Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

VNG: aardgasverbod soms echt lastig

Later deze maand publiceert het ministerie van EZK een regeling waardoor gemeenten projecten kunnen aanwijzen die toch op aardgas mogen. Gemeenten mogen tijdelijk onderbouwd afwijken van het aardgasverbod voor nieuwbouwwoningen dat per 1 juli van kracht wordt. Een goed besluit, aldus de VNG.

18 mei 2018

Gemeenten mogen tijdelijk onderbouwd afwijken van het aardgasverbod voor nieuwbouwwoningen dat per 1 juli van kracht wordt. Later deze maand publiceert het ministerie van EZK een regeling waardoor gemeenten projecten kunnen aanwijzen die toch op aardgas mogen. De VNG vindt dit een goed besluit.

Blij en onaangenaam verrast

De VNG is blij met het aardgasverbod, maar snapt dat het in sommige situaties echt lastig is. ‘Veel gemeenten zijn blij met de snelheid, maar veel zijn ook onaangenaam verrast.’ Tegelijkertijd worden gemeenten en bouwers en ontwikkelaars niet voor het blok gezet, vindt de vereniging. ‘Binnenkort komt er een regeling die gemeenten de bevoegdheid geeft om projecten aan te wijzen die toch nog op aardgas mogen.’ Ook komt er voor gemeenten, bouwers, ontwikkelaars en kopers waarschijnlijk een vrijwillige regeling om plannen die al zijn voorzien op aardgas alsnog aardgasvrij te maken.


Ontheffing
Gemeenten kunnen een ontheffing op het verbod verlenen, maar alleen conform die ministeriële richtlijn die dus later deze maand wordt vastgesteld. Een gemeente kan dan alleen een ontheffing verlenen bij “zwaarwegende belangen van algemeen belang”, zoals bij te hoge maatschappelijke kosten of als andere oplossingen dan aardgas technisch onmogelijk zijn. ‘Denk aan nieuwbouw midden in een wijk die geheel op gas is aangesloten’, verduidelijkt een woordvoerder van het ministerie van EZK. ‘Het is logischer die woningen wel op gas aan te sluiten.’ Het is de bedoeling dat de regeling tegelijk met het verbod op aardgasaansluitingen ingaat, dus ook op 1 juli 2018.

Geen compensatie
Bouwpartijen zijn op zijn zachtst gezegd not amused over de vervroeging van de datum dat alle nieuwbouwwoningen in principe aardgasvrij zouden moeten zijn. In het regeerakkoord werd nog gerept over “het eind van de kabinetsperiode” en in december noemde minister Ollongren nog 2020 als streefdatum. De aardbeving in het Groningse Zeerijp in januari bracht de kabinetsambities in een stroomversnelling en leidde ertoe dat het verbod op aardgasaansluitingen al op 1 juli van dit jaar ingaat. Neprom, vereniging van projectontwikkelaars noemt de vervroeging van het verbod met een half jaar “slecht leiderschap”. Bouwend Nederland wil een compensatie voor hogere kosten en vertragingen in al lopende projecten. Volgens de vereniging moeten alle partijen, ook gemeenten, de lasten dragen. De VNG denkt niet dat gemeenten bouwers zullen gaan compenseren. ‘Dat is niet de verwachting.’


Invoeringsdatum onherroepelijk

De VNG wijst erop dat de invoeringsdatum onherroepelijk is, aangezien deze al is gepubliceerd in de Staatscourant. ‘Dat het verbod op aardgas eraan kwam, was al maanden bekend. Daaraan is uitgebreid aandacht besteed in verschillende media.’ De vereniging stelt dat al 50 procent van de nieuwbouwwoningen aardgasvrij wordt gebouwd. ‘En dat percentage stijgt snel.’ Volgens recent onderzoek van Bouwtrend is 35 procent van de geplande, maar nog niet vergunde, woningen ontworpen met een aardgasaansluiting. Het zou gaan om minstens tienduizend woningen.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jos
Bouwers en projectontwikkelaars denken nog steeds op de korte termijn, dwz ze denken alleen aan hun eigen winsten en niet aan een duurzame samenleving. Investeringen in duurzaamheid verdienen zichzelf op de lange termijn terug. Dus vooral geen ontheffingen verlenen voor gasbouw. Het voorbeeld van het ministerie kan ik totaal niet plaatsen want waarom kan er in een wijk met aardgas niet een gebied/complex zonder aardgas gebouwd worden?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wottsjer
Eerst decennialang vol op de rem staan als ministerie EZ, dan jarenlang met twee vingers in de neus en zonder initiatief wat rondhangen en dan opeens een wild, onaf, activistisch besluit. De gevolgen gaan over de schutting, naar de burgers en consumenten. Dat noemen we behoorlijk bestuur? Benieuwd wat de rechter er van vind.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bezorgde burger / beleidsadviser
Vermoedelijk geldt dit voor grote projecten met grote belangen voor ontwikkelaars. Daar is in dit land altijd begrip voor. Maar komen er straks ook ontheffingen voor gewone burgers met een bestaande woning als de kosten te hoog worden? Ik ben benieuwd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joost
Geen gas maar wel subsidie op pallet kachels, dat wordt kuchen in de nieuwe wijken.

Snappen ze het wel in Den Haag?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
1. Gemeenten, bouwbedrijven en toekomstige bewoners van lopende projecten dienen zo snel mogelijk rond de tafel om te redden wat er nog te redden valt.

2. Het is natuurlijk idioot als er heden ten dage nog nieuwbouwwoningen (moeten) worden gerealiseerd met een verplichte aansluiting op gas.

3. Bouwbedrijven en hun koepelorganisaties dienen veel flexibeler op dit transitieproces in te spelen.

4. De Overheid behoort met subsidie over de brug te komen vanwege dit plotselinge versnellingsproces.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bezorgde burger / beleidsadviser
Er moet vooral géén subsidies worden verleend. Subsidies zijn alleen maar verstorend en houden producten onnodig te duur. Dat nieuwe huizen geen gasaansluiting meer mogen hebben, daar kan ik nog in meegaan. Maar de rücksichtslose ombouw van de bestaande bebouwing is werkelijk ongehoord en getuigt niet van enige realiteitszin. De belastingdruk in onze eco-heilstaat moet gewoon omlaag en de overheidsbemoeizucht ook. Dan kunnen de meeste mensen op een natuurlijk moment hun investering doen. Als de techniek zover is, wil iedereen namelijk wel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
p koper / vastgoedbeheerder
nieuwbouw aansluiten op het gasnet is nog steeds oké, met de voorwaarde dat bij vergunningverlening wordt getoetst dat de nieuwbouw zo wordt uitgevoerd(ruimte voor warmtepomp, vloerverwarming voor lage temperatuursystemen, mogelijkheid tot aansluiten op stadsverwarming danwel WKO uit de ondergrond, aanbrengen sparingen en doorvoeringen t.b.v. stadsverwarming ) dat zodra in de komende jaren er in de omgeving van het gebouw warmte wordt aangeboden via een netwerk, het bouwwerk op dat moment van het gas afgaat en de benodigde voorzieningen worden aangebracht in ruimtes die daarvoor bij de realisatie al zijn aangebracht. Voor al die mensen die zeggen dat we al van het gas af kunnen is wellicht aan te bevelen om zich te verdiepen hoe een en ander werkelijk in elkaar zit en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Voor elke euro die we uitgeven steven naar optimaal resultaat. Dus niet alleen duurzaam voor de bühne.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie