Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gezonde leefomgeving: meer dan schone lucht

Ook onderwerpen als sociale veiligheid, meer bewegen en minder stress zouden moeten terugkeren in het ruimtelijke beleid van overheden. De Nationale Omgevingsvisie kan daartoe een aanzet geven.

30 oktober 2015

Gezondheid in de Omgevingswet moet niet alleen gaan over de fysieke leefomgeving. Ook onderwerpen als sociale veiligheid, meer bewegen en minder stress zouden moeten terugkeren in het ruimtelijke beleid van overheden. De Nationale Omgevingsvisie kan daartoe een aanzet geven.

Brede blik

Deze boodschap gaven deskundigen van GGD’en en adviseurs over de Omgevingswet mee aan het programmateam dat vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voorbereidt, Werkplaats NOVI. Op een bijeenkomst in Rotterdam spraken zij deze week over leefomgeving en gezondheid. Uit discussies over welke waarden en ambities belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving, bleek duidelijk de behoefte aan een brede blik: een gezonde leefomgeving gaat niet alleen over schone lucht in de stad en leefbaar agrarisch gebied. Een echt gezonde leefomgeving zorgt er ook voor dat mensen meer bewegen, minder stress ervaren, elkaar ontmoeten en zich veilig voelen, onderwerpen die vooral op het sociale domein liggen.

Integraal

Het onderwerp gezondheid vraagt in de Nationale Omgevingsvisie dan ook om een integrale benadering van het ministerie. Margriet de Jager, raadslid in Deventer en bestuurslid van de VNG meent dat de rijksoverheid daar nog een uitdaging heeft liggen. ‘Als het rijk zelf eens integraler zou gaan werken, zouden wij daar als gemeenten heel blij mee zijn.’ Tegelijkertijd stelt ze dat het rijk bij de Omgevingswet hierover niet teveel moet dichtregelen. ‘Gemeenten zijn zelf al volop aan het nadenken over hoe ze verbindingen kunnen leggen tussen de verschillende terreinen die raken aan de leefomgeving. We moeten niet in elkaars vaarwater gaan zitten.’

Weinig betrokken 

Gemeentebestuurders en –ambtenaren waren trouwens nauwelijks aanwezig op de bijeenkomst. Wel heel veel GGD’ers, deskundigen van adviesbureaus en rijksambtenaren. Zijn gemeenten niet te weinig betrokken bij het vaststellen van de belangrijke thema’s voor de Nationale Structuurvisie? Volgens De Jager wordt daarover binnen VNG-commissies gesproken en zijn gemeenten meer bezig met hun gemeentelijke visie op de leefomgeving, die zij vanaf 2018 verplicht zijn op te stellen.

Doorwerken

De NOVI kan hen daarbij wel inspireren, stelt Edward Stigter, directeur van het programma Eenvoudig Beter van I&M. ‘Het rijk formuleert daarin wat zij ziet als de belangrijkste ruimtelijke opgaven voor Nederland. Gemeenten kunnen vervolgens hun eigen keuzen maken; een rijksvisie is een zelfbindend document voor de rijksoverheid, niet bindend voor andere overheden.’ Toch kunnen er wel degelijk onderwerpen in staan die doorwerken in hoe lagere overheden moeten handelen, erkent Stigter. ‘Daarom proberen we hen er via dit soort bijeenkomsten bij te betrekken.’ 

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan Jaap
Niet wegkijken,niet toekijken,niet wegstoppen maar strafbare incidenten van de gemeente melden bij de rijksoverheid dat geeft een mooie zuivere lucht.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frans
Het zou een ontzettend goed idee zijn als de rijksoverheid wel in het gemeente vaarwater ging zitten in het oosten van het land.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan Hansen
De ggd heeft een mooie boodschap maar draagt zelf tot nog toe hieraan geen enkel steentje bij in dit land.

Het blijft bij praten

Zonder enige zelf evaluatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerlinde
Door de participatiewet is de sociale veiligheid geheel verdwenen.

Dit herstel je niet zomaar even waarschijnlijk nooit meer.

Het belangrijkste is ons afgenomen.

Iets waar bovengenoemde partijen zelf geen last van hebben maar wel de oorzaak van zijn.

Dit verlies van veiligheid heeft veel stress en ziekte veroorzaakt onder de bevolking.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jacob Geel
De overheid justitie en inspectie kunnen beter eerst eens integraal gaan binnen de gemeenten zelf in de vorm van mystery guests voor langere tijd en onaangekondigd.

Niet samenwerken maar onderzoeken hoe integer het er echt aan toe gaat.

De overheid moet weer boven de gemeenten gaan staan.

Dit is heel erg noodzakelijk.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Deventenaar
Deventer kent veel oneerlijkheid.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joost Ahsmann / adviseur ruimtelijke kwaliteit
een interessant thema. een social veilige omgeving staat of valt ook met een aantrekkelijke, herbergzame omgeving. Daar raakt de zorg voor gezondheid aan de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit. Mijn advies: handhaaf de ruimtleijke kwaltietiscommissies en betrek ze in het streven naar veilig, gezond en goede kwaliteit (de drie doelen van de omgevingswet)

het is overigens niet zo raar dat er nauwelijks vertegenwoordiging vanuit gemeenten aanwezig was op het congres. Er wordt steeds meer nadruk gelegd op productiviteit vanuit het management. Bezoek aan congressen is bij voorbaat een verliespost in de ogen van de "bedrijfsleiding". En veel ambtenaren hebben het eenvoudigweg veel te druk om regelmatig een congres te bezoeken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frank
De overheid moet intern incognito gaan werken bij de gemeenten dat lijkt mij ook een goed plan.

Idem dito met de handhaving blijf ze de baas want het is een puinhoop waarin veel verdoezeld en opgelicht wordt.

Iets melden wordt vaak nagelaten.

De overheid moet hier meer doen en de sterkste zijn dat is nu niet meer het geval.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frank
Overwicht door de overheid zorgt voor vertrouwen en veiligheid.

Dat ontbreekt nu.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Andries
Als rijksrecherche goed zoekt scoren we wereldnieuws.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie