Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Geef burgemeester ruimte om burenruzie aan te pakken'

Jurist en promovendus Michel Vols stelt dat de lokale overheid betere instrumenten moet krijgen om effectief te reageren bij ernstige geschillen tussen buren.

29 oktober 2013

Burgemeesters krijgen steeds meer een rol in het oplossen van burenconflicten tussen woningeigenaren, maar hebben daartoe geen goede wettelijke mogelijkheden. Met een eenvoudige wijziging van de Gemeentewet kunnen burgemeesters eerder ingrijpen bij ernstige burenruzies, zonder meteen tot huisuitzetting te moeten overgaan.

Gemeentewet aanpassen

Dat pleidooi komt van jurist Michel Vols die deze week promoveert op het onderwerp aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij stelt voor de Gemeentewet aan te passen, zodat de lokale overheid betere instrumenten krijgt om effectief te reageren bij ernstige geschillen tussen buren. ‘De regering geeft burgemeesters een grotere regierol als het gaat om veiligheid. Ook burenruzies vallen daaronder, ze verstoren de openbare orde’, zegt Vols. Maar burgemeesters staan machteloos om conflicten tussen huizenbezitters op te lossen.

Burgemeester Purmerend

Burgemeesters krijgen geregeld zaken op hun bord, aangedragen door de politie of de lokale politiek. Zoals vorig jaar de burgemeester van Purmerend, die een koopwoning sloot wegens ernstige geluidsoverlast van de eigenaar voor zijn buren. De voorzieningenrechter oordeelde later dat dat onterecht was: artikel 174a van de Gemeentewet geeft de burgemeester bevoegdheid om een woning te sluiten, maar niet vanwege geluidsoverlast. Vols: ‘Volgens de wet is dat niet ernstig genoeg om een huisuitzetting te rechtvaardigen.’

Gedragsaanwijzing geven

Hij pleit voor aanpassing van het wetsartikel. Burgemeesters zouden ook de mogelijkheid moeten krijgen om gedragsaanwijzingen te geven, op straffe van een dwangsom. Vols: ‘Een eigenaar kan zo voor de keuze worden gesteld: die steeds blaffende hond afstaan of de woning verlaten.’ Daarmee beschikken burgemeesters niet alleen over een minder zwaar middel, ze kunnen ook eerder ingrijpen. Nu gaat veel tijd zitten in het opbouwen van een dossier om tot huisuitzetting te komen.

Ook bedoeld voor verhuurders

De aanpak is bedoeld voor woningeigenaren, maar Vols hoopt dat het ook woningcorporaties stimuleert om gedragsaanwijzingen te verkiezen boven huisuitzetting. Het huurrecht biedt die mogelijkheden al wel, maar daar wordt volgens Vols nauwelijks gebruik van gemaakt. ‘De beleidslijn is nu eenmaal om bij ernstige overlast een dossier aan te leggen en te gaan ontruimen. Het is ook het kuddegedrag van juristen: je kijkt naar wat werkt en waar jurisprudentie over is en dat ga je volgen.’ 

Helft van de problemen opgelost

In Engeland, waar al wordt gewerkt met de ‘civil preventative orders’ lost deze werkwijze in de helft van de gevallen de problemen op, aldus Vols. Hij is met zijn idee voor de aanpak van overlastgevers deze week doorgedrongen tot de mondiale finale van de Innovating Justice Award. In de publiekspoll (voorronde) kreeg het idee de meeste stemmen.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Francis Blake / beheerder
Tja wat moet je hierop zeggen! Mijn eigen ervaringen met politie en buren zijn ook niet positief. Als er wat direct te melden is bijvoorbeeld een heterdaad hebben ze geen tijd op prioriteit. Als de bewijzen zowel qua getuigen al fotografisch bewijs onmiskenbaar is en niet in twijfel getrokken kan worden. Kunnen ze geen dader vinden. Mijn eerdere reactie op dit forum was schijnbaar te heftig want dat is verwijderd. Regelmatig lezen wij in de nationale en regionale kranten over corruptie en vriendjespolitiek bij de politie en gemeenten. En dan verwachten we nog hulp van die kant? De politie van West-Friesland is helaas niet beter. De nog weinige integere agenten daar worden geheel overschaduwd door de "foute" agenten aldaar. Vroeger heette het "vriendjes politiek" het is pas echt fout gegaan nadat het "Netwerken" is genoemd. Maar ja wij brave burgers accepteren alles maar! Eigenlijk precies de situatie van vlak voor de tweede wereld oorlog.

En man en paard noemen mag al helemaal niet meer.

Nee het gaat goed fout in ons eens zo mooie landje!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ik / Geen
Na heel veel tegenwerking van de politie eindelijk aangifte gedaan tegen diverse politieambtenaren van 9.00 uur t/m 14.15 uur op het politiebureau gezeten. Er is nog veel meer te vertellen maar er ligt volgens de politie zo genoeg. Eerder heeft de politie klachtencommissie met de zelfde feiten niets gedaan. Nu ook aangifte tegen buren van valse aangifte van bedreiging, stenen stelen en auto vernielen. Maar weer afwachten!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Cees / Manager
De burgemeester had kunnen weten dat hij de woning volgens de gemeentewet 174a niet kan sluiten door geluidsoverlast.

Gewoon even op internet kijken en je ziet dat geluidsoverlast niet verstoring van de openbare orde is. De burgemeester is dus nalatig geweest en heeft onrechtmatig gehandeld.

Waar kan deze bewoner zijn schade verhalen?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Oh, ja en graag met een heel leger echte zwarte Pieten !

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!! Of gaat in de zak en wordt in een container aan de stadsrand gedropt. Mooi idee, maar dan moet je geen burgemeester van het type Aleid Wolfson hebben, want dan word je als homostel gewoon met dood buurtterreur je koophuis uitgetreiterd. Zeker als die criminelen behoren tot de allochtone groep die door de Partij van de Armoe wordt dood geknuffeld om stemmen te winnen. Aleid keek toe hoe de maan door de bomen scheen...en riep slechts : 'Makkers staakt uw wild geraas...".
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jos Praat / Beleidsmedewerker
Uitstekend idee. Maar dan ook direct voor huurders invoeren!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
P. Aria / Assistent controller
Natuurlijk zijn er gevallen waarbij overlast daadwerkelijk alle grenzen overschrijdt.

Afgezien daarvan ben ik het volledig met Hannes Haganum eens.In iedere buurt of wijk heb je wel een pispaal die buiten de groep valt. Meestal betreft dat alleenstaanden of nieuwkomers die een makkelijke prooi vormen voor het bekrompen buurtkliekje.

Niet deelnemen aan de lokale buurtvereniging betekent automatisch uitsluiting.

Van kwaad tot erger; van uitsluiting tot weg-terroriseren door middel van smaad en laster, waarbij men nu ook al op de steun van burgemeesters kan rekenen.

Onder het motto: "Samen staan we sterk", wat een farce!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Het lijkt mij beter om dergelijke geschillen via de burgerlijke rechter op te lossen. Burgemeester hebben echt wel wat meer en beters te doen dan zich met burenruzies bezig te houden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Meijerink
Goed initiatief. Wij hebben zelf uiteindelijk maar onze biezen gepakt. Met behoorlijk wat financiële gevolgen, omdat we ons huis niet (goed) konden verkopen. Gelukkig is onze eigen gezondheid weer redelijk op peil nadat we ruim anderhalf jaar geleden deze stap hebben gezet en in een voor ons veilig huis zijn gaan wonen!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Cees / Manager
Het is in de zaak van Purmerend wel heel erg merkwaardig. De buren beschuldigen de bewoners van het vernielen van auto’s en een hek en doen vervolgens onrechtmatige meldingen en aangiftes. Wat door de hulpofficier van justitie is bevestigd. En dan te bedenken dat de wijkagent en de privacy officer de Wet politiegegevens bewust heeft overtreden. De wijkadviseur van Clup Welzijn die persoonlijk opdracht van de burgemeester een onderzoek heeft uitgevoerd partijdig is geweest. En de burgemeester zelf het proces totaal niet heeft gevolg. En aan deze bewoners heeft bevestigd dat hij de woning wilde sluiten omdat ze stenen zou hebben gestolen en zijn buren weigerde aan mediation mee te werken. Wat nu blijk is er veel meer aan de hand in Purmerend en heeft de burgemeester er een bom ondergelegd. En worden de bewoners stelselmatig door een buurman die politieagent is bedreigd waar de politie zelf getuigen van is. Het heeft er veel van weg dat de burgemeester van Purmerend partijdig en vooringenomen is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie