van de middenhuur positief. Ongeveer 79 procent van de respondenten reageert enigszins tot zeer positief op het voorstel om de huur te verlagen wanneer de isolatie van een woning slecht is. Daarnaast is driekwart het eens met het voorstel dat huurders altijd de huurprijs van een nieuw contract mogen toetsen bij de Huurcommissie.

Het voorstel voor de nieuwe wet gaat na de zomer naar de Tweede Kamer.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het voorgenomen beleid van veel politici rond huurwoningen en huurcontracten kan vooral worden gerelateerd aan 'de waan van de dag'.
In plaats van bouwen, bouwen en nog eens bouwen worden beleggers in snel tempo van de woningmarkt gejaagd, veelal na jarenlange investeringen om de woningmarkt nog een beetje op gang te houden. Eigen tekortkomingen van de laatste vier kabinetten worden nu vooral afgewenteld op beleggers. De geschiedenis van de desbetreffende woningaankopen telt helemaal niet mee. Soms werden door beleggers in het verleden oudere en nieuwbouw woningen aangekocht die men aan de straatstenen niet kwijt kon, dit met alle daaraan verbonden risico's. Het risico van de perioden dat diezelfde woningen nauwelijks meer waren/zijn te verkopen telt niet mee. Spaarders en beleggers in onroerend goed moeten het geknoei rond sparen en beleggen van politici met Box 2 en 3 met lede ogen aan zien. Van enig consistent beleid is al jaren geen sprake meer, laat staan van kennis van belastingwetgeving in combinatie met algemeen bestuursrecht (o.a. toeslagenaffaire).
Hans Bakker
@Wiersma. Bouwen bouwen bouwen is lariekoek. Symptoombestrijding. Een lapmiddel tegen het grote probleem van Nederland: de kwantitatieve groei. Zinloze arbeidsmigratie voor economische sectoren zoals slachterijen en kassen waar we vanaf moeten en een hooguit symbolisch asielbeleid waarin een klein groepje mensen dat er toevallig in slaagt om te voet Ter Apel te bereiken, hier na een boterzachte toetsing asiel krijgt. Een onhoudbaar beleid. In 2022 nam de bevolking met 230.000 mensen toe. Dat betekent dat er alleen al vorig jaar meer dan 100.000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden om de vraag bij te houden. De politiek ruziet alleen maar over asielmigratie, maar dat is maar 30% van de instroom. Het beperken van de arbeidsmigratie komt de politiek niet zo uit, hoewel het CDA na decennia hier nu eindelijk wat anders over lijkt te denken. De vraag is hoe wij willen dat ons land er in de toekomst uitziet. We kunnen niet blijven groeien. Dit land schreeuwt om kwalitatieve groei. We hebben maar één land en als we dat verzieken dan hebben we niets meer. Dan kunnen we nergens meer heen.
Hielco Wiersma
@Hans Bakker. Bouwen doe je op basis van de huidige en toekomstige vraag naar woningen. Het probleem van de huidige woningmarkt is dat de vraag het aanbod ver overtreft. Samen met de rente- en kostenontwikkeling zijn dat de ingrediënten voor hoge prijzen van woningen. Het vluchtelingen/asielbeleid en de dossiers rond migratie en buitenlandse buitenlandse vraagt afzonderlijk beleid en heeft uiteraard invloed op de vraag naar voldoende woningen.
Hielco Wiersma
Tweemaal 'buitenlandse' in de tekst is te veel en moet zijn natuurlijk 'studenten' zijn.
Hielco Wiersma
Huren zijn/worden gerelateerd aan de waarde van woningen in het economisch verkeer, niet meer en niet minder.
Hielco Wiersma
Huurprijzen zijn gekoppeld aan de kostprijzen van woningen. Van woningcorporaties en beleggers kan niemand verwachten dat zij beneden een redelijke kostprijs verhuren. Dit proces is alleen te doorbreken via een betere balans tussen vraag en aanbod en dus door bouwen, bouwen en nog eens bouwen.
Advertentie