Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Texel legt aantal toeristen aan banden

De gemeenteraad van Texel heeft ingestemd met een plan om het toerisme op het eiland meer in balans te brengen met het leven van de inwoners. Uit onderzoek van de gemeente bleek dat twee derde van de Texelaars het te druk vindt worden op het eiland. Het Toeristisch Toekomstplan biedt handvatten om het aantal toeristen en de schaal van accommodaties te beperken.

24 september 2021
Kerk-Texel-shutterstock-1820778386.jpg

De gemeenteraad van Texel heeft ingestemd met een plan om het toerisme op het eiland meer in balans te brengen met het leven van de inwoners. Uit onderzoek van de gemeente bleek dat twee derde van de Texelaars het te druk vindt worden op het eiland. Het Toeristisch Toekomstplan biedt handvatten om het aantal toeristen en de schaal van accommodaties te beperken.

45.000 slaapplaatsen
Jaarlijks zijn er 4,1 miljoen overnachtingen op Texel, wat neerkomt op gemiddeld 11.232 toeristen per nacht. Voor twee derde van de bijna 14.000 inwoners wordt dat teveel. De gemeente houdt al een richtlijn aan van 45.000 slaapplaatsen en wil niet dat dit aantal verder groeit. Critici wezen erop dat niet alles in dat aantal wordt meegeteld, zoals bed & breakfast accommodaties en de ‘bruine vloot’.

Eigen identiteit en uniciteit
In oktober 2018 stelde de gemeenteraad al de startnotitie ‘Toeristisch Toekomsplan’ vast. Daarin stond de doelomschrijving: ‘Texel moet haar geliefde karakter met haar eigen identiteit en uniciteit blijven behouden en als “Bestemming Texel” aantrekkelijk blijven voor bezoekers, inwoners en bedrijven. Als vakantiebestemming willen wij ons onderscheiden van andere bestemmingen. Tegelijkertijd moeten de Texelse economie en ruimtelijke kernwaarden in balans zijn, zonder aantasting van de Texelse uniciteit. De nieuwe toeristische visie voor Texel, waarbij toerisme en recreatie waarde toevoegen aan de Texelse samenleving en onderscheidend zijn. Met een evenwichtige balans tussen bezoekers en inwoners van Texel.’

Kleinschalige accommodaties
De raad stemde woensdag in met het uiteindelijke Toeristisch Toekomstplan ‘Texel in balans – naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland’. Daarin staat de ambitie om voor 2030 te streven naar ‘toerisme en recreatie dat waarde toevoegt en onderscheidend is voor de Texelse samenleving’. De focus zal komen te liggen op kleinschalige accommodaties en verdere ontwikkeling van het toerisme zal worden geremd. Volgens Hennie Huisman, de Texelse wethouder toerisme en recreatie, ligt er een gedragen toekomstplan, waarmee we verder kunnen. ‘Op weg naar de juiste balans.’


Regelgeving aanscherpen
De gemeente wil beter zicht op het aantal toeristen en daar een maximum voor kunnen instellen. Als die registratie beter is moet duidelijk worden welk quotum er gaat gelden en hoe dat gehandhaafd zal worden. Het college krijgt de opdracht een eerste uitvoeringsagenda (2021-2023) op te stellen. Daarin hebben een aantal zaken prioriteit, zoals het opstellen van een paraplu-bestemmingsplan, waarin regelgeving wordt aangepast en aangescherpt, herijking van een aantal definities en heldere regels en meetbare criteria opstellen voor logies met ontbijt.

Compliment
Volgens de lokale website Regio Noordkop complimenteerde de Texelse burgemeester Michiel Uitdehaag de raad over de wijze waarop zij het plan hebben besproken en vastgesteld. ‘Als voorzitter van de gemeenteraad wilde ik toch even zeggen: Dit is een ingewikkeld stuk, waar je als raadslid veel op aangesproken wordt. Ik wil jullie een compliment geven over de bestuurbaarheid van deze gemeente en het feit dat u in deze raad gaat zitten. Het is een belangrijk dossier voor het eiland. Voor de kijkers thuis: Nu gaan we aan de slag met het beleid. Het zal nog even duren voordat er echt iets zal veranderen, maar de richting is nu duidelijk.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Martin
Topbesluit. Is ook zo. Raad luistert naar haar inwoners. Goed compliment van de burgemeester, maar nu ook boven op de stapel leggen en plannen waarmaken.
Advertentie