Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Nijmegen eerste gentechvrije stad in Europa

In de gemeente Nijmegen is het verboden om gentechgewassen te verbouwen. De stad is de eerste in Europa die dat wettelijk heeft vastgelegd.

28 november 2012

De gemeente Nijmegen is de eerste gentechvrije gemeente in Europa. Tegen het bestemmingsplan, waarin vastgelegd is dat er geen genetisch gemodificeerde producten geteeld mogen worden, heeft geen enkele partij bezwaar aangetekend. Daarmee is het rechtsgeldig geworden.

Burgerinitiatief

Dat meldt Trouw. Het bestemmingsplan is tot stand gekomen door een burgerinitiatief, waarmee 4000 inwoners van de stad de kwestie van gemodificeerde landbouw op de agenda van de gemeenteraad wisten te krijgen. De burgers spraken hun zorgen uit over de milieueffecten van de omstreden teelt, waarbij aan het DNA van gewassen wordt gesleuteld. Het verbod betekent niet dat er geen gentechvoedsel meer mag worden verkocht in winkels.


Via bestemmingsplan

Wethouder Jan van der Meer erkent dat de totstandkoming van het verbod uniek is: 'We wilden de biologische landbouw en het natuurgebied beschermen. Door verstuiving zouden gentech-gewassen de omgeving kunnen besmetten. Dit regelen via het bestemmingsplan was het enige concrete wat we konden doen en dat is gelukt.' 


Weerstand bij college

Iets meer dan een jaar geleden zag het college nog niets in het gentechvrij verklaren van de gemeente. Ze vonden het niet nodig omdat er in Nijmegen geen gentechnologiegewassen verbouwd op commerciële basis. Bovendien gaat de gemeente hier niet over, stelde het college. Ook een opdracht voor een onderzoek naar wat de gemeente aan juridische mogelijkheden heeft, om op basis van een Europese richtlijn lokaal beschermende maatregelen te nemen tegen ‘niet-doelbewuste aanwezigheid van ggg’s’, zag het college niet zitten. De verantwoordelijkheid voor het treffen van eventuele (juridische) maatregelen om de introductie van genetisch gemodificeerde organismen tegen te gaan, lag volgens het college bij de rijksoverheid en bij Europa.

Medestanders

Culemborg was in 2004 de eerste Nederlandse gemeente die zich uitsprak als ‘gentechvrije gemeente’. Maar Culemburg is vervolgens niet gentechvrij geweest, zei een woordvoerder vorig jaar. ‘De raad nam weliswaar die motie aan, maar onder de oude wet ruimtelijke ordening konden wij bij het bestemmingsplan enkel rekening houden met ruimtelijk-relevante aspecten en gentech valt daar niet onder.’  De Friese Staten hebben zich in 2011 ook al uitgesproken tegen gentech in de landbouw. 

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

True
linkse tokkies.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JHAGM Sneuf vanm Toetellaere / Herder BD
Da's dan lastig: elk levend wezen is al een keer gekruist, hond, kat en tweevoeter inbegrepen. Dus kaal kappen die hoek, halal maken dus.

Give them a rope and they hang themselves
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan / adviseur
En terug naar paard en wagen, veldwachter, tv de deur uit... Er zijn gebieden op aarde waar dat nog zo is. Ga daar eerst eens kijken ipv dit soort luxe statements te maken (zonder dat het enige echte impact heeft).En Nijmegen ligt toch niet eens op de biblebelt :-)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Van den Broek / (RO-jurist)


Het predikaat 'genvrije gemeente' lijkt mij wat overdreven voor een bestemmingsplan waarin voor slechts enkele hectares teelt van ggs's wordt verboden.

Ik vraag mij verder af of (handhavers van) Nijmegen de kennis in huis hebben om te kunnen bepalen of er sprake is van ggg's. Ook oude gewassen kunnen gentisch gemodificeerd zijn. Een bestemmingsplan legt rechten en plichten vast en is er niet voor symboolpolitiek. Verder lees ik in het bestemmingsplan dat (een redelijk groot deel van de gronden) binnen de agrarische bestemming Aw-l1 ook bestemd zijn voor schooltuinen en naschoolse opvang, waarbinnen het verbod op ggg's niet geldt. Dat lijkt mij persoonlijk heel verstandig, anders zijn er waarschijnlijk geen groenten te telen, maar consequent is het niet.

Verder hect
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F.W. den Boef / consultant
Het Nijmeegse verbod is regelrecht in strijd met de wet. Het verbod op het telen van ggm-gewassen is niet ruimtelijk relevant en hoort mitsdien niet in een bestemmingsplan thuis. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak is een dergelijke bepaling in een bestemmingsplan nietig. Het verbod mist een wettelijke grondslag en is dus niet door de gemeente in recht afdwingbaar. Dat erg geen bezwaar en beroep tegen het verbod is ingesteld, doet daar niet aan af.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie