Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Stuur op groene herstelmaatregelen’

Om het land economisch weer op de been te krijgen na de coronacrisis, moet het kabinet investeren in programma’s die de economie op korte termijn helpen, maar vooral bijdragen aan een duurzame economie op langere termijn. Bij programma’s die daar niet of minder toe bijdragen, zoals de aanleg van nieuwe wegen, moet pas op de plaats worden gemaakt.

10 juli 2020

Om het land economisch weer op de been te krijgen na de coronacrisis, moet het kabinet investeren in programma’s die de economie op korte termijn helpen, maar vooral bijdragen aan een duurzame economie op langere termijn. Bij programma’s die daar niet of minder toe bijdragen, zoals de aanleg van nieuwe wegen, moet pas op de plaats worden gemaakt.

Advies

Dat zegt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in een advies aan de ministers van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Infrastructuur en Landbouw. De Rli vindt dat de duurzaamheidsopgaven tot nu toe nog te weinig worden meegenomen in de politieke afwegingen bij het herstelbeleid. Maar er zullen keuzes moeten worden gemaakt. ‘De duurzaamheidsdoelen die het kabinet voor de toekomstige economie heeft gesteld, kunnen helpen om herstelprogramma’s te kiezen die niet alleen bijdragen aan snel herstel, maar die ook toekomstige generaties zullen helpen.’


Coronacrisis

Volgens de Raad heeft de coronacrisis ons gedrag en onze gewoontes razendsnel veranderd. ‘De manier waarop we naar de samenleving kijken veranderde mee. Of dit blijvende veranderingen zijn is nog onzeker, maar de raad vindt dat het kabinet met het herstelbeleid moet inspelen op veranderingen als daarmee een extra impuls kan worden gegeven aan de transitie naar een meer duurzame economie.’

Suggesties

De raad doet in het advies een aantal concrete suggesties. Zo kan de bestaande woningvoorraad versneld geïsoleerd worden en moet de aanleg van toekomstige energieinfrastructuur, emissieloze mobiliteit en de verduurzaming van het landelijk gebied worden versneld. Volgens de Raad is daar zeker maatschappelijk draagvlak voor. ‘Omdat de meeste mensen veel waarde aan hun eigen leefomgeving hechten vindt de raad het van groot belang dat het beleid om ‘groen’ uit de crisis te komen aansluit bij wat er bij hen leeft.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie